Twaalfde congres Terre et Peuple in Brussel

Reeds voor de twaalfde keer organiseerde de – van oorsprong Franse – organisatie Terre Et Peuple, afdeling Wallonië, haar congres te Brussel. Deze nieuw-rechtse en identiaire beweging (alvorens deze denkrichting populair werd) is opgericht door Pierre Vial die in het verleden onder andere één der medeoprichters was van ‘GRECE’ en ook politiek actief was bij het Front National (FN) en later Bruno Mégret volgde naar de MNR.

Net zoals altijd was het prestigieuze kader van kasteel Coloma de plaats van afspraak voor de ongeveer 70 aanwezigen. Ook Radio Rapaille was traditioneel aanwezig met een propagandastand. Thema van dit twaalfde congres was ‘Strijd der volkeren, en volkeren in strijd’. Rond dit thema waren er drie rondetafelgesprekken, met elk drie sprekers op hun vakgebied.

Tafel één

De eerste tafel die aan bod kwam was ‘Welke toekomst voor de Volkeren in de wereld’.  De eerste spreker die aan bod kwam was Kris Roman, voorzitter van de vereniging ‘Euro-Rus’. Hij had het over de noodzaak tot samenwerking tussen Europa en Rusland, een samenwerking die dankzij de schaalvergroting gunstige gevolgen zou hebben voor beide regio’s en die tot een meer protectionistische politiek van het Euro-Aziatische blok zou kunnen leiden.

De volgende spreker, Hervé Van Laethem, gaf een lange en bevlogen toespraak over de oorsprong en gevolgen van de Arabische lente met een focus op Libië  en Syrië. Vooral voor dit laatste land voorspelde hij een grote instabiliteit, mocht het heersende Ba’ath- regime (de Socialistische partij van de Arabische Herrijzenis) worden omvergeworpen. Tevens sprak hij o.a. over de huidige situatie in Irak, dat hij 10 jaar geleden bezocht tijdens een humanitaire missie vlak voor de US inval. Kortom, dit was een gedreven toespraak die ruimschoots de toegestane tijdslimiet overschreed maar het publiek bleef boeien tot de laatste seconde.

Als derde van de eerste rondetafel was de Fransman Piere D’Her gastspreker. Deze gediplomeerde filosoof is momenteel werkzaam in Rome als horeca-uitbater waar hij een actief lid is van Casa Pound Italië (CPI).  Zijn toespraak ging over de sociale projecten die CPI ondersteunt in het kader van ‘Solidarité-Identités’ (in Vlaanderen actief als ‘Solidariteit-Identiteit’). Hij sprak over de sociale projecten in Zuid-Afrika en Kenia (steun aan de Boeren, microkredieten in Kenia) alsmede het meest bekende project in Azië ten voordele van het Karenvolk.

Tafel twee

Tafel twee had als thema ‘Welke toekomst voor de Europese volkeren’ met een wel erg mooi panel. Brusselaar  en publicist Robert Steuckers, de Kroaat Tomislav  Sunić en Jean David, een Brusselaar die al enkele jaren in Madrid resideert en daar actief is in de Movimiento Social Republicano (MSR). Jean David mocht deze rondetafel beginnen en sprak over de economische situatie in Spanje en dan vooral over de torenhoge werkloosheid onder de Spaanse jongeren. Hij pleitte o.a. voor een staatsbank die goedkope kredieten kon verstrekken voor de hypotheek aflossingen die bij vele Spanjaarden momenteel als een molensteen rond de nek hangt. Verder sprak hij nog over de recuperatie van de Indingados beweging door extreem linkse krachten en het onvermogen van de vele nationalistische partijen om electoraal profijt te halen uit de crisis.

Robert Steuckers ging op zijn beurt verder op de financiële crisis. Hij was vooral van mening dat de reële economie moet terugkomen en hij verweet in één trek het gebrek aan contestatie van de bevolking. Deze contestatie is volgens hem verdronken in het festivisme van de huidige maatschappij.

Meer kunnen we voorlopig nog niet meegeven over deze – weer boeiende – bijeenkomst daar de auteur van dit artikel om professionele redenen vroeger door moest gaan.

We kijken in ieder geval al uit naar de volgende editie in 2013!

(klik hier voor de webstek van Tere et Peuple)