Swyngedouw-onderzoek KUL over ‘trouwe kiezers’ blijkt gebakken lucht

Een tijdje geleden maakte professor Marc Swyngedouw van de KUL de resultaten wereldkundig waaruit moet blijken hoeveel kiezers in 2010 trouw bleven aan hun partij van 2007.  De belangrijkste conclusie, opgepikt door tal van media, was dat de kiezers van het Vlaams Belang tegenwoordig het minst trouw zijn.  Wij van RechtsActueel bekeken voor u de studie zelf en kunnen enkel concluderen:  de studie is gebakken lucht.  Nog beter: als het over het Vlaams Belang gaat, geeft de studie dat nog zelf toe ook!

De studie zoals ze werd voorgesteld door professor Swyngedouw&Co van de KUL aan de pers is behoorlijk pretentieus: in de samenvatting, het enige deel van zo’n studie dat door journalisten doorgaans gelezen wordt, beweert de studie zowaar dat ze de verschuivingen van honderdduizenden stemmen vrij nauwkeurig kan beschrijven:  230.000 VB-kiezers zouden gekozen hebben voor N-VA, terwijl SP.a en Groen status quo bleven maar wel zo’n 75500 kiezers zouden uitgewisseld hebben.

De wetenschap staat voor niets, denken wij dan.  Om zo’n conclusies te trekken moeten de geleerde proffen beschikt hebben over een netwerk van honderden medewerkers, die meteen na de stemming aan de kieskantoren post hebben gevat om de kiezers te vragen hoe ze in 2010 en 2007 gestemd hebben.  Maar uit lezing van het verslag blijkt dat dat helemaal niet zo is.

De geleerde proffen hebben amper 711 Vlaamse kiezers gesproken.  En dan nog niet persoonlijk: ze hebben hen een vragenlijst per computer toegestuurd – wat uiteraard iedereen uitsluit die daar niet over beschikt of geen tijd of zin heeft om enquêtes in te vullen.  Daarnaast was er een postenquête als aanhangsel van allerlei andere onderzoeken bij 1190 Vlamingen.  En wat blijkt dan als al die gegevens bij elkaar gelegd worden: ‘vooral de kiezers van het Vlaams Belang zijn sterk ondervertegenwoordigd’.  Inderdaad, men heeft er zegge en schrijve 108 gevonden…

De logische conclusie is dus: over de kiezers van het VB kan op basis van deze studie niets zinnigs gezegd worden.  En dat staat dan ook te lezen in de studie, maar wel pas op pagina 7:  ‘Wel willen we de lezer waarschuwen dat de resultaten minder betrouwbaar zijn naarmate de schattingen gebaseerd zijn op de resultaten van een kleiner aantal respondenten.  Dat laatste geldt vooral voor de partijelectoraten van Vlaams Belang en Groen.’  Tja, waarom de geleerde proffen dan in hun samenvatting vooraan toch gewichtige conclusies trekken over de ‘trouw’ van de VB-kiezer is een goede vraag; onwetenschappelijk is het alleszins.

Dat het Vlaams Belang in zwaar weer zit is duidelijk.  De verklaring van VB-voorzitter Valkeniers dat alles te wijten is aan ‘de ruzies aan de top’ is meer dan een jaar na het overlijden van één van de hoofdrolspelers op zijn zachtst gezegd een beetje te gemakkelijk, en schiet zwaar tekort als analyse van de situatie waarin het VB zich bevindt.  Maar dit soort nepstudies levert ook weinig inzicht op.  Eén van de cruciale vragen is bijvoorbeeld: wie verlaat het VB ten gunste van de N-VA?  Zijn dat de trouwste kiezers van het VB die om Vlaamsnationale redenen overstappen?  Of zijn dat integendeel de kiezers die verandering willen en daarvoor in 2007 VB stemden, in 2010 N-VA en tussenin misschien nog eens voor LDD?  Op basis van deze studie kunnen we enkel besluiten: we weten het niet.

Het zou erg interessant zijn om nu te beschikken over het  instrument dat destijds door professor Frank Thevissen werd ontwikkeld: een ‘stembarometer’ die volgehouden duizenden geregistreerde deelnemers volgt die hun eigen stemgedrag melden.  Maar dat instrument werd onder druk van media en politiek stilgelegd, omdat het ten tijde van de groei van het VB die groei correct voorspelde.  In dit land is wetenschap blijkbaar enkel nuttig als het ‘bewijst’ wat moet bewezen worden…

4 comments

  1. Het is duidelijk dat de redactie geen enkel begrip heeft van statistiek. Weten zij dan niet dat de meeste peilingen met nog veel minder mensen gebeuren? En vaak op met veel minder oog voor de wetenschappelijkheid van het onderzoek. Toch slagen zij er altijd redelijk in voorspelling te doen. Het is perfect mogelijk om vanuit een beperkte (al is dit aantal al helemaal niet meer beperkt te noemen statistisch gezien dan) steekproef volwaardige conclusies te trekken.
    Professor Swyngedouw zijn vakgebied is trouwens voornamelijk dat van methodologie van onderzoek. Hij kent dus wel iets van onderzoek doen en steekproeven trekken….

    NVDR: Ja, dat is handig: zelf je eigen onwetenschappelijke methodes vastleggen om daarop je eigen onwetenschappelijke nonsens op te bouwen. Er zijn er zo nog geweest. De heksenjagers wisten met zekerheid dat een pukkel op de juiste plek bewees dat je een heks was; ze hadden dat immers zelf vooraf grondig als methode in handleidingen vastgelegd…

  2. Het is al een hele vooruitgang in vergelijking met de ‘alarmstudie’ op basis waarvan Prof. Swyngedouw een tijd geleden voor de ‘verrechtsing van dé Vlaamse jeugd’ waarschuwde o.b.v. een bevraging van welgeteld … 64 respondenten. Voldoende echter voor voorpaginanieuws in De Standaard en openingsitem in het VRT-journaal. F.T.

  3. Wij, als “socioloog”, “politicoloog” en “anthropoloog” verklede LINKSologen schrijven onze “studies” (sic) zo : eerst fantaseren wij we de politiek-correcte “conclusie” bijeen ter gauchistische propaganda en daarna pas draaien wij ons met veel stunt en vliegwerk in politiek-correcte bochten die moeten “leiden”(sic) tot de eerder geschreven vooropgestelde “conclusie”

Comments are closed.