[BOEK] Jan Frans Willems – Vader Van De Vlaamse Beweging

166 jaar na het overlijden van Jan Frans Willems, verschijnt er eindelijk een uitgebreide biografie over deze man. De titel van het boek van de hand van Ludo Stynen luidt: “Jan Frans Willems – Vader Van De Vlaamse Beweging”. Willems was een Zuid-Nederlands nationalist die zijn leven wijdde aan de bescherming van de Nederlandse taal. Hij maakte het ontstaan van België mee en vocht hevig tegen de verfransing van Vlaanderen. Hierbij kreeg hij de steun van de Nederlandse koning Willem der Nederlanden. Jan Frans was dan ook een overtuigd orangist.

In 1851, vijf jaar na zijn overlijden, werd naar hem het Willemsfonds vernoemd. Deze Vlaamse culturele organisatie, opgericht door vrijzinnig-liberaal Vlaamsgezinden, diende eveneens ter bescherming van de Nederlandse taal. In 1868 werd haar hoofdkwartier gevestigd op de Gentse Vrijdagmarkt dat daar tot op heden gevestigd is. Onder andere een linkse flamingant als Julius Vuylsteke was ooit nog voorzitter van het Willemsfonds. In die tijd was ook voor verschillende ‘linksen’ de bescherming van de Nederlandse taal een breekpunt. “Het kan verkeren” zei ooit een andere Nederlander…

Het boek is te koop via deze verwijzing. (klik hier)

34,95 euro
520 pagina’s
ISBN:9789085421405