En God schiep de vrouw… debat over vrouwenquota

Zijn man en vrouw gelijk? Zijn man en vrouw gelijkwaardig? Hoe definieren we de rollen die man en vrouw zich moeten aannemen in het maatschappelijk leven en waarop baseren we dit? KVHV Gent neemt het actuele debat over vrouwenquota onder de loep en nodigt daartoe enkele prominente Amazones uit om hun mening hierover toe te lichten. Is de plaats van de vrouw bij keuken, haard en bed of ligt de oplossing aan de andere kant van het spectrum en is totale matriarchaal meesterschap een minimumvereiste voor een gezonde samenleving waar peis en vree heersen? Brigitte Bardot of Jeanne d’ Arc? Oftewel: Moeder, waarom leef jij?

Et Dieu créa la femme… op woensdag 7 maart, Auditorium 2, Hoveniersberg (Faculteit Economie UGent)

One comment

  1. Neen! Man en Vrouw zijn niet gelijk. Men zegt dat de Vrouw het zwakke Geslacht is….Vergeet het maar…De Vrouw heeft een groter uithoudingsvermogen dan de Man….Waarom? Als een Man kinderen zou kunnen krijgen…dan hoogstens…een kind…Kindjes verwekken is geen Kunst…4 maal zwanger zijn per voorbeeld….36 maanden zou een Man niet volhouden….Hij zou het niet willen…
    Er zijn wel vele goede Papas die er mogen zijn! VOLHOUDEN….

Comments are closed.