[FOTOVERSLAG] ‘Flitspaalstaking’ door Vlaamse Solidaire Vakbond VSV tegen geldstroom naar Wallonië

De belgicistische monopoliebonden ABVV, ACV en ACLVB hebben vandaag 30 januari 2012 geprobeerd het land plat te leggen met een algemene staking om zo plannen te veranderen waaraan al zeker het Waalse ABVV via de PS heeft meegeschreven: de staking is dus behoorlijk hypocriet.

De Vlaamse Solidaire Vakbond VSV vindt dat een staking nodig is, maar dan wel tegen de geldstroom van 12 miljard euro per jaar van Vlaanderen naar Wallonië. Geen ander mechanisme zorgt voor zoveel verarming van de koopkracht van de Vlaamse werknemer.

Om ABVV, ACV en ACLVB te herinneren aan die schandalige geldstroom heeft de Vlaamse Solidaire Vakbond VSV vandaag een ‘flitspalenstaking’ georganiseerd. Dat gebeurde door her en der in Vlaanderen flitspalen te overtrekken met een grote vuilniszak, en te voorzien van een affiche met de tekst: ‘Ik staak tegen de geldstroom naar Wallonië’.

In Vlaanderen staan veel meer flitspalen dan in Wallonië, maar het geld wordt via de federale pot verdeeld, waardoor Vlaanderen benadeeld wordt en er een geldstroom is. Er zijn plannen voor bijsturing, maar die zijn nog niet uitgevoerd. De flitspaal is dus symbool voor de ‘grote’ geldstroom.

De enorme geldstroom van 12 miljard euro is geen raming, maar een wetenschappelijk vastgesteld feit, en het gaat eigenlijk om de grootste openlijke belastingfraude van het land:  door de laksheid van de Vlaamse partijen CD&V, VLD en SP.a en de medeplichtigheid van hun zuilvakbonden ACV, ABVV en ACLVB wordt miljarden Vlaams belastinggeld misbruikt voor de PS-uitdeelstaat.  De VSV eiste vandaag als enige vakbond die écht opkomt voor de Vlaamse werknemers dat daar een einde aan komt!

Sympathie voor de Vlaamse Solidaire Vakbond?  Aansluiten bij de VSV-facebookgroep, rechts bovenaan op de website van de VSV je emailadres ingeven, of email sturen naar info@vlaamsevakbond.be!

0 comments

  1. De internationale monetaire elites (uw broodheren?) verheugen zich wellicht over de kortzichtigheid dewelke acties als deze kenmerkt …. Terwijl heel Europa gebukt gaat onder het roofdierkapitalisme van volksvijandige financiële elites (en hun subsystemen: de holdings, ratingbureaus, banken, …) bekommert de ‘Vlaamse solidaire vakbond’ zich over de (proportioneel) verwaarloosbare ‘flitspalengeldstroompjes’ naar Wallonië (Le visage du diable rouge?)…. Mais oui, want het zijn uiteraard dié kwalijke ‘flitspalentransfers’ die onze nationale soevereiniteit verder uithollen en onze sociale bescherming bedreigen… Over de democratische kwaliteit van ons neo-corporatief circuit van belangengroepen kan je zo mogelijk nog redetwisten… De drie traditionele vakbonden maakten echter hun opwachting, daar wij zij die hoorden te maken, aan het Schumanplein in Brussel, waar de Europese top plaatsvindt. Niet bij een flitspaal, en evenmin met de doelstelling twee volkeren tegen elkaar op te zetten, dewelke finaal slachtoffer zijn van dezelfde crisis.

    “If you remove the English Army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle., unless you set about the organization of the Socialist Republic your efforts will be in vain. England will still rule you. She would rule you through her capitalists, through her landlords, through her financiers, through the whole array of commercial and individualist institutions she has planted in this country and watered with the tears of our mothers and the blood of our martyrs.”

    James Connolly