Als politiek geïnteresseerde studenten nemen de ‘Verbonders’ van Leuven graag deel aan de nieuwste actie van CD&V. ‘Pizza’s en een babbel met een toppoliticus’, welke student zou daar niet op in willen gaan? Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Leuven dacht de ideale locatie te hebben om een dergelijke dialoog te laten plaats vinden. Eén van hun leden had een afspraak gemaakt met de heer Wouter Beke en bevestiging gekregen van zijn komst naar het Verbondshuis in de Leuvense Naamsestraat. Sociale media werden gebruikt om iedere geïnteresseerde student uit te nodigen en vol enthousiasme brachten zij alles in orde voor een hartelijk ontvangst. Een zogenaamd partij-ideoloog krijgt men niet elke dag over de vloer. Echter, twee uur (!) voor aanvang, kregen zij onderstaande mail:

“Vanavond planden we een pizzababbel bij u op kot met Wouter Beke. Gelet op het feit dat jouw kot niet onmiddellijk een neutrale plaats waar studenten met andere visies zich thuisvoelen willen en omdat alle meningen voor ons belangrijk zijn kunnen we deze pizzababbel niet bij jou laten doorgaan.”

Verontwaardigd over een dergelijke beschuldiging, richt KVHV Leuven nu dit schrijven aan Wouter Beke:

“Naast het feit dat de tweede zin uit de mail grammaticaal incorrect is, is ze ook onwaar. In de reportage van Terzake (20/03/2012) pakt Wouter Beke maar al te graag uit met een publicitaire stunt voor heel Vlaanderen. Wat de kijkers echter niet te zien krijgen, is dat quasi alle studenten in de woonkamer waar Beke op bezoek komt, deel uitmaken van CDS (Christendemocratische studentenvereniging) of JongCD&V. Wij vragen ons dan ook af of de politieke meningen daar zoveel diverser zijn dan bij een verbond dat de partijpolitieke grenzen overstijgt. Waarom zouden wij als pluralistische politieke studentenvereniging minder open staan voor andere meningen?

Wij bieden net een forum aan de Leuvense student waar de dialoog centraal staat, met andere woorden: iedereen is welkom. Het basiskader van waaruit wij elke dialoog aangaan is weliswaar gestoeld op een sterke hang naar katholieke waarden en een gezond Vlaams patriottisme. Dit doet echter niets af aan onze bereidheid tot discussie met mensen van elke politieke kleur. Dat de perceptie tegen ons is weten wij al langer. Maar dat een toppoliticus als Beke zich daardoor laat afschrikken betreuren wij ten zeerste.

Blijkbaar is zijn intentie om “de nadruk te leggen op de inhoud en niet op perceptie en slogans” (Veto 19/03/2012) eerder selectief. Ondanks onze grote teleurstelling staan wij nog steeds open voor een constructief gesprek met de heer Wouter Beke. Met dit schrijven nodigt het KVHV alle Leuvense studenten alvast uit om deel te nemen aan deze ongetwijfeld interessante dialoog.”

De redactie van Rechts Actueel kijkt alvast uit naar het vervolg. Het verbaast ons overigens dat Wouter Beke zo reageert aangezien de man zelf tijdens zijn studentenperiode lid was van het… KVHV.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: