De Griekse crisis lijkt bezworen. Althans toch volgens de media, de realiteit is dat het probleem voorlopig beperkt is tot Griekenland. Het is en blijft een tijdbom die op barsten staat. Ondertussen beginnen internationale beleggers en speculanten hun vizier te richten op België. Waar sommigen vrezen voor een nieuwe financiële crisis in Spanje, Italië of Portugal lijkt het er steeds meer op dat dit ook voor België niet meer ondenkbaar is. Reden?

Momenteel krijgen we te horen dat de Belgische staatsschuld rond de 100% zit. Eind 2010 zaten we met een schuld/BBP (Bruto Binnenlands Product) verhouding van 96%. Na 2011 en 2012 zou dit getal gestegen zijn naar iets rond de 100%. Maar economen beginnen zich steeds meer vragen te stellen. In december 2011 kwamen de eerste bedenkingen in de media toen Trends bekend maakte dat de Duitse hoogleraar Bernd Raffelhüschen en zijn assistent Stefan Moog de Belgische schuld schatten op 426% indien het beleid wordt verder gezet zonder wijziging. Dit was echter een prognose met genoeg subjectieve variabelen om te kunnen spreken van een pessimistische voorspelling.

Ondertussen gaat er op websteks waar men spreekt over de huidige financiële evoluties echter een nieuwe berekening rond die zeer ernstig wordt genomen. Mark Grant, auteur van “Out of the box and onto Wall Street“. Hij kwam op een schuldbedrag uit van 1.125.000.000.000 dollar (1.125 miljard) uit. Een groot verschil met andere berekeningen is immers dat hier de bankgaranties voor Fortis, Dexia, etc… zijn opgenomen waardoor er 181 miljard bij moet worden geteld. Dit bedrag is trouwens optimistisch aangezien een effectieve crash veel meer zal kosten.

De kans is dan ook zeker bestaande dat België verdere bijstellingen naar beneden zal moeten ervaren van de ratingbureau’s en hogere interesten zal moeten betalen op de leningen die de staat aangaat.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d