Actie en congres Nation: democratie op z’n Nieuw-Brussels!

Dit weekeinde had een manifestatie moeten plaatsvinden in Brussel ter herdenking van de aanslagen in Madrid door islamisten, acht jaar geleden. Organisator was de Waals-Franstalige solidaristische groep ‘Nation’, maar zij konden rekenen op steun uit de nationalistische actiegroep ‘Opstaan’ uit Rijsel (verbonden met het Vlaams Huis aldaar) en de Franse solidaristen van de organisatie ‘Troisième Voie’. Tot enkele dagen voor de bijeenkomst nog was de bijeenkomst, die een protest moest worden tegen álle terrorismes, toegelaten.

Maar iedereen die de Brusselse politieke realiteit kent weet dat dat buiten de waard was gerekend. En zo kreeg de contactpersoon van Nation alsnog op vrijdagavond te horen dat de manifestatie niet werd toegestaan. Ondertussen hadden de mensen uit Rijsel al meer dan vijftig inschrijvingen voor hun ingelegde bus en hadden beide organisaties kosten gemaakt. De commissaris, een zekere Amrani, sprak zich zelfs uit vóór het toelaten van de protestbijeenkomst op het Spanjeplein. Toch werd de vrije meningsuiting en het recht op vergaderen van Nation met de voeten getreden en dat is, gezien de lange dictatoriale traditie van de Brusselse progressieve machthebbers, geenszins verbazingwekkend. Herinner u de poging van het Vlaams Belang om op 11 september 2007 aan het Schumanplein een vreedzame herdenking te houden. Poging die trouwens met politiebrutaliteit, begaan door geüniformeerd crapuul uit het Luikse, in de kiem werd gesmoord. (bekijk hier de compilatie van Bert Deckers, die op die bewuste dag filmde)

Deze keer was het dus aan Nation om, indien nodig, deze behandeling te ondergaan en aan onze Zuid-Vlaamse kameraden om met open mond te komen vast stellen wat politici in dit land openlijk durven doen met de grondwettelijk verankerde vrijheden. Nation blies de actie aan het Spanjeplein dan ook af, maar niet zonder dat terzelfder tijd, wanneer de mensen zich aan de afspraakplaats verzamelden om naar de zaalbijeenkomst te rijden, ook een actie werd gehouden aan de grote moskee in het Jubelpark in Brussel. Een dertigtal militanten ontvouwde er een spandoek en scandeerde er slogans. Niemand werd opgepakt.

Vervolgens was het verzamelen in een volksbuurt in Vorst, waar in een zaal voor de zowat honderd militanten, diverse toespraken werden gegeven. De sprekers van Nation haalden zwaar uit naar wat zij noemden het “extremistisch terrorisme, zoals de aanslagen in Madrid, het straatterrorisme zoals het door groepen ‘jongeren’ op de burgers wordt uitgeoefend en waarvan de terreurdaad door Nourredine Amrani in Luik afgelopen jaar het trieste, voorlopige hoogtepunt was, en het ‘sociaal terrorisme’ dat door banksters, grootindustriëlen en liberale politici op de gewone man in de straat wordt toegepast.” De toespraken van Nation waren wel heel belgicistisch getint, maar tevens werd opgeroepen om een gezamenlijke Europese cultuur te beschermen en de focus lag duidelijk eveneens op het sociaal-economische.

Daarnaast waren er ook toespraken van een voorman van Opstaan, iemand van Troisième Voie en zelfs een spreker van de ‘MSR’ (de Spaanse ‘derde weg’-partij, Movimiento Social Republicano). De ontgoocheling over het niet kunnen doorgaan van de geplande actie werd goedgemaakt door het nieuws van de geslaagde actie aan de moskee. De dag werd Bourgondisch afgesloten.

Met dank aan de vriendelijke Nation- fotografe voor de afbeeldingen!

(dit artikel mag enkel overgenomen worden mits uitdrukkelijke toestemming van de auteur)