Vlaams Belang-mandatarissen bezochten gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat

Daarstraks kopten we op onze webstek: “Filip Dewinter in de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat…“. Voor de kiezers van Dewinter hebben we goed nieuws, voor de tegenstanders die hoopten op een absolute vergelding hebben we helaas minder goed nieuws. Filip Dewinter was effectief even in de gevangenis, maar dit naar aanleiding van een werkbezoek, samen met senator Anke Van dermeersch en Vlaams volksvertegenwoordigers Marijke Dillen en Wim Wienen. Desalniettemin kregen we verschillende telefoontjes en emails van nieuwsgierige lezers.

De Vlaams Belang-mandatarissen deden dit in het kader van hun voorstel om ook in Antwerpen een ‘gevangenisboot’ te installeren om het gebrek aan cellen op te vangen. Binnen de muren van de gevangenis aan de Begijnenstraat stelden ze vast dat het gebrek aan cellen voor schrijnende situaties zorgt. “Gevangenen dienen hun straf volledig uit te zitten, maar dit moet gebeuren in menswaardige omstandigheden” aldus Dewinter.

Hieronder kan je de persmededeling vinden aangaande de gevangenisboot:

Structureel gebrek aan gevangeniscellen: Vlaams Belang wil gevangenisboot in Antwerpen

Uit de meest recente cijfers van de gevangenispopulatie (27 maart 2012) blijkt een lichte globale stijging van het aantal gedetineerden (+119), vergeleken met de cijfers van 19 april vorig jaar. In totaal zitten 11.242 gedetineerden in de Belgische gevangenissen vast. De gevangenissen in het Vlaamse gewest herbergen 5.532 gedetineerden (49,2% van het totaal, d.w.z. een stijging met 131 of + 0,6%), waarvan 2.432 vreemdelingen (= 44%).

De gevangenissen zitten overvol en dat geeft heel wat problemen. Steeds meer criminelen moeten hun straf niet uitzitten, wat een gevoel van straffeloosheid doet ontstaan. Steeds meer minderjarigen plegen ook zware misdrijven; deze week nog moest een jonge crimineel van 13 jaar noodgedwongen worden vrijgelaten omdat geen gesloten opvang voor hem was. Dit structurele tekort aan gevangeniscellen sleept nu al jaren aan. Het Ministerie van Justitie bouwt nu wel enkele nieuwe gevangenissen, maar die zullen amper de huidige overbezetting kunnen oplossen. De federale regering houdt geen rekening met de stijging van het aantal criminelen.

Het Vlaams Belang dringt dan ook aan op de aanschaf van een gevangenisboot voor Antwerpen. In Rotterdam zijn al succesvol twee detentieboten ingezet, die voornamelijk gebruikt worden voor het opsluiten van illegale (criminele) vreemdelingen. Op een gevangenisboort is er gemiddeld ruimte voor 250 à 300 gedetineerden. De inzet van zo’n boot in Antwerpen zou betekenen dat tot 300 gedetineerden in voorarrest uit de Antwerpse gevangenis kunnen worden overgeplaatst. Tevens zou de gevangenisboot kunnen dienen om de illegale criminelen (o.a. drugsdealers) op te sluiten in afwachting van hun repatriëring. Tevens zou een aantal cellen kunnen voorbehouden worden voor minderjarige criminelen. Ook de vakbonden pleitten in het verleden reeds voor deze oplossing. Ze verkozen een gevangenisboot boven de huur van Nederlandse cellen in Tilburg.

Nederland heeft twee gevangenisboten in gebruik die respectievelijk plaats bieden aan 250 en 470 gedetineerden. De twee gevangenispontons in gewapend en voorgespannen beton, die als drijvende fundering moeten dienen voor de gevangenisboten, werden door het Vlaamse bedrijf Besix in de Gentse haven gebouwd. De huurprijs voor een gevangenisboot bedraagt 550.000 à 600.000 euro per jaar, waarin de noodzakelijke kadeconstructie inbegrepen is. Gevangenisboten worden door een privéfirma verhuurd.  Ze kunnen snel ter beschikking gesteld worden van de overheid bij een structureel tekort aan celcapaciteit. Het onderhoud van de boot gebeurt door de privéfirma. De overheid is verantwoordelijk voor de bewaking van de gevangenen.

3 comments

Comments are closed.