Verslag 75ste Zangfeest + toespraak Erik Stoffelen

Zoals eerder vermeld was Rechts Actueel gisteren prominent aanwezig op de 75ste jubileumeditie van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Onze mooie promomeisjes zorgden voor het uitdelen van pamfletjes aan de ingang en onze stand werd druk bezocht. Uiteraard waren we blij dat we tussen de meer radicale verenigingen van de Vlaamse Beweging stonden: Voorpost, TAK, KVHV, … Tot zover de focus op onze webstek.

Het Zangfeest zelf werd door een flinke 5000 Vlaamsnationalisten bijgewoond. Zeer veel politici van het Vlaams Belang en ook wel wat van de N-VA, zoals eerste burger van Vlaanderen Jan Peumans, woonden deze feesteditie bij. Als gastoptreden was er een dubbelganger van Elio Di Rupo, die een toespraak gaf in zijn ‘beste’ Nederlands, daarbij op zoek gaand naar “welk Nederlands?”. Di Rupo overliep alle Vlaamse dialecten en gaf er meteen de ‘correcte’ Nederlandstalige vertaling bij. De video hiervan kan je hier herbekijken.

De traditionele toespraak plaatsen we integraal onder dit artikel, zodoende dat je zelf kan lezen wat de voorzitter van het ANZ, Erik Stoffelen, gisteren heeft gezegd tijdens het geslaagde Zangfeest. De enige persoonlijke bedenking die ik me maak is de lengte van het Zangfeest. In mijn ogen was de duur ervan te lang. Wellicht zal de feesteditie er wel iets mee te maken hebben, maar de aandacht was tegen het einde een beetje weggeëbd en ik was dan ook blij dat de nationale liederen begonnen waren.

Verder viel het Rechts Actueel op dat we bijna 100 petten telden van zowel het KVHV als de NSV!. Ook het VNJ was redelijk goed vertegenwoordigd. Zowel de ‘oude’ muziekkapel als de huidige gaven een knap optreden! Ook het optreden van de KSA was weer in orde. De oproep van Stoffelen om volgende edities meer kinderen en kleinkinderen mee te brengen naar het Zangfeest is zeker geen slechte zaak, maar we hebben het gevoel dat het nu al de goede weg opgaat.

Het boe-geroep bij de vertolking van Jacques Brel en Clouseau waren wél en niet terecht. De zanger van Voice-Mail heeft de liederen mooi gebracht, maar dat belette niet dat – vooral bij het lied van Clouseau – zeer veel ‘boe-geroep’ te horen was. We mogen echter niet vergeten dat Brel een uitgebreid Nederlandstalig repertoire heeft opgebouwd waarin zelfs de Vlamingen nu en dan bejubeld worden. Het protest tegen Clouseau was dan wel weer terecht. Een man die verklaart tegen Vlaamsnationalisten te zijn dient niet opgevoerd te worden op het Vlaams Nationaal Zangfeest.

Bekijk via deze verwijzing de foto’s van het Zangfeest en lees hieronder de toespraak van Erik Stoffelen, voorzitter van het ANZ.

TOESPRAAK 75ste VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST – 11 maart 2012

Vlaamse vrienden,

Hartelijk welkom op ons jubileumzangfeest! Voor de 75ste maal geven wij gehoor aan de oproep van Peter Benoit om een Vlaams Nationaal Zangfeest te organiseren. “De Vlaamsche muziek ter eere! Het Vlaamsche volk en zijn kultuur ten bate!” Zijn droom wordt zo tot op vandaag vervuld. Peter Benoit, Willem De Meyer en Jef Van Hoof, het zijn Vlaamse monumenten die ons volk leerden zingen, net zoals Hendrik Conscience ons volk leerde lezen.

Het Vlaams Nationaal Zangfeest heeft een rijke geschiedenis die onvoldoende bekend is. Historicus en zangfeestregisseur Paul Cordy heeft de taak op zich genomen om het verhaal van deze 75 Zangfeesten uit te schrijven in een jubileumboek dat eind 2012 bij het Davidsfonds zal verschijnen. Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van iedereen die ons een warm hart toedraagt.

Op een scharniermoment als dit is het gepast als vereniging even stil te staan bij onze opdracht en een blik te werpen op de toekomst. Heeft het Vlaams Nationaal Zangfeest nog een toekomst? Ons antwoord is: JA, MAAR. Ja, want wij willen doorgaan omdat wij ons muzikaal erfgoed koesteren en willen blijven investeren in de digitalisering van onze rijke Nederlandstalige liederenschat. Ja, omdat we als ANZ een pluralistische beweging willen blijven en met alle Vlamingen van rechts én links zullen blijven zingen.

Toch hoorde u een ja, maar. Die maar slaat op onze financiële kopzorgen. Na het intrekken van onze subsidies door een minister van cultuur, die intussen gelukkig op rust is, hebben we het moeilijk. Maar moeilijk gaat ook.

Het Zangfeest kan financieel overleven dankzij uw massale aanwezigheid die we mee te danken hebben aan de wervingskracht van Vlaamse verenigingen én Vlaams-nationale partijen. En het Zangfeest zal financieel overleven dankzij de extrafinanciële steun van vele individuele Vlamingen én de toegenomen sponsoring van vele bedrijven. Ondersteun de vele sponsors van dit Zangfeest zodat zij zich gewaardeerd voelen. En teken in op ons jubileumboek. Als welgemeende dank zullen wij blijven doorgaan, misschien opnieuw voor 75 jaar!

Heeft het Zangfeest daarnaast inhoudelijk nog een toekomst? Wij merken in elk geval met plezier op dat we na onze overstap naar de Lotto Arena voor het vierde jaar op rij meer zangfeestgangers én meer jongeren aantrekken. Toch wil ik jullie vragen om naar de toekomst een extra inspanning te willen leveren om ook uw kinderen of kleinkinderen eens mee te nemen naar het Zangfeest. Velen doen dit al en hun voorbeeld strekt tot aanbeveling. U merkt het: onze toekomst en ons voortbestaan zijn eigenlijk voor het grootste deel in jullie handen. Het Zangfeest is immers júllie Zangfeest! Laten we dus samen doorgaan!

Vlaamse vrienden,

75 Zangfeesten lang heeft het ANZ ook een vooraanstaande rol willen spelen in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Dat willen en moeten we blijven doen! Want de regering Di Rupo deugt niet. Ze wil ons een zoveelste staatshervorming op maat van de Franstaligen opdringen.

Heren De Croo, Beke en Tobback, jullie zogenaamde splitsing van BHV is een schijnsplitsing. Men wil aan de overkant nog steeds niet aanvaarden dat de taalgrens ook een staatsgrens is!

De navelstreng met de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel wordt verder doorgeknipt en de Franstaligen krijgen extra grondwettelijke voorrechten. De Vlaamse voogdij wordt zo de facto afgebouwd. Dit zijn duidelijk stappen naar het losweken van de band met Vlaanderen, naar de aanhechting van de zes bij Brussel en naar een ‘corridor Bruxelles-Wallonie’. De hele constructie rond de Brussels Metropolitan Region voert de verfransingsdruk op Vlaams-Brabant nog op. Waar blijft de verontwaardiging van rechtgeaarde Vlamingen, ook binnen de traditionele partijen?

Ook het gerechtelijk arrondissement BHV wordt niet gesplitst. Integendeel, er komt een nieuw parket voor het nu eentalige Halle-Vilvoorde met toegevoegde Franstalige magistraten. En dit onder leiding van de Franstalige Procureur van Brussel.

Brussel krijgt verder de gevraagde centen waar niets tegenover staat. Juich, Vlamingen, juich, want een interne Brusselse staatshervorming zorgt voor nieuwe afspraken voor straatvegers en parkeerreglementen. Ik onderschrijf graag de stelling van onze vrienden van de Gravensteengroep: wie beweert dat we zonder België Brussel kwijt zijn, zorgt er nu zelf voor dat we Brussel kwijt zijn, ook zonder splitsing van het land.

Onze vrienden van het Taal Aktie Komitee voeren intussen met de hulp van velen actie waar nodig. Steun hen, want ook zij willen en moeten doorgaan! 40 jaar lang slaan ze met hun geliefde uilenspiegelmentaliteit spijkers met koppen. Zij zijn en blijven nodig om Vlaams grondgebied te behoeden voor verdere verkwanseling. En er is werk aan de winkel. Want de FDF-burgemeesters zullen bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de wet naast zich neerleggen, mét de steun van federaal minister Milquet.

Het is niet voldoende dat minister Bourgeois zich hiertegen zal verzetten. De ganse Vlaamse regering, met minister-president Kris Peeters op kop, dient deze heren lik op stuk te geven en te eisen dat ze zich voegen naar de Vlaamse wetten.

Deze federale regering deugt niet omdat ze de democratie misprijst. Moeten we het normaal vinden dat de grondwet even buitenspel gezet wordt om via een truc met artikel 195 van diezelfde grondwet nog wat meer Franstalige voorrechten in de grondwet te betonneren? De Vlaamse juristen hadden de moed dit aan te klagen. Onze Vlaamse pers liet het allemaal gebeuren zonder één kritische opmerking. Moeten we het normaal vinden dat we geregeerd worden door een Vlaamse minderheid? Enkele jaren geleden vond Herman Van Rompuy die idee nog staatsgevaarlijk. Nu horen we geen democratische verontwaardiging meer van de Europese president. Slaap zacht, meneer de president, slaap zacht.

Maar wij zullen doorgaan! Doorgaan, tot elke Vlaming beseft dat zijn stem onvoldoende weegt en minder waard is dan een Franstalige. Doorgaan tot elke Vlaming doordrongen is van het ondemocratisch gehalte van België.

Deze federale regering deugt niet omdat ze socio-economisch verkeerde keuzes maakt en ook hier geen werk maakt van de broodnodige fundamentele veranderingen. Volgens Guy Vanhengel, actief op een PS-lijst, geldt voor de markten slechts één niveau: het federale. Als dat waar is, meneer Vanhengel, is dat een pleidooi uit onverwachte hoek om het boeltje zo snel mogelijk te splitsen. En het is waar, want Vlaanderen verliest ondanks een goede boekhouding en een begroting in evenwicht, ratingwaarde, en dit dankzij België. Men zegge het voort!

De waarheid is dat er zich beneden de taalgrens een Grieks drama afspeelt, met medeweten van de traditionele partijen. Er moet dus meer dan dringend orde op zaken gesteld worden.

Maar doet deze regering dit? Neen. Geen enkele deelstaat mag verarmen, orakelt Di Rupo. Behalve Vlaanderen natuurlijk, want die melkkoe is goed voor de jaarlijkse overheveling van 12 miljard euro of bijna 2.000 euro per Vlaming. En blijkbaar volstaat dit nog niet, want de transfers zullen nog toenemen en intussen wil men ons wereldwijd belastingrecord nog wat aandikken en treft men vooral maatregelen die Vlaanderen pijn doen.  Voor wie na het akkoord van vannacht zou denken dat we er zijn, citeer ik kort Geert Noels: “We zijn alle recepten van de PS-staat, die van Wallonië een weinig dynamische regio hebben gemaakt, nationaal aan het uitrollen.  Dit gaat de Wallonisering van Vlaanderen versnellen.”

Vlaamse vrienden,

Met zo’n federale regering hebben wij absoluut redenen genoeg om boos te zijn. Het is erg om in een ondemocratisch land te wonen. Het is erg om geregeerd te worden door een premier die het Nederlands onmachtig is. Het is erg dat de intussen 11 jaar oude resoluties van het Vlaams Parlement dode letter blijven. Het is erg geregeerd te worden door traditionele partijen die het federale niveau altijd weer opnieuw voorrang geven op het Vlaamse. Het is erg al te vaak afgeschilderd te worden als onverdraagzamen terwijl Vlaanderen zich correct en open opstelt voor eenieder die zich hier vestigt en correct integreert. Het is erg in een monarchie te leven waarin een onbekwame prins met een missie en met veel te veel dotaties nog steeds ambities heeft om ons te willen regeren of beter negeren.

Maar er zijn ook tekenen die ons tot optimisme moeten stemmen. Nooit eerder hadden we zo’n grote vertegenwoordiging aan V-partijen in het parlement. Nooit eerder kwamen zoveel mensen vanuit een verschillend uitgangspunt tot dezelfde conclusie, dat België geen toekomst meer heeft en Vlaanderen wel.

Zo komen we stilaan aan de fase waarin we de nog onverschillige Vlaming dringend moeten overtuigen van de noodzaak van een onafhankelijke Vlaamse staat. Overtuigen doen we elk op onze eigen manier, via betogingen, vrije tribunes, debatten of via de sociale media : Twitter, Facebook en forums. Onze argumenten en strategieën zullen vaak verschillen, maar we dienen onze energie te steken in onze echte tegenstanders! Laat ons niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande!

Kom uit uw Vlaamse zetel of stoel wanneer het echt nodig is. Op 22 april a.s. roept de Vlaamse Volksbeweging verzamelen op een strijdmeeting in Dilbeek. In het najaar volgt het OVV. Twee activiteiten waarop we massaal aanwezig moeten zijn om opnieuw een duidelijk Vlaams signaal uit te zenden.

Niet opgeven, maar doorgaan, is onze leuze, nu we op een scharniermoment staan in onze geschiedenis. De Vlaamse Beweging moet ons vreedzaam onafhankelijkheidsstreven mee vorm geven. Onze Catalaanse vrienden organiseren succesvolle lokale referenda voor onafhankelijkheid. Onze Schotse vrienden houden in 2014 een referendum voor onafhankelijkheid. En Vlaanderen? Vlaanderen organiseert in 2014 samenvallende verkiezingen met een duidelijke inzet. In Wallonië is een Waalse denktank actief die hardop nadenkt over een plan B. De Vlaamse intellectuelen mogen niet van aan de zijlijn toezien maar dienen ook dringend samen te zitten en zich voor te bereiden op wat komen zal.

Wij herhalen onze oproep: Waalse vrienden, laten we in ons aller belang scheiden zodat we in een correct nabuurschap elk onze eigen democratische weg kunnen gaan.

Volk word staat, word Vlaamse staat!

Ik dank u!

Erik Stoffelen
Voorzitter ANZ

3 comments

 1. Ook de dames en heren van Solidariteit Vlaanderen, een unieke (en tegendraadse ) armoedebestrijdingsorganisatie tekende voor het derde jaar op rij present met 20 deelnemers, inclusief de actie-voerders. Ze slaan telkens 2 vliegen in één keer: sensibilisatie omtrent de heersende en (zelfs toenemende armoede én sociale uitsluiting in Vlaanderen) en hun traditionele geldinzameling. De onafhankelijke controleurs telden op 12 maart 2012: €120,91 . (Een nieuw en gewaardeerd record!) Centen, die zuinig en doeltreffend zullen gebruikt worden voor hun armoede-bestrijdings activiteiten!
  Cfr ook foto reportage op De Wereld Morgen (Vlaams nationaal zangfeest)
  Als democratisch herkozen voorzitter dank ik namens Vlamingen in moeilijkheden de gulle schenkers.
  PS Medewerkers zijn steeds welkom.
  Solidariteit Vlaanderen begroet u graag als Facebook vriend!

 2. Vergeef me jongeman, Ik, geboren Mei 1937. Ben ik oud genoeg om op U te reageren? Voor mij een dikke PROFICIAT,voor dit zangfeest. Zoals in de goede oude tijd. Doe het maar achterna! Ik ga in ieder geval nu reeds onze plaatsen voor volgend jaar bestellen! Het was keurig, afgewerkt,en ook Proficiat VOOR DE JEUGD, KEURIG! DANK U!

  Lieve Moreau

  NVDR: niemand is te oud om te reageren net zoals niemand te oud is om het Zangfeest bij te wonen. Te oud bestaat niet.

 3. Jaques Brel was wel een pák erger dan Koentje Wauters, hoor Bert!

  Brel deed niets dan fulmineren tegen kerk én flaminganten en van hem komt ook de uitspraak “Ik verbied U mijn kinderen, die U niets misdaan hebben, te verplichten om vlaams te blaffen!” die overigens nog steeds door het FDF op stickers wordt gezet met z’n naam erbij. De oudere generatie die dat wél weet zal dus terecht zeer verbolgen zijn geweest over het schandelijke programmeren van liederen van dit hatelijk sujet.

  Vergelijk dat met de broertjes Wauters die in hun Chiro-tijd in Sint-Genesius-Rode nog de affiches van het Union des Francophones gingen aftrekken …

Comments are closed.