Zesenzestigste Bormsherdenking in Merksem – wachtend op Zwarte Zwanen

Gisteren vond in de Merksemse Sint-Franciscuskerk de 66ste Bormsherdenking plaats. Net zoals de voorbije jaren zat de kerk vol en brachten enkele honderden aanwezigen in alle sereniteit hulde aan de vermoorde dr. August Borms. Borms werd op 12 april 1946, in de Brusselse gemeente Etterbeek, door een Belgisch executiepeloton doodgeschoten. Borms’ misdaad was zijn ‘collaboratie’ met de Duitse bezetter. Rechts Actueel woonde naar goede en – vooral – trouwe gewoonte de Bormsherdenking bij.

Tijdens de misviering werd stilgestaan bij het onrecht dat de Vlamingen decennialang wordt aangedaan. Zo kwam de Eerste Wereldoorlog aan bod waar zeer veel Vlaamse soldaten stierven doordat ze bevelen van hun Franstalige officieren niet konden verstaan en daardoor levensbedreigende fouten maakten. De verfransing op zich kreeg overigens een veeg uit de pan. Ook de dynamitering op 15 maart 1946 van de eerste IJzertoren door ‘onbekenden’ werd vermeld. “Dit was geen werk van amateurs,” zo hoorden we tijdens de preek.

Bij de herdenking aan het graf van dr. August Borms, waar nog een tiental Vlaams-nationalisten zich bij het groot aantal aanwezigen hadden vervoegd, werd er vooral gezongen, geluisterd naar de muziekkapel van het VNJ en de voorgedragen gedichten. De toespraak van Frans Crols, voorzitter van de Res Publica Debatclub, handelde over de Zwarte Zwanen. Meteen hadden we door dat hij het boek bedoelde van Nassim Nicholas Taleb. De toespraak deed, door de verwijzing naar de joodse staat Israël en de vergelijking met Vlaanderen, in het begin heel even bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Deze toespraak kan je onder dit artikel integraal lezen.

De Bormsherdenking is één van die vele gebeurtenissen waarover binnen ‘de beweging’ gediscussieerd wordt. Onder andere het feit dat het amper jongeren aantrekt. Van het VNJ komt enkel nog een klein deel van de muziekkapel (10 jaar geleden was dit voor vele ‘scharen’ een verplichte dienst en zorgde dat voor minstens 60 tot soms 100 VNJ’ers), een zevental KVHV’ers was aanwezig enkele NJSV’ers en NSV’ers en Voorpost die voor de logistiek instaat. Het herdenken van figuren uit de Vlaamse Beweging is volgens sommigen dan ook achterhaald en levert geen enkele meerwaarde aan ‘de beweging’.

Anderzijds stelden we ook vast dat onder het voltallige publiek geen enkele N-VA’er aanwezig was. De N-VA komt blijkbaar voort uit een andere Vlaamse Beweging dan diegene die wij kennen. Waarschijnlijk hebben zij andere figuren om naar op te kijken (een Hugo Schiltz of een Vic Anciaux, ik weet het niet goed), maar blijkbaar begint de N-VA zich meer en meer te distantiëren van de traditionele Vlaamse Beweging en gaan ze zich enkel nog richten op de ‘intellectuele’ bovenlaag van de Vlamingen. Het voetvolk, dat zich vermoedelijk onder de Vlaams Belang-kiezers bevindt, daar wil de Partij van De Wever liever niet van weten. We stellen enkel maar vast natuurlijk. (al behoorde Borms natuurlijk niet tot het voetvolk, maar begaf hij er zich wel onder, een wezenlijk verschil)

Iedereen werd bij afloop van de herdenking meteen uitgenodigd op de 67’ste Bormsherdenkking in 2013. Wij zullen er alvast weer bij zijn!

Toespraak Frans Crols voorzitter van de Res Publica Debatclub

Volgend jaar in Jeruzalem.

Eeuwenlang is deze verwachting, deze hoop geuit door de Joden. In 1948 hebben zij HUN Jeruzalem, een onafhankelijke, internationaal erkende staat bekomen.

Ook de Vlamingen hebben hun verwachting, hun hoop, hun “Volgend jaar in Jeruzalem”. Ons Jeruzalem is een onafhankelijke staat met dezelfde internationale erkenning, soevereniteit als Israël en de meer dan 100 onafhankelijke leden van de Verenigde Naties en de 27 onafhankelijke leden van de Europese Unie.

August Borms trachtte in zijn tijd, op zijn manier, een zelfstandig Vlaanderen dichterbij te brengen.

Hoe ver staan wij vandaag?

De verkiezingen van 13 juni 2010 waren historisch. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 en de algemene verkiezingen van 2014 zullen eveneens historisch zijn. Blijft echter ONS “volgend jaar in Jeruzalem”, ondanks een groeiend onbehagen van velen over België, nog generatieslang dode letter?

Neen, niet noodzakelijk want ik geloof in Black Swans, in Zwarte Zwanen. De geschiedenis loopt niet rechtlijnig, zij zit vol kronkels en verrassingen.

Voor de ontdekking van Australië dachten wij, de mensen van de Oude Wereld, Europa dus, dat ALLE zwanen wit zijn. Een absolute waarheid want alle feiten wezen daarop. Eén enkele observatie kan echter een eeuwenoude waarheid waar niemand aan twijfelt _ alle zwanen zijn wit _ ondersteboven halen. Zwarte zwanen, trouwens mottige en akelige beesten vliegen in Australië. Dat continent werd ontdekt door Hollandse zeevaarders in de zeventiende eeuw.

Een Zwarte Zwaan heeft drie eigenschappen:

 1. Zij is een buitenbeentje en valt buiten het terrein van de gewone verwachtingen,
 2. Zij heeft een grote weerslag,
 3. Ondanks de onverwachte gebeurtenis zal uit menselijke gewoonte nadien getracht worden er een logische verklaring voor te vinden.

Kijk in de geschiedenis?

Hoeveel deskundigen, gewone mensen, politici begrepen in de jaren dertig van de vorige eeuw de opkomst van Adolf Hitler?

Hoeveel deskundigen, gewone mensen, politici zagen de voortekenen van de terreuraanval op de World Trade Centertorens in New York op 11 september 2001?

Als de schok en de ravage van 11 september 2001 op 10 september, op 10 september, zelfs maar in de verste verte had kunnen bedacht en verwacht worden dan zouden diezelfde 10 september gevechtsvliegtuigen opgestegen zijn om alles wat leek op vliegtuigkapers of moslimterroristen tijdig uit de lucht te halen.

De bedenker van het politieke en maatschappelijke begrip ZWARTE ZWANEN is Nassim Nicholas Taleb, een Libanees die jarenlang “quant” was in Wall Street. Een “quant” van het woord “quantity=hoeveelheid” tracht voor beleggingsfondsen de opbrengsten van beleggingen, het vermijden van risico’s in te schatten. Ondanks alle wiskundige hocus pocus werd Black Monday van 19 oktober 1987 niet voorspeld. Op die dag stortten overal ter wereld de beurskoersen in. De Dow Jones verloor 20 procent, nog altijd de grootste waardedaling op één dag ooit. Een duidelijk aanwijsbare aanleiding was er niet en niemand had de klap aan zien komen.

De onvoorspelbaarheid van wat hij jarenlang zag op de effectenbeurzen koppelde Nassim Nicholas Taleb aan zijn persoonlijke ervaringen in Libanon. De mozaïek in Libanon van volkeren en culturen _ een mengeling van christelijke variëteiten (Maronieten, Armeniërs, Grieks-syrische orthodoxen, plus het handvol Rooms-katholieken achtergebleven na de Kruisvaarten), plus de moslims (zowel Sjiieten als Soenni’s); de druzen en de joden, was hét voorbeeld in het Midden-Oosten, en voor multiculturele landen elders, van een vreedzame samenleving. Van coëxistentie. Libanon scheen een stabiel evenwicht te kennen, voortkomend uit de ingebakken historische neiging, zo werd gedacht, van de Libanezen naar verdraagzaamheid.

Een paar kogels en mortiergranaten in de jeugd van Nassim Nicholas Taleb maakten een einde aan dertien eeuwen van vreedzaam samenleven. De Zwarte Zwaan kwam van nergens en niemand had haar voorzien. Zij veranderde Libanon op korte tijd van een hemel in een hel.

Nassim Nicholas Taleb schreef jaren nadien een boek over zijn persoonlijke ervaringen met als titel “The Black Swan”. Dat werd een bestseller.

NOG INTERNATIONALE ZWARTE ZWANEN ZIJN:

Twee van de drie monotheïstische godsdiensten zijn Zwarte Zwanen. Jezus Christus en zijn nieuwe godsdienst werden nergens genoemd door de Romeinse kroniekschrijvers van de eerste eeuw van onze jaartelling. Zijn vermelding in “De Geschiedenis van de  Joodse Oorlog” van Flavius Josephus, een joodse politicus en historicus van de tweede helft van de eerste eeuw, is er naar alle waarschijnlijkheid later bij geschreven door een kopiist. Christus was totaal marginaal, bijkomstig.

Over de concurrerende godsdienst van zeven eeuwen later, ontstaan in Mekka; had niemand kunnen voorzien dat enkele handvolle ruiters die religie in enkele tientallen jaren zouden hebben kunnen verspreiden van India tot Spanje.

BINNENLANDSE ZWARTE ZWANEN. Alle mensen hier bij deze bijeenkomst hebben Zwarte Zwanen zien voorbijvliegen.

 • in 1960 werd Belgisch Congo op korte tijd onafhankelijk; in 1955 publiceerde Jef Van Bilsen als een van de weinige intellectuelen die zich bezig hield met de dekolonisering van Afrika, in De Gids op Maatschappelijk Gebied, het blad van het ACW, “Een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding van Belgisch Afrika”. Vijf jaar later was het zover; dat is een Zwarte Zwaan, zij werd door weinigen tot niemand verwacht.
 • in de jaren zestig was het katholicisme in Vlaanderen machtig, alomtegenwoordig, de kerken zaten vol, nieuwe gebedshuizen werden gebouwd, seminaries telden jaarlijks tientallen nieuwe inschrijvingen; op weinig tijd zat diezelfde kerk in een allerdiepste, levensbedreigende crisis; dat is een Zwarte Zwaan; zij werd door weinigen tot niemand verwacht.
 • op zondagavond 20 december 1988 bood Carlo de Benedetti zich met pralines aan bij gouverneur René Lamy van Generale Maatschappij/Société Générale. De raid op deze holding die tot een kwart van de Belgische ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks controleerde was ingezet en werd verloren door de zelfingenomen, verwaten chefs van een kapotte, zichzelf overlevende leidersklasse. In de maanden voordien toeterde zij oorverdovend over haar plannen, haar toekomst, haar hovaardigheden. René Lamy en zijn coterie bestond uit blinden. Wat er gebeurde op enkele weken met Generale Maatschappij was een Zwarte Zwaan, zij werd door weinigen tot niemand verwacht.

KWAALTJES

Drie kwaaltjes tasten het verstand aan bij de interpretatie van dergelijke gebeurtenissen. Zij zijn de Drievuldigheid van de ondoorschijnendheid. De drie zijn:

 • ten eerste, de illusie van iets te begrijpen in een wereld die veel ingewikkelder is dan mensen zich realiseren,
 • ten tweede, de vervorming achteraf, wij kijken in de achteruitspiegel en geschiedenisboeken zijn ordelijker en logischer uitgeschreven dan in de werkelijkheid wel mag,
 • ten derde, de overwaardering van feitelijke informatie en de beroepsmisvorming van gezagsvolle en geleerde mensen, die trachten de rommel, de wazigheid van de feiten in categorieën te gieten om hun eigen onvermogen om te voorspellen en te begrijpen weg te poetsen. Alle mensen hebben een onbedwingbare en begrijpelijke neiging om precies, accuraat te zijn, zelfs als dat de werkelijkheid de nek omdraait. Wij overschatten wat wij menen te weten en onderschatten wat wij allemaal niet weten.

WAT MET DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID?

Ook de Vlaamse onafhankelijkheid of het confederaliseren van België is een Zwarte Zwaan. Het volk van Vlaanderen verliest zichtbaar het geduld, vindt het ondraaglijk om de kleine  leiders langer te tolereren.

De onvoorspelbaarheid van deze Zwarte Zwaan in Vlaanderen, het moment van haar uitvliegen, maakt niet dat men de vlucht naar boven niet kan voorbereiden.

Twee bedenkingen daarbij:

 • de Vlaamse onafhankelijkheid, die Zwarte Zwaan, moet opvliegen uit haar nest OOK door informatie, beeldvorming in het buitenland. IN HET BUITENLAND. Daar moet veel meer aan gedaan worden. En dat gebeurt bedroevend weinig tot niets, noch door de diplomaten van de deelstaat Vlaanderen, noch door de diplomaten van de federale staat België. Het uitgeven van dure reclameblaadjes op glanspapier in het Engels, met weinig meer dan toeristische artikelen over Vlaanderen, is weggegooid geld.
 • de Berlijnse Muur is gevallen, Oost- en West-Duitsland zijn herenigd; het feit dat een derde van de 17 miljoen DDR-burgers de overige twee derde bespioneerde om alle dissidenten tijdig Kalt te stellen, maakte post factum gezien niks uit. Vlaanderen heeft zijn zachte vorm van pro-Belgische Stasi; die werken bij de grote media, bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, bij de vakbonden, bij alle politiek correct denkende kringen; een tiende van de Vlamingen houdt op deze wijze negen tiende van de Vlamingen in de gaten om te beletten dat zij met hun independentistische of confederalistische gedachtegoed en actie zouden scoren. Laat u daardoor niet intimideren. Na een Vlaamse onafhankelijkheid heulen zij trouwens met het nieuwe regime. Zoals de ex-Stasi’s vandaag in Duitsland.

Een woord van waarschuwing ook. Bart De Wever en N-VA, Bruno Valkeniers en Vlaams Belang en hun huidige en toekomstige medestanders zullen de Vlamingen wegleiden uit Egypte naar het Beloofde Land dat Vlaanderen heet. Sta me toe te citeren uit de Bijbel, namelijk Exodus 14, vers 11 en 12:

“Tegen Mozes zeiden ze: “Waren er in Egypte geen graven, dat u ons naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Hebben wij in Egypte al niet gewaarschuwd: bemoei u niet met ons, laat ons maar in dienst blijven van de Egyptenaren? Het is beter om hen te dienen dan te sterven in de woestijn. In Egypte zaten we bij de vleespotten en hadden wij volop te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen.”

Dit zegt het heilige boek van het westen…. Ondanks is dus ‘s werelds loon.

TOT SLOT

Bij deze 66ste Bormsherdenking past het om te vernoemen dat de radicale voorman Borms die politieke beslissingen nam en voorstond die men met de kennis van vandaag anders kan inschatten dan in zijn tijd, met verbazing en waardering naar het Vlaanderen van vandaag zou kijken. Vlaanderen heeft inderdaad met vallen en opstaan een deel van zijn dekolonisering verwezenlijkt en de eindronde naar zelfbeschikking, verzelfstandiging is ingezet. U allen, hier aanwezig,  OUD EN JONG, zal de Zwarte Zwaan van het onafhankelijke Vlaanderen nog zien opstijgen.

Volgend jaar in Jeruzalem.

3 comments

 1. (H)eerlijk artikel van Frans Crols! De aangenaam verrassende argumentatie is een aanmoediging voor mensen als ondergetekende. De utopie van de Vlaamse onafhankelijkheid van enkelen uit de (het begin) van de vorige eeuw, werd de droom van tientallen en honderden, 50 jaar later. inmiddels is het een project van wellicht meer dan een miljoen Vlamingen. De Vlaamse republiek wenkt aan de horizon zoals een zwarte zwaan.

 2. Een Vlaamse onafhankelijkheid naar model van de israëlische?? Dan zelfs nog liever belgië!!!

Comments are closed.