Relletjes tussen Vlaams Belang en ‘de rest’ van de Senaat blijven aanhouden

Deze middag vond het Bureau van de Senaat plaats. Zoals aangekondigd vatte senator Anke Van dermeersch het Bureau met betrekking tot het onaanvaardbare gedrag van een lid van de Senaat, in casu van PS-senator Fatiha Saidi die zoals bekend de uitwijzing van een criminele illegaal heeft verhinderd door misbruik te maken van haar parlementaire status. Anke Van dermeersch stelde dat deze senator daarmee zwaar had gezondigd tegen de basisregels van de parlementaire deontologie en de scheiding der machten.

Zij is dan ook van oordeel dat dit niet zonder verder gevolg kan worden gelaten. Zij drong dan ook aan op een signaal van de Senaat, zij het in de vorm van de uitvaardiging van een schorsing, een sanctie, een deontologische code of zelfs maar een eenvoudig communiqué waarin de Senaat zich distantieert.

Senator Van dermeersch kreeg evenwel van geen enkel bureaulid enige bijval. Men vond hetgeen er gebeurd was blijkbaar niet eens een debat waard, zelfs niet in het Bureau.

Er zijn nochtans precedenten voorhanden waar de Senaat wel in actie is geschoten tegen senatoren die zwaar in de fout gingen. Toen Jean-Marie Dedecker in 2002 in de gevangenis een bezoek bracht aan Marc Dutroux liep de Senaat storm tegen hem en werd er een uitgebreid debat gevoerd over de overtreding van de parlementaire deontologie. In november 2008 liep de Senaat opnieuw te hoop tegen het onwaardige gedrag van FN-senator Delacroix die een anti-joods lied had gezongen. Toen vond men het (en deontologisch gezien terecht) nodig om zich in een officieel communiqué van deze senator te distantiëren.

Ook in plenaire vergadering van de Senaat kaartte senator Van dermeersch de zaak aan en vroeg het ontslag van de betrokken senator. Het enige antwoord hierop was heel wat tumult vanwege de PS en haar bondgenoten.

De ene senator is blijkbaar de andere niet. Het Vlaams Belang zegt in alle geval zeer verbolgen te zijn over deze gang van zaken en vraagt zich af om welke reden de Senaat in deze zaak weigert om ook maar enig initiatief te nemen. Moet een dergelijke zware recidivist en zijn senatoriële handlanger misschien de hand boven het hoofd worden gehouden of zijn er misschien banden met het crimineel milieu in het spel? Het Vlaams Belang zegt in alle geval een klacht in te dienen tegen de betrokken senator op basis van artikel 77 van de vreemdelingenwet.

2 comments

  1. Bah, iemand met de dubbele nationaleit die totaal geen loyaliteit heeft aan ons land gaat even onze wetten ondermijnen.

  2. Protest tegen de socialistische senator is de evidentie zelve.
    De hypocrisie in het parlement helaas ook… (sic).
    Jean Marie De Decker steeds welbespraakt vroeg terecht, ofdat zij nu ook voor de kosten moesten opdraaien voor het tegenhouden (van het opstijgen) van het vliegtuig conform de gewone burger als deze een trein of ander openbaar vervoer middel ophoud…

Comments are closed.