[VB PERSBERICHT] Beloofde Zwarte Lijst ‘reltoeristen’ in recreatiecentra blijft dode letter

De voorbije jaren deden zich tijdens warme lente- en zomerdagen in verschillende (provinciale) recreatiecentra ernstige incidenten voor. Het Vlaams Belang heeft altijd al gepleit voor een kordate aanpak van deze recreatieterreur. Recreatiecentra die de voorbije jaren investeerden in extra veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ‘De Nekker’ in Mechelen, plukken daar vandaag overigens de vruchten van.

Een pijnpunt blijft evenwel dat reltoeristen die worden geweerd uit een domein zoals ‘De Nekker’ niet automatisch kunnen geweigerd worden in andere recreatiecentra. Daarvoor is namelijk een gemeenschappelijke databank met gegevens van amokmakers nodig. De bestaande wetgeving laat het opstellen zo’n zwarte lijst – zoals die eertijds werd ingevoerd voor voetbalhooligans – nog altijd niet toe.

Tijdens een nationaal overleg dat in mei vorig jaar plaatsvond tussen het kabinet van Binnenlandse Zaken en  de beheerders van de recreatiedomeinen, had toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open-Vld) nochtans een wetsontwerp in die zin in het vooruitzicht gesteld. In het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt liet gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) eind vorig jaar weten dat er ‘iets’ in het regeerakkoord zou staan en dat ons raadslid zich voor verdere informatie diende te wenden tot de bevoegde overheid.

De Vlaams Belang-Kamerfractie peilde ondertussen bij bevoegd minister Joëlle Milquet naar de stand van zaken. Uit haar antwoord blijkt echter dat er vooral sprake is van een stilstand van zaken. Bijna een jaar later is er van de politieke belofte van een zwarte lijst immers nog steeds niets in huis gekomen. De minister stelde in de bevoegde Kamercommissie zelfs dat een dergelijk initiatief geen deel uitmaakt van het regeerakkoord. Nochtans bestond hierover vorig jaar een politieke consensus en zijn de beheerders van de recreatiecentra al langer vragende partij voor een dergelijke maatregel.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de provincie Antwerpen, die zelf verschillende recreatiedomeinen onder haar verantwoordelijkheid heeft, goed geplaatst is om ter zake een krachtig signaal uit te zenden. Tijdens de eerstkomende raadszitting zal raadslid De Smedt dan ook een motie ter stemming voorleggen waarin de provincie Antwerpen de hogere overheid oproept om eindelijk werk te maken van een maatregel die zijn nut en efficiëntie in de strijd tegen het voetbalhooliganisme ruimschoots heeft aangetoond.

One comment

  1. Wij mogen ons toch een beetje amuseren zeker

Comments are closed.