48 Europese parlementsleden veroordelen ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika

Op initiatief van Philip Claeys (Vlaams Belang), Andreas Mölzer (FPÖ) en Fiorello Provera (Lega Nord) werd aan het Europees parlement een verklaring voorgelegd als protest tegen de golf aan ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika, waarbij al duizenden blanke boeren vermoord werden. De verklaring benadrukt de bekommernis van het Europese parlement, wijst op het systematische karakter van de aanvallen op blanke boeren, en vraagt de regering van Zuid-Afrika om dringende maatregelen om hun veiligheid te verhogen.

De verklaring werd ondertekend door 48 Europese parlementsleden uit 19 lidstaten van 7 verschillende politieke formaties: socialisten, liberalen, christendemocraten, niet-ingeschrevenen, de eurocritici van EFD en ECR en zelfs een lid van de communistische fractie. ‘Het protest tegen de onaanvaardbare Zuidafrikaanse ‘plaasmoorde’ klinkt zo in het Europese parlement over alle lands- en partijgrenzen heen’, stelt Europees parlementslid Philip Claeys tevreden vast.

Het Vlaams Belang dankt in het bijzonder Louis Michel (MR) voor zijn opmerkelijke steun aan dit initiatief…

Opvallend is dat de enige politieke formatie waarvan geen enkel lid steun gaf, de fractie van de Groenen is, met daarin Frieda Brepoels van N-VA. Het Vlaams Belang betreurt dat de Groenen en de N-VA het uitmoorden van blanke Afrikaanstalige boeren in Zuid-Afrika dus volstrekt geen probleem vinden…

4 comments

  1. “De verklaring benadrukt de bekommernis van het Europese parlement, wijst op het systematische karakter van de aanvallen op blanke boeren, en vraagt de regering van Zuid-Afrika om dringende maatregelen om hun veiligheid te verhogen.”

    As Afrikaner betuig ek hiermee my dank aan u. Ons is egter bewus van felle kritiek teenoor ons Afrikaner-Boere weens die bagasie van “apartheid” wat ons gedwing word om met ons saam te sleep. Ons vra dat buitelanders opnuut na ons geskiedenis sal kyk, veral na die redes hoekom ons afsonderlike ontwikkeling bepleit het. Die konserwatiewes onder ons het geweet dat ons onder die kommunistiese ANC-regering dieslelde pad sou loop as die res van Afrika. Op hierdie huidige oomblik is die ANC besig om himself te beywer vir die wysiging van die grondwet. Ons konstitusie was tot nou toe al waaraan ons nog kon kleef. Die bankes se lewens word bedreig- ons leef letterlik agter tralies. Ons kultuur, taal en werksgeleenthede is alles op die spel.

    Ons vra ook dat u sal besef dat, soos daar in Nederland ALLE tipes voorkom oor die volle spektrum van ver-links na ver-regs, so ook binne die Afrikaner-boervolk. Die meerderheid van ons is gematigde, vredeliewende, hardwerkende en wetsgehoorsame burgers met ‘n christelike agtergrond. Ons kan nie verantwoordelik gehou word vir byvoorbeeld die teenwoordigheid van anti-Semititiese groepe onder ons nasie nie. Anti-Sionisme is n werledwye verskynsel en kom onder alle nasies voor.

  2. NVA ligt wakker van Koerden en Palestijnen, niet van ons Afrikaner Broedervolk….

  3. Ik heb de terechte kritiek over Frieda Brepoels al eerder ten berde gebracht bij een NVA jongerenvoorzitter in andere zaken waar zij onberijpelijkerwijze de kaart van links trok en zelf haar eigen partijprogramma tegensprak. Als antwoord kreeg ik: “dat NVA een technische fractie vormt in het EU parlement omdat ze anders niet kan functioneren”, dus gebonden is aan die groenen(blanke rascisten). En ook, zo zei hij,( wiens naam ik niet ga noemen) “dat zijn partijvoorzitter, Bart De Wever , een halve tsjeef is”.
    Dat zegt genoeg zeker??

Comments are closed.