[VERSLAG] Debat Jonge Leeuwen tussen VBJ en Jong N-VA

Op 24 april organiseerde KVHV-Gent het ‘Jonge leeuwen debat’. Een debat waar de verschillen en gelijkenissen tussen N-VA en Vlaams Belang toegelicht worden vanuit een jeugdig oogpunt. Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren vertegenwoordigde het Vlaams Belang, met als opponent Kim Van Cauteren, die al jaar en dag meedraait in het bestuur van Jong N-VA en sinds februari 2011 ook nationaal voorzitster is. Het debat zou rechtstreeks te volgen zijn via onze webstek, maar door een communicatiefout tussen VBJ (die de ‘streaming’ aanbood) en KVHV (die de zaal vastlegde) bleek er geen internet beschikbaar te zijn in de zaal. En ‘streamen’ zonder internet is nogal moeilijk…

De Jonge Leeuw in Kim Van Cauteren liet even op zich wachten, maar naarmate het debat vorderde durfde zij alsnog te klauwen. Tom Van Grieken die klaarblijkelijk al wat meer ervaring in het debatteren heeft nam dan ook de bovenhand in het debat. Van Grieken counterde de standaard argumenten als “Het Vlaams Belang heeft nog niets gerealiseerd…” met de standaard argumenten als “We zijn dan ook al die jaren een zweeppartij geweest!” en “Andere partijen nemen systematisch standpunten van ons over.” Op dat vlak verschilt de argumentatie van de jonge politici dus niet met die van hun partijtop.

Naarmate de avond vorderde stelden we vast dat dit op de meeste vlakken het geval is. Hoewel moderator Pieter Vandermoere (ondervoorzitter VVB) zijn beste beentje voorzette om het ‘jonge’ aspect in de visies van beide sprekers aan bod te laten komen, merkten we op dat de sprekers goed op de hoogte zijn over de grenzen van de persoonlijke visies in het partijkader. Wanneer het bijvoorbeeld ging over de samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang op lokaal vlak, hoorden we dat ook Kim Van Cauteren de afwijzende woorden van Jan Jambon aangaande samenwerking met het Vlaams Belang  betreurt. Ze vindt het “jammer dat er op voorhand al beslist wordt dat er geen samenwerking komt,” maar zegt daar ook duidelijk bij dat ze het “als een strategisch slimme en noodzakelijke zet beschouwt.”

Tom Van Grieken pleitte op zijn beurt wél voor een samenwerking omwille van de aansluitende programma’s van N-VA en Vlaams Belang. Voorbeelden als Wielsbeke, waar het Vlaams Belang en N-VA perfect een coalitie zouden kunnen vormen, werden aangehaald om de absurditeit van de cordonvorming rond Vlaams Belang te duiden, maar niets baatte, ook Kim Van Cauteren volgt duidelijk de partijlijn op dat vlak.

Over de positie van Kim Van Cauteren in de komende lokale verkiezingen mocht ze nog niets verklappen. Van Tom Van Grieken echter weten we dat hij opkomt op de lijst in Mortsel, waar hij samen met zijn partij een vervrouwelijking zal doorvoeren.

Uit de lange vragenronde leren we vooral dat het aanwezige publiek, dat bestond uit zowel N-VA-aanhangers als Vlaams Belang-aanhangers, een samenwerking wil zien tussen de ‘V-partijen’. Het applaus weerklonk dan ook luid wanneer iemand in het publiek de sprekers erop wees dat keuzes over de samenwerking tussen de V-partijen – die dermate belangrijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen – genomen dienen te worden door de Vlamingen zelf en niet door enkele “egotrippers aan de partijtop.”

Met dank aan Dries v. DECIBEL van KVHV Gent.

2 comments

  1. Heel jammer dat de samenwerking VL.Belang en NVA niet mogelijk is!!

Comments are closed.