Professor Pinto: ‘ Integratie? Niet de taal is het probleem’

Terwijl de rood-groene media in Vlaanderen het al een hele prestatie vinden dat ze een kritisch piepgeluidje rond integratie van vreemdelingen al eens aan het woord laten wordt in Nederland het debat écht in de krantenkolommen gevoerd. In De Volkskrant heeft professor David Pinto, zelf van Marokkaanse afkomst, stevig uitgehaald. ‘Dat taalachterstand aan de basis ligt van alle integratieproblemen, is een misvatting’, zo klinkt het. ‘Het aanhangen van premoderne waarden is veel belangrijker.’

En meteen wordt de vinger op de wonde gelegd: ‘ Niet taal maar het vermogen aan te sluiten bij de ‘bedrijfscultuur’ van het land is het belangrijkste. Het moderne en beschaafde Nederland eist: gelijke bejegening en behandeling van man en vrouw, respect voor homoseksuelen, positief omgaan met kritiek, ook in teamverband, vertrouwen schenken, ook aan mensen van de ‘out-groep’, niet discrimineren, ook Joden niet, vrijheid van meningsuiting, ook over religie, scheiding van kerk en staat volledig accepteren, emotiebeheersing, accepteren dat empathie geen teken van zwakte is maar juist van kracht, anti-autoritair gedrag accepteren en toepassen, leren en accepteren dat humor en typisch Nederlands ‘geinen en jennen’ geen racisme is.

‘Gebrek aan vaardigheden op dit vlak zorgen voor het ‘draaideureffect’ bij bedrijven en andere organisaties: migranten gaan er net zo snel weer uit als ze erin zijn gekomen.’

Hier staat de volledige tekst:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3237025/2012/04/06/Asscher-kijk-om-u-heen-De-taaloplossing-is-achterhaald.dhtml

4 comments

  1. Het beschaafde en moderne Nederland?? Met de PVV en de SGP? Laat me niet lachen.

  2. Ik zou graag van Prof. Pinto vernemen hoe men een cultuur grondig zou kunnen leren kennen en er zich in integreren zonder de taal van die cultuur te kennen. Persoonlijk voel ik mij goed
    thuis in de Moslimkultuur maar ik sprrek dan ook vloeiend Arabisch en heb in Caïro aan de Al-Azhar Koranonderricht gekregen. Hoe zou dit mogelijk zijn geweest als ik de taal ervan niet begreep? En mag ik er Prof. Pinto op attent maken dat het behouden en beleven van zijn eigen culturele en godsdienstige waarden en normen een (persoonsgebonden) mensenrecht is? En waarom zou ik waarden die mij vreemd zijn moeten accepteren als het mijn overtuiging is dat mijn eigen waarden beter zijn? En als ik één van de zeldzame witte raven ben die naar hier zijn gekomen om op een eerlijke manier door arbeid door het leven te komen, wat heefr dit dan te maken met mijn persoonlijk waarden- normenstelsel. Mijn werkgever izal immers enkel geïntersserd zijn in mijn economische warde en niet in mijn waardeschaal of mijn filosofische overtuiging. Steeds tot een debat bereid hoor, Prof. Pinto!

  3. Aanpassen aan onze Cultuur,of terugkeren naar het Land van Herkomst.

  4. Iedereen met een beetje inzicht weet toch dat België altijd en overal 20 jaar na de feiten aanholt!!! Het is geleden van 1830 dat België nog een vooruitstrevende natie was! Je kan hier zelfs geen brug of tunnel meer bouwen… Altijd zijn er groeperingen die de vooruitgang tegenhouden! De mensenrechtenorganisaties en het CGKR geven dan nog de beste tips aan importcriminelen hoe ze het meest van onze sociale voorzieningen moeten profiteren!!!

Comments are closed.