Vorige week vonden aan de Universiteit van Gent (UGent) studentenverkiezingen plaats. Deze verkiezingen duiden studentenvertegenwoordigers (stuvers) aan in de Raad van Bestuur (RvB) en in de Sociale Raad (SoRa) van UGent. Deze beide raden worden, naast de verkozen stuvers, bemand door de rector van UGent (voorzitter RvB) en personeelsleden  en medewerkers van deze universitaire instelling. Daarnaast werden ook in verschillende faculteiten stuvers verkozen. Ook KVHV Gent nam opvallend deel aan deze verkiezingen. Twee van hun kandidaten geraakten ‘verkozen’.

Sinds jaar en dag is KVHV Gent een gevestigde waarde aan de Gentse Universiteit. Ze zijn een erkende vereniging bij het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK), hebben de linkse dictatuur in dat orgaan weten te breken en maken nu vrij gebruik van zalen en aula’s in de UGent. Als kers op de taart krijgen ze subsidies via het PFK, waarmee ze hun affiches en andere propaganda mee kunnen bekostigen. Sinds het voorval met Jean-Marie Le Pen op 30 november 2005 werd deze vereniging geen enkel zaal meer ontzegd door UGent. De eerste belangrijke (zij het in dit geval bijna louter juridische) strijd was beslecht.

Een tweede belangrijke hindernis die men met het ‘Verbond’ wil overwinnen is het laten verkiezen van een studentenvertegenwoordiger is zowel de Raad van Bestuur als in de Sociale Raad van UGent. De eerste raad beslist over de benoeming van personeelsleden, professoren en andere medewerkers van UGent. Ook de begroting van de universiteit wordt op deze raad besproken samen met nog een aantal andere zaken. de Sociale Raad is slechts een adviserende raad en handelt over huisvesting, de resto’s, sportvoorzieningen en zo meer.

Deelnemen aan deze raden en verkiezingen is één, alles met een ideologisch sausje overgieten is twee. En het is dat laatste waar het Verbond zich mee wilde onderscheiden. Om het kort te verwoorden: centen die door UGent worden uitgegeven moeten efficiënt worden uitgegeven. De kwaliteit van het onderwijs primeert en een slogan als “Alles gratis!” heeft daar met andere woorden weinig tot niets mee te maken. KVHV Gent koos dus voor een campagne tegen de ‘verkleutering’ van de universiteit. Een afbeelding van een baby op de affiche en het uitdelen van duizenden lekstokken zette deze stelling kracht bij.

De verkiezingen zelf dan. Van de 30.787 stemgerechtigde studenten voor de RvB vonden slechts een 6006 studenten het de moeite waard om een stem uit te brengen. Slechts 4885 studenten stemden geldig wat neerkomt op een 1121 blanco stemmen. Later meer hier over. Voor de SoRa kwamen slechts 6523 van de 33.104 stemgerechtigde studenten opdagen. Hier telde men niet minder dan 1757 blanco stemmen wat een eindresultaat opleverde van 4766 geldige stemmen. De kandidaat van het KVHV voor de RvB behaalde 496 stemmen. Dat wil zeggen dat 1 op de 10 studenten het KVHV een geldige stem gaf.

Enkele zaken vallen ons daarbij op. Ten eerste is het zeker de moeite waard om als rechtse studentenvereniging deel te nemen aan deze verkiezingen. Het heeft geen zin om te reclameren op het beleid van UGent vanaf de zijlijn, maar het is lovenswaardig om dit beleid te willen aanklagen op de plaats waar dat het meeste pijn doet: in hun structuren zelf! Dat men daarbij niet verkozen raakt is in deze zelfs bijkomstig (al is er geen ‘oppositie’ in de RvB en SoRa mogelijk waardoor de stemmen voor het Verbond verloren stemmen lijken). De campagne van het Verbond is niet onopgemerkt voorbij gegaan en heeft menig linkse student de dagen voor de definitieve verkiezingsuitslag slecht doen slapen.

Ten tweede is de zeer lage opkomst (slechts 20% van alle Gentse universiteitsstudenten) kenmerkend voor de interesse in de ‘politiek’ van de universitaire overheid in Gent. Dit jaar (de verkiezing is om de twee jaar) werden voor het eerst iPads ingezet waarmee de studenten overal ten velde werden aangespoord om te stemmen. Op deze manier werden meer studenten bereikt dan anders, dat klopt, maar toch behaalt men een ‘opkomst’ van slechts 20%. Dat is een schrijnend laag aantal! Deze lijn zou men kunnen doortrekken naar wanneer er bij ‘gewone’ verkiezingen in dit land stemrecht in plaats van stemplicht zou zijn.

Als we hier even bij stilstaan dan komt het er overigens op aan om de ‘juiste’ mensen met die iPads op pad te sturen om vervolgens de ‘juiste’ stemmen binnen te halen. De UGent die nogal ‘links’ is ingesteld (bewijs hiervan vandaag met de afwijzing van Borghezio door UGent) kan zo de stemresultaten in een bepaalde richting duwen. KVHV Gent betwist de uitslag niet, maar zal voor de volgende verkiezingen toch minimummaatregelen vragen om de ‘eerlijkheid’ en ‘neutraliteit’ van de verkiezingen te garanderen. Deze maatregelen zijn er nu allerminst. De twee verkozenen van het Verbond bij de faculteitsraden zijn er gekomen doordat er minder of evenveel kandidaten waren als dat er ‘postjes’ zijn. Van een echte verkiezing is hier dan ook geen sprake. Desalniettemin zijn zij de eerste rechtse studentenvertegenwoordigers in deze raden.

Al bij al heeft het Gentse KVHV een eerste belangrijke stap gezet voor de toekomst. Zelfs met 1 op 10 studenten die ‘rechts’ gestemd hebben voelen de linkse en liberale kandidaten de hete adem van de rechste studenten in hun nek. Het KVHV in Gent is springlevend en überactief op het niveau van het clubleven. Over twee jaar kan men een campagne aanvatten voor deze verkiezingen met de ervaring die men de voorbije weken heeft opgedaan. Men kent de zwaktes van de tegenstander en van UGent en dat kan enkel maar het beste beloven! Houzee KVHV Gent!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: