Rechts keldert links verslag in commissie Fundamentele vrijheden Europees parlement

Vandaag was het een bijzondere dag in het Europees parlement.  In de commissie Fundamentele vrijheden (LIBE) kregen de Europese parlementsleden van links tot nogtoe hun zin: een terechtwijzing van Frankrijk voor het terecht uitwijzen van Roma-criminelen, het terugfluiten van Denemarken als dat land terecht grenscontroles invoert: tot nogtoe passeerde het allemaal, de linkse meerderheid legde de rechtse minderheid haar wil op.  Maar vanmorgen liep het mis. 

Een links verslag over de zogezegd noodzakelijke uitbreiding van de ‘rechten van de Europese burger’, ten nadele van de soevereiniteit van de nationale lidstaten, opgesteld door een linkse verkozene van de Groene fractie (met daarin de N-VA) liep faliekant op de klippen. 

In een zelden geziene krachtmeting stemden 25 linkse verkozenen voor het verslag.  Maar 25 rechtse verkozenen van de EPP (christendemocraten), ECR (Britse eurosceptici), EFD (nog meer eurosceptici) en de niet-ingeschreven leden (waartoe PVV en Vlaams Belang behoren) stemden tegen.  In deze democratische stemming was het dus staking van stemmen – en dus was het linkse voorstel verworpen.

Zoals we dat gewend zijn was links hoegenaamd niet gediend met deze democratische gang van zaken.  De linkse europese parlementsleden gaven in de wandelgangen luidkeels uiting aan hun frustratie.  Een linkse verkozene van de liberale ALDE-groep van Verhofstadt riep dat ‘ er stilaan een Hongaarse vorm van democratie werd gehanteerd.’  Een andere linkse verkozene van de Groene fractie verwees verontwaardigd naar de niet-ingeschreven parlementsleden van PVV en Vlaams Belang, die de noodzakelijke stemmen leverden om links af te blokken…

Vooral dat laatste zit links natuurlijk erg dwars.  Door de uitbereiding van het aantal verkozenen na het verdrag van Lissabon is de kracht van de christendemocratische EPP in de commissies fors toegenomen.   Wanneer zij de steun krijgen van ECR en EFD worden zij bijzonder sterk.  Maar de beslissende en finale stem om linkse voorstellen te kelderen, komt inderdaad van de rechtse nationalisten, die zo – zonder formele afspraken met EPP maar op basis van de teksten – de doorslaggevende stem in handen hebben.  Een situatie die de komende weken en maanden nog voor verrassingen kan zorgen…     

One comment

  1. De botsing der ideeën is gelukkig (nog) geen botsing van beschavingen.

Comments are closed.