[VVB] Succesvolle meeting voor Vlaamse staatsvorming

De Vlaamse Volksbeweging gelooft niet meer in Belgische staatshervormingen: “Als politieke drukkingsgroep bedankt de VVB feestelijk voor een eventuele 7de en mogelijk 8ste staatshervorming. Het is integendeel de hoogste tijd dat Vlaanderen opteert voor een deugdelijk en verantwoord project van Vlaamse staatsvorming!” Dat verklaarde VVB-voorzitter Guido Moons tijdens de meeting die de Vlaamse Volksbeweging (in samenwerking met het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) zondag hield in Dilbeek.

Het was voor een nokvol CC Westrand dat de staatshervorming van Di Rupo op de korrel werd genomen en werd gepleit voor een Vlaamse staatsvorming. Gastspreker Marc Platel, gewezen Wetstraat-journalist voor de radio en ex-hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, citeerde tijdens zijn toespraak uit de Crisp-studie over het Brussel-akkoord van Di Rupo: “un pas symbolique accompli dans le sens d’une reconnaissance de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que Région à part entière.”

Kurt Moons, voorzitter van Pro Flandria en CEO van Eddy Merckx Cycles, verklaarde dat deze regering juist het tegengestelde doet van wat nodig is. “Vlaanderen is allicht één van de meest solidaire regio’s van de wereld. (…) Tot waar gaat deze solidariteit zonder in naïviteit te vervallen?”aldus Kurt Moons.

In zijn slottoespraak riep voorzitter Guido Moons de talrijk opgekomen en geestdriftige aanwezigen op om de volgende maanden de publieke opinie mee gevoelig te maken voor de nadelen van de staatshervorming van de regering-Di Rupo die absoluut niet tegemoet komt aan de Vlaamse verzuchtingen en nog nieuwe bijkomende hinderpalen opwerpt voor meer Vlaamse autonomie in de toekomst.