Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 in aantocht lopen ook de twee kemphanen die zich beroepen op het Vlaamsnationalisme, VB en N-VA, zich warm.  Gisteren bliezen beiden verzamelen:  het Vlaams Belang voor een symposium om zijn sociaal-economische programma te actualiseren, de N-VA voor een slotmoment van een scholingstraject voor vele honderden kersverse lokale mandatarissen. 

Het Vlaams Belang had na de financiële crisis dringend wat zaken te actualiseren.  Het oude sociaal-economische programma, dat dateert van eind jaren ’90, was immers wel erg liberaal gekleurd.  Met een symposium in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement werd dat nu rechtgezet:  meer op zoek naar de ‘derde weg’, tussen de uitwassen van socialisme en liberalisme in, wat voor voorzitter Valkeniers gerust een ‘centrumpositie’ mag genoemd worden.  Er werd gepleit voor strenger toezicht op banken, een kritischere houding tegen de Euro, meer solidariteit;  de nationale media onthielden vooral een idee dat aan het VB werd aangeleverd door RechtsActueel:  een maximumfactuur voor belastingen, verankerd in de Grondwet.  Over de belangstelling door die media kon het VB voor een keer eens tevreden zijn, ook al was de opkomst in de relatief bescheiden zaal niet echt overweldigend.

Meer volk uiteraard bij de N-VA omdat men daar alle would-be-lokale mandatarissen uitnodigde – en dat zijn er dezer dagen nogal wat.  Bart De Wever zette diegenen die al dromen van burgemeesters- en schepensjerpen op de grond: ‘We hebben lokaal nog veel terrein in te lopen op de traditionele partijen, dat zal niet in één verkiezing gebeurd zijn.’  N-VA wil dus meer zijn dan een eendagsvlieg, maar welke richting het ideologisch uitgaat is nog steeds onduidelijk:  ‘De kracht van verandering’ is natuurlijk het klassieke ‘change’ van Obama dat wel verkiezingen wint, maar inhoudelijk volstrekt nietszeggend is.  Is de N-VA nu links of rechts?  De grote spreidstand blijft…  De Wever sprak wel zijn gehechtheid uit aan het ‘confederalisme’, wat dus betekent dat hij de toekomst van Vlaanderen binnen België blijft zien.

Het lokte op Twitter en Facebook meteen felle discussies uit tussen Vlaamsnationalisten: ‘verraad’ volgens de VB’ers, ‘strategie’ volgens de N-VA’ers.  Eén zaak is zeker: de strijd om de Vlaamsgezinde stem wordt de volgende maanden dé inzet van de verkiezingen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d