[KVHV] Stijlvolle fakkeltocht gevolgd door Staten Generaal van hoogstaand niveau

Gisterenavond vond in Antwerpen de Staten Generaal van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) plaats. Dit academisch verzet tegen België ging dieper in op drie thema’s. ‘De politieke economie van fiscale transfers’, ‘Autonoom Vlaanderen, wat vindt het buitenland?’ en ‘Democratie en Vlaanderen’. Voorafgaand trokken de studenten in een stijlvolle fakkeltocht van de Groenplaats naar de gebouwen van de Universiteit van Antwerpen.

De studenten en de begeleidende politie waren meteen opgewarmd toen een onverlaat op de loop ging met een afgetrokken studentenpet. Aangezien hij achternagezeten werd door een bende leutige studenten – die vermoedelijk een fysieke confrontatie wel zagen zitten – en een cordon politie, liet hij de pet vrij snel vallen. De flauwe plezante werd alsnog gearresteerd door de politie. De fakkeltocht verliep verder zonder incidenten.

Prof. dr. Dirk Rochtus doceert internationale politiek en Duitse geschiedenis aan Lessius Antwerpen Hij is licentiaat in de Germaanse filologie, bijzonder licentiaat in de internationale politiek en doctor in de politieke en sociale wetenschappen (UAntwerpen). Hij studeerde ook aan de universiteit van Bonn. Vanwege zijn inzet voor en als oprichter van het Centrum voor Duitslandstudiën ontving hij in 2007 de Duitse onderscheiding het ‘Bundesverdienstkreuz’.

Prof. Rochtus gaf ons een beeld van de manier waarop ‘het buitenland’ naar het onafhankelijkheidsstreven van Vlaanderen kijkt. Hij liet de aanwezige toehoorders weten hoe dikwijls hij wel niet de redelijk complexe situatie in België aan zijn buitenlandse contacten moet uitleggen. Het kluwen van regeringen, het groot aantal ministers, raden, deelstaten, … Hij benadrukte eveneens dat wij als Vlamingen niet perse moeten vasthouden aan de Nederlandse taal bij onder andere zakelijke contacten. “De taal van de klant is de beste taal”, zo stelde hij. We moeten uiteraard fier zijn op wie en wat we zijn, maar met respect voor diegenen die met ons willen samenwerken. Zijn leerrijke uiteenzetting boeide van begin tot einde.

Als laatste spreker mocht Peter De Roover aantreden. Peter De Roover is politiek secretaris en ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Hij is licentiaat in de economie (UAntwerpen) en was als student actief bij KVHV Antwerpen (hoofdredacteur, 1983-84). Hij veranderde meteen de titel van zijn betoog naar ‘Democratie en België’. Volgens hem situeert hét probleem zich op federaal niveau in plaats van bij de deelstaten. Hij leerde ons dat destijds, toen Jules Destrée zijn beroemde uitspraak “Il y a en Belgique des Wallons et des Flamands. Il n’y a pas de Belges” neerschreef, de PS zich heeft laten inpakken door de werkelijke macht in dit land: het koningshuis.

De PS evolueerde toen op recordtijd van een republikeinse partij naar een koningsgezinde partij. Dit op maat van het koningshuis zelf. Dat zou volgens De Roover de reden zijn waarom de PS altijd zal kiezen voor het status quo in dit land en waarom België een zeer lange doodstrijd zal blijven voeren. De huidige politieke situatie in België houdt volgens hem in dat, zelfs bij een absolute meerderheid in Vlaanderen, de Vlamingen op alle vlakken kunnen geblokkeerd worden en zo met andere woorden reëel monddood zijn. Dit is niet te vergelijken met de periode van Destrée waarbij die Vlaamse meerderheid wél zeggenschap zou gehad hebben, maar toch stelt De Roover dat het federale niveau het enige niveau is dat effectief zeggenschap heeft in België.

We zullen met Rechts Actueel De Roover zeker eens aanspreken om hier dieper op in te gaan. Het moet dan ook gezegd dat De Roover een zeer boeiende uiteenzetting heeft gegeven, die iedereen tot nadenken aanzette. Antwerps praeses Dieter v. Dodo eindigde met de gevleugelde woorden dat “wanneer Vlaanderen onafhankelijk wordt, niet alles eindigt, maar dat het dan pas begint.” Woorden die we bij de redactie graag horen. Ook hier op deze webstek wordt geregeld ingegaan op de vraag “Wat als Vlaanderen onafhankelijk wordt?” De Staten Generaal was zeker kwaliteit boven kwantiteit! De afwezigen hebben meer dan ongelijk!

One comment

Comments are closed.