Vervreemding van de Rand rond Brussel: Bourgeois heeft de oplossing gevonden!

Geert Bourgeois, Vlaams minister (N-VA), wil dat de gemeenten in de Rand rond Brussel, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, een schepen van Vlaamse Aangelegenheden aanstellen. Mooi idee van Bourgeois, ware het niet verbazingwekkend dat er in een Vlaamse gemeente een schepen moet toezien op Vlaamse aangelegenheden. Als elke andere schepen in deze gemeenten zijn functie volgens de wet zou uitvoeren, dan was er geen enkel probleem voor het Vlaams karakter van deze gemeenten.

Het probleem van het groot aantal niet-Nederlandstaligen in de randgemeenten en vooral in de zes faciliteitengemeenten, is inderdaad schrijnend. “Van de gezinnen in de Vlaamse rand waar Kind & Gezin aan huis komt, heeft slechts 40 procent het Nederlands als thuistaal, in faciliteitengemeenten is dat 14 procent. Uit onderzoek van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs blijkt dat in 26 van de 46 scholen in Halle-Vilvoorde meer dan 40 procent van de leerlingen een andere thuistaal heeft dan het Nederlands. Deze cijfers geven aan dat in een groot aantal gemeenten van Vlaams-Brabant grote inspanningen nodig zijn om anderstaligen aan te sporen Nederlands te zijn”, aldus Bourgeois.

We hebben echter twijfels bij de aanstelling van een schepen voor Vlaamse Aangelegenheden. Het probleem stelt zich immers niet enkel bij de ‘ver-Brusseling’ van de Rand, waardoor deze gemeenten stilaan meer Franstalige inwoners gaan hebben dan Nederlandstaligen. Ook de vervreemding van Brussel – en dus bij uitbreiding de Rand – ten gevolge van de globalisering van onze hoofdstad in haar functie van Europese hoofdstad, plus de toenemende vervreemding van ons Europese continent in het algemeen, zorgt voor een bedreiging voor de Nederlandstalige identiteit van de groene rand rond Brussel.

Geert Bourgeois zou als minister van Inburgering beter eens pleiten voor een échte immigratiestop. Brussel zit al jarenlang ‘vol’ en de Rand dreigt daar nu de dupe van te worden. Duizenden asielzoekers blijken nu geen opvang te vinden tijdens deze koude winterdagen, maar in plaats van te investeren in inburgering, asiel en zo meer, zou de minister beter zijn energie steken in het daadwerkelijk repatriëren van asielzoekers, illegalen en dies meer. Een humane en doordachte remigratie zou de maatschappij veel meer vooruit helpen dan een ongecontroleerde immigratie. Al was het alleen al maar om financiële redenen.

2 comments

  1. Geertje Bourgeois zou beter eens grote kuis houden op de VRT (Vuile Rode Totentrekkers) dan zo’n ideetje de wereld in te sturen.

  2. Betekent dit dat dhr. Bourgeois, en dus het N-VA, de Vlaamse gemeenten rond Brussel heeft opgegeven? Want zijn voorstel komt toch neer op het plaatsen van een Vlaamse “gezant” , die de Vlamingen in hun eigen heimat moet beschermen tegen verdrukking en onderdrukking? Stel je dat eens voor in een wereldstad zoals Parijs! Een Franstalige burgemeester die in elk parijzer staddistrict iemand aanstelt om er de Franse aangelegenheden te behartigen! En ik die dacht dat het eerste en belangrijkste punt van het politiek programma van het N-Va de onafhankelijkheid van Vlaanderen was, en dus de soevereinteit en het zeggenschap over hun grondebied. Op zijn Gents: “Moet er nog zand zijn?”.

Comments are closed.