36e Mars aan de Peene – Mars van de Vlaamse Identiteit

Zoals elk jaar in april, en dit sinds 1977 zonder onderbreking, verzamelen de Frans-Vlamingen zich zwijgzaam op het slagveld aan de Peene, waar in 1677 het lot van Zuid-Vlaanderen bezegeld werd. Het despotische Franse gezag slaagde er toen in om, na 70 jaar van knevelarij en talrijke oorlogen, de voormalige Nederlanden te ontmantelen en ons welvarend en ontwikkeld vaderland te ontbinden en te veranderen in een ‘Nord Pas De Calais’ zonder ziel, dat alle records breekt qua ellende, werkloosheid en lelijkheid, een ware anomalie in dit welvarende noordelijke Europa waar wij integraal deel van uitmaken.

Deze vreedzame en stille mars is een unieke gelegenheid voor de Frans-Vlamingen om eraan te herinneren, dat ze als volk bestaan en dat ze niet willen verdwijnen. Terwijl Frankrijk een surrealistisch pseudodebat voert over zijn eigen identiteit, hebben wij, Vlamingen, geen enkele twijfel over de onze. Hieraan zal tijdens deze tocht herinnerd worden , aan de voet van de herdenkingszuil van deze brutale annexatie door Frankrijk.

Onze identiteit is geen ideologische zoals de Franse identiteit! Wij Vlamingen zijn geen papieren, abstracte en onderling verwisselbare ‘burgers’, maar vrije mensen, met hun wortels in een gemeenschappelijke geschiedenis, in een land en een volk! De strijd van de Vlamingen is onderdeel van de universele strijd voor het VOLKERENRECHT, zonder hetwelke er geen ‘mensenrechten’ bestaan.

Vlaanderen is onze identiteit, laten we die samen verdedigen!

Samenkomst in NOORDPEENE op zaterdag 28 april 2012.
Verzamelen op het Dorpsplein om 14u30

Mars van ongeveer 8 km door de Vlaamse velden tussen Zuytpeene en Noordpeene.

Het is de uitdaging om het aantal deelnemers elk jaar te verdubbelen! Spreek erover in uw omgeving! Kom in groten getale met uw gezin, uw vrienden en uw vlaggen! Verspreid dit bericht via het internet! Wij rekenen op u om deze manifestatie kenbaar te maken en mensen te mobiliseren! Het is aan de Vlamingen om dit evenement te doen slagen!

De verenigingen STREEKVERBOND VLAANDEREN ARTESIË HENEGOUWEN, MICHIEL DE SWAENKRING en WESTHOEK IN ACTIE nodigen u uit om deel te nemen aan deze unieke jaarlijkse manifestatie van de uitdrukking van de Vlaamse identiteit.