[VOORPOST] Actie vrijdag tegen Di Rupo afgelast!

Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden van de busramp in Zwitserland wenst Voorpost dat het bezoek van Di Rupo aan Gent (als dit al niet wordt afgelast) in alle sereniteit kan verlopen. Om die reden heeft Voorpost besloten om vrijdag af te zien van elke mogelijke actie. We vernamen dat om dezelfde reden ook het Vlaams Belang geen actie zal voeren, wat uiteraard niet wegneemt dat beide organisaties bij latere bezoeken van Di Rupo aan Vlaamse steden stevige protestmanifestaties op touw zullen zetten.

2 comments

  1. Ik sta volledig achter de acties van Voorpost maar ik vind het toch respectvol dit niet te doen naar aanleiding van hetgeen gebeurd is!

  2. Met alle respect, maar wat heeft het ene met het andere te maken??

Comments are closed.