NSV!-Antwerpen nodigde Udo Voigt uit om een een lezing te geven over Euroscepticisme op dinsdag 27 maart.  Als studentenclub erkend in het Politiek Filosofisch Konvent van de Universiteit Antwerpen diende NSV!-Antwerpen dan ook ruim op tijd een aanvraag in voor het gebruik van een aula. Deze aanvraag werd geweigerd op grond van de onderstaande  twee punten. De uiteenzetting van Voigt zal desalniettemin plaatsvinden, doch op een andere locatie.

  1. Uit de aanvraag zou niet blijken dat er enkel leden van de UA-gemeenschap toegang zouden krijgen tot de aula.  Dat bleek inderdaad niet uit de aanvraag.  Nochtans is deze lezing in de eerste plaats gericht tot de studenten. Dat ook niet-studenten interesse betonen voor dit onderwerp is begrijpelijk. Het is trouwens erg gebruikelijk dat debatavonden die door studentenverenigingen worden georganiseerd ook door andere geïnteresseerden worden bijgewoond. Gelukkig maar, de studentengemeenschap is immers een deel van de maatschappij en dient ook met de rest van de maatschappij in dialoog te treden. Dit argument wordt dan ook maar aangehaald als de figuurlijke stok die men vindt om een hond te slaan. Bovendien vindt de Universiteit het blijkbaar niet nodig om die regel op zichzelf toe te passen.  Denken we maar aan de de lezing van Benno Barnard, georganiseerd door de Vrijzinnige dienst van de Universiteit zelf, die door Sharia4Belgium werd verstoord en zo het nieuws haalde.
  2. Dan over de persoon Udo Voigt zelf. Volgens de rector is Voigt volledig in strijd met de doelstellingen en waarden van de Universiteit Antwerpen. Zonder daarover een inhoudelijke uitspraak te doen, kunnen we enkel maar vaststellen dat dit toch wel een bijzonder vreemd argument is voor een universiteit die beweert een actief pluralistisch beleid te voeren.  Actief pluralisme is in de eerste plaats geloven in en een beroep doen op in het kritisch denkvermogen van de studenten door hen de kans te geven om te luisteren naar en in debat te gaan met andere opvattingen over maatschappelijke en politieke problemen. Een spreker die over een actueel thema een lezing komt geven de toegang tot de universiteitsgebouwen weigeren, is volgens de NSV! een bewijs van het tegendeel.

De NSV! betreurt de houding van de Universiteit Antwerpen ten zeerste. Met haar houding bewijst de Universiteit een selectieve politiek te voeren bij de toekenning van aula’s. Maar vooral creëert de Universiteit Antwerpen hier (eens te meer) een gevaarlijk precedent. Door de eeuwen heen zijn de universiteiten in gans Europa een toevluchtsoord geweest voor het vrije denken. Op die manier hebben de universiteiten ook een onschatbare bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van kunst, cultuur en wetenschap. De Universiteit Antwerpen dreigt met haar houding afbreuk te doen aan deze jarenlange traditie, die nochtans van onschatbare waarde is.

Wat men ook moge denken over Europa, haar instellingen en haar werking, feit is dat Euroscepticisme een brandend actueel thema is dat een debat verdient. Of we het nu eens zijn met Udo Voigt of niet, de NSV! draagt vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel en vindt het dan ook belangrijk dat ook de tegenstanders van het huidige Europees beleid een forum krijgen.

Daarom zal de NSV! op 27 maart om 20.00 uur een protestactie houden tegen de meningsdictatuur van de Universiteit Antwerpen en zal Voigt diezelfde avond zijn lezing alsnog geven.

Voor vrijheid van meningsuiting!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “[NSV!] Zaal voor Udo Voigt geweigerd: “Universiteit Antwerpen: geen actief maar selectief pluralisme””

  1. VlaamsRepublikeinsJongere

    De hypocrisie van deze zogenaamde “vrijdenkers” is soms te gek voor woorden. Op de VUB zie ik elke dag hetzelfde.
    Hou zee NSV!

Trending

%d