Sint-Genesius-Rode verbiedt kleuters (!) fietsactiviteit omdat die niet tweetalig gecommuniceerd werd

Het rommelt nog maar eens in de Rand rond Brussel. In Sint-Genesius-Rode werden lagere schoolkindjes het slachtoffer van de taalpesterijen van het gemeentebestuur. De activiteit ‘Kijk ik fiets!’, waarbij kinderen tussen 4 en 7jaar leren fietsen zonder steunwieltjes, wordt voor het eerst niet georganiseerd door de gemeentelijke vzw Wauterbos Sport. De enige reden daarvoor is dat de vzw enkel in het Nederlands communiceert. Een rare beslissing want ook Franstalige kleuters nemen deel aan het evenement. Van enige discriminatie is er dan ook nooit sprake geweest.

De schepen van sport, Philippe Devleeschouwer (IC-GB), blijft echter achter de omstreden beslissing staan. De activiteit zal wel plaatsvinden, maar wordt dus nu door een andere vereniging georganiseerd die zich wél neerlegt bij de taaldictatuur van Sint-Genesius-Rode. Naast deze weigering kreeg de vzw Wauterbos Sport eerder een gelijkaardige beslissing te verwerken. “Vorig jaar sloegen Sportoverleg Rode en de vzw Wauterbos Sport de handen in elkaar voor de organisatie van sportdagen voor de Nederlandstalige en de Franstalige lagere scholen. De scholen reageerden enthousiast op dit nieuwe initiatief, heel wat Rodense clubs zorgden voor initiaties. Na deze eerste succesvolle editie legde het gemeentebestuur het verbod op aan de vzw Wauterbos Sport om nog langer samen te werken met Sportoverleg Rode. Hierdoor is dit nieuwe initiatief slechts bij een eerste editie gebleven.”

Taalfascisme is kenmerkend voor de Vlaamse Rand rond Brussel. Haat vanuit Franstalige hoek  jegens Nederlandstaligen is er schering en inslag. Als reactie op de jaarlijkse Gordel wordt sinds enkele jaren de Bretel of la Bretelle georganiseerd. Het doel wordt duidelijk en onverbloemd verwoord op hun webstek: “Het fietsevenement eist intensere banden tussen Brussel en haar ruime periferie op.” Met andere woorden, Brussel moet op termijn tot het grondgebied van Wallonië horen.

Maar we gaan ons niet druk maken in dit fietstochtje van deze fils à papa’s. Integendeel, laten we eens goed lachen met deze taalonkundige Randbewoners. We bezochten enkel en alleen hun webstek met het oog op taalfouten. Zoals geweten doen Franstalige haatverspreiders geen enkele moeite om de taal van hun illusionaire vijanden te leren en/of te begrijpen. Het duurde dan ook niet lang vooraleer we kemels van fouten vonden in hun, waarschijnlijk door Google Translte-vertaalde, Nederlandstalige tekst. De grappigste fout hebben we voor u opgelijst. In de tekst hieronder ziet u de opsomming van wie er allemaal welkom is op de Bretel. Zoek zelf maar en lach er eens hartelijk mee. Maar het is dus lang niet zeker of er wel Walen aanwezig zullen zijn op de Bretel aangezien deze niet uitgenodigd werden. (k)Wallen daarentegen…

2 comments

  1. Hoelang zullen de Vlamingen deze pesterijen op Vlaams grondgebied nog blijven ondergaan?

  2. Het land is tweetalig. Een kind leert de taal van de ouders waar het geboren is. Later leert het kind een tweede taal bij in de school, zo dat het in elk gedeelte van het land zich verstaanbar kan maken. Wie is er dan moedwillig en waarom? Wie zich niet kan aanpassen in Vlaanderen moet zich terugtrekken en Vlaanderen niet uitzuigen. Waar een wil is is ook een weg. De fietsende kinderen mogen geen schlachtoffers worden van onverstandige moedwillige Walen en stomme mensen rond Brussel. Moedwillige mensen niet welkom in Vlaanderen en….SPLITSEN….

Comments are closed.