Wanneer politiek de menselijke waardigheid versmacht…

Rond het nucleaire energieprogramma van Iran is er een kleine geheime oorlog bezig tussen geheime diensten waar bomaanslagen geen uitzondering meer zijn. Iran brengt z’n leger in stelling om de Straat van Hormuz eventueel te sluiten en de Amerikaanse Vijfde Vloot is in staat van paraatheid gebracht. Olieprijzen zullen stijgen en ondertussen is in Syrië een oorlog bezig tussen een seculier regime en islamisten. Maar in de Vlaamse media struikelen ze over elkaar om op hun beurt te zien hoe N-VA’ers over elkaar struikelen om te bewijzen dat ze geen Vlaams Belang light zijn.

Het is dan ook nog maar zelden dat ik de Zevende Dag opzet aangezien zij er in slagen om zowat het slechtste politieke duidingsprogramma in Europa te maken. Voor Siegfried Bracke maak ik echter nog eens een uitzondering, al is het maar om te zien in welke bochten hij zich nu weer zal wringen. Deze linkse ex-SP’er met logelidmaatschap kwam deze keer vertellen hoe de N-VA eigenlijk helemaal niet actief op zoek is naar VB’ers en hoe hard deze partijen wel niet verschillen. Na Maarten Goethals en Bart T’Sjampen kregen we ook deze keer weer een hoop onzin te horen. Een hoop onzin, die vooral aantoont hoe erg het is gesteld met de menselijke waardigheid en een compleet gebrek aan respect voor elkander aantoont.

In normale maatschappijen zijn mensen dan wel geassocieerd met hun politieke denken, maar is dit niet in die mate dat er uitsluitingen of ontmenselijkingen aan te pas komen. Toen het Vlaams Blok in Vlaanderen opkwam, en de vinger legde op problemen die tot dan taboe waren, begon men met een eerste golf van ontmenselijkingen. Het Vlaams Blok, dat waren geen mensen, maar monsterachtige nazibeesten die geen mening hadden, maar een monsterachtig idee. Links begon met, en is daar nog altijd mee bezig, een campagne waar men de ganse wandel en handel van iedereen met een rechts, laat staan nationalistisch, gedachtegoed, volgde en in het openbare leven smeet. Problemen met werk vinden, problemen op het werk, privé-levens die op straat gesmeten werden, het moest allemaal kunnen want nazifascisten zijn nu eenmaal geen mensen als anderen. Het getuigt van een extreem-links denken waarbij de mens volledig geassocieerd wordt met z’n politieke dimensie en waarbij iets als menselijke waardigheid een obstakel is in de politieke strijd. Ook houdt dit mensbeeld in dat gedachten en denkbeelden niet kunnen evolueren, maar dat deze constant zijn. Wat iemand schreef op zijn 18de of zijn 25ste levensjaar moet immers nog steeds datgene zijn waar men in gelooft op zijn 60ste. Aanhangers van extreem-linkse heilbeelden, de communistische/socialistische heilstaat, hebben misschien zo’n wereldbeeld, maar langs de rechterkant is dat al veel minder zo. Een persoonlijk voorbeeld: toen ikzelf pas begon aan mijn politiek engagement was ik een fan van het zionisme, de Verenigde Staten van Amerika, de volledige vrije markt en het globalisme. Ondertussen zijn die dingen ook meer dan lichtjes gewijzigd. Maar veel minder persoonlijke, en meer gekende, voorbeelden zijn Frank Vandebroucke (SP.a) en Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) die allebei uit extreem-linkse middens komen. Moeten wij hen daar dan constant op gaan afmeten?

Het zou de N-VA dan ook sieren wanneer zij zouden zeggen: “Wat men in het verleden dacht, dat is voor de rekening van die mensen zelf. Als zij echter evolueren naar een ander, gematigder standpunt, dan beschouwen wij dit als positief.” Of het antwoord van Mitterand toen men hem ondervroeg over zijn evolutie van aanhanger van heel rechtse organisaties en denkbeelden naar de linkse Parti Socialiste: “Had u dan liever gehad dat het omgekeerd was geweest?” Helaas, de N-VA kiest om een typisch zoetwaterconservatisme uit te dragen in haar communicatie en een angstige houding aan te nemen: “Nee nee, dat zijn allemaal slechte mensen en iedereen bij ons is goed“. Indien de N-VA zich werkelijk als conservatieve partij wenst te profileren, dan dient men ook dringend het conservatieve, holistische, mensbeeld aan te nemen. Een mens kan fouten maken en moet de kans krijgen om zich dan te beteren. Indien niet, dan krijgt men een volledig steriele en gepolariseerde maatschappij waar enkel geweld en repressie nog een verschil in beleid kan teweegbrengen.

Liever een werkelijk holistisch mensbeeld, dan een maatschappij waar men zich constant moet excuseren voor fouten uit het verleden. En dan nog zonder dat het enig effect heeft aangezien men eeuwig veroordeeld wordt voor die fouten. Maar dat de N-VA stopt met het ronduit ontkennen van feiten en zich in z’n defensieve stulp te steken. Karim Van Overmeire heeft meegeschreven aan het 70puntenplan. Vindt hij dat dat fout van hem was, dat hij, en de N-VA, dat dan zo communiceert. Dat ze echter wel ophouden met erover belachelijk te doen. Er zijn immers véél belangrijkere dingen aan de gang in de wereld.

3 comments

 1. Europa loopt met paarde lappen voor hun ogen en laten Europa over aan de ISLAM zo raakt ze de waarden van de andere geloofs waarden verloren de ISLAM wilt de hele wereld overheersen ,
  door de macht van de olie landen die zwemmen in de rijkdom terwijl er veel landen honger lijden

 2. Grappig dat de bekeerde linkse Siegfried Bracke het had over “iemand die Vlaams Blokker was geweest maar dat je dat daar niet eens aan kon merken” alsof Vlaams Blokkers zouden stinken of zo iets. Als ik zulke onzin hoor kan ik alleen maar besluiten dat links door en door racistisch is en Vlaams Blokkers neerzet als untermenschen.
  Terwijl Filip de Winter al 30 jaar geleden 100 % gelijk had over de Islamisering van Europa, jaaaren voor Wilders en Le Pen !

  1. Yves heeft gelijk bij die ontmenselijking van Vlaams Belangers. Dat nva niet op zoek gaat is gelogen. Iedereen kent het personeelstekort aldaar.

   Wat weinig mensen echt kennen is het 70-puntenplan. Men kan daarover het debat aan gaan maar toen veroorzaakte dat plan een dijkbreuk van jewelste. De opstellers mogen daar trots op zijn! Hoe de nva daar mee omgaat is symptomatisch voor de grotere algemene knieval van De Wever & co. Ze slijmen zo hard bij een establishment dat hen hoe dan ook toch niet moet, dat het behoorlijk zielig begint te worden. Als Yves het in casu heeft over het holisme dan mag het van mij ook gerust personalisme zijn! Waar is de eigenwaarde van menig NVA’er als hij zo hard probeert dat politiek correcte jasje aan te houden? Het hele debat zit nog altijd gevangen in die beklemmende linkse doctrine.

   Hoog tijd voor wat meer onvervalste Vlaams Blok agitatie! ;)

Comments are closed.