Wie wordt burgemeester van Antwerpen? Noch Janssens, noch De Wever hoorden we fluisteren…

Terwijl men in de meeste Vlaamse gemeenten nog bezig is met de lijstvorming, speculeert men in Antwerpen al enkele weken over wie er burgemeester gaat worden. En als de traditionele media mogen speculeren, dan mogen wij dat ook. Net zoals die professionele persmensen hebben wij uiteraard ook onze bronnen en wordt er ons nu en dan ook iets toegefluisterd. Wie wordt burgemeester van Antwerpen? We zullen het u eens zeggen zie!

Zoals dat steeds gaat in de politiek moet je verder kijken dan die ene verkiezing die in het verschiet ligt en waar iedereen over praat. In 2014 is er echter een hele resem verkiezingen die van zo’n groot belang zijn dat daar nu al rekening mee gehouden wordt bij het vormen van lijsten en het naar voor schuiven van mensen op die lijsten.

Een tweede element is de geloofwaardigheid van je ambt als politieker. Je gaat jezelf niet laten verkiezen tot burgemeester (zelfs niet van een grote stad als Antwerpen) om dan twee jaar nadien te verkassen naar een parlement (we spreken niet over cumul als ‘gewoon’ volksvertegenwoordiger, zoals Patrick ‘grootverdiener’ Janssens dat doet).

Dan de realiteit. Worden getipt als burgemeester in de Metropool: Patrick Janssens en Bart De Wever. Voor beiden liggen de kaarten zeer gunstig. Beiden kunnen dus (refererend naar de peilingen) zonder problemen het burgemeesterschap claimen. Echter, wanneer De Wever kiest voor de totale uitverkoop van zijn partij en Janssens burgemeester laat worden, dan verliest hij garantie een groot deel van zijn Antwerps electoraat aangezien hij ‘verandering’ belooft en met opnieuw Janssens aan het roer, blijft alles gewoon bij het oude. Oude wijn in nieuwe zakken zoals men pleegt te zeggen.

Kiest De Wever om zelf Grote Smurf van ‘t Stad te spelen, dan zal hij belangrijke schepenposten moeten afstaan aan de socialisten. Ook dit kan nadelige gevolgen hebben voor de N-VA op termijn. Weliswaar enkel in Antwerpen, want elders in Vlaanderen zit de N-VA nog wel even gebeiteld in een voordelige positie.

Maar, wat gaat er gebeuren in 2014? Wat is het plan van De Wever over twee en een half jaar? Wel, de wandelgangen fluisteren ons dat De Wever graag Minister President van Vlaanderen wil worden, wat gezien zijn populariteit wel eens gemakkelijk zou kunnen lukken. Dat wil zeggen dat hij in Antwerpen het burgemeesterschap aan zich voorbij zal laten gaan. Maar is het daarom zeker dat hij een socialist burgemeester wil laten worden? Ook daarover wordt al even gefluisterd dat dat niet het geval is. Neen, in het geval van 2012 zou de N-VA er voor kiezen om Liesbeth Homans de sjerp om te doen en zo toch Antwerpen naar zich toe te trekken.

Het zijn speculaties en het zijn ‘fluisteringen’ die ons de voorbije dagen bereikten, maar de enige hoop die we daarbij koesteren is dat het misschien dan toch eens zou kunnen gedaan zijn met de allesbepalende socialisten in de grootste stad van Vlaanderen. En laat dan de verandering maar beginnen!

3 comments

  1. @O.verspel BDW een PvDD’tje proberen aansmeren ? Geen bewijs enkel suggesties zoals de hele linkiewinkie pers?

  2. Beste O.Verspel: je hebt nog een lange weg inzake emancipatie af te leggen.
    Je schijnt mij een cdnv’er. Geniepig en altijd gefixeerd op sex.
    Doe er iets aan.

  3. Zou dat zijn maitresse zijn vermits die altijd in zijn geburen rondhangt ?

Comments are closed.