40 jaar ‘Bloody Sunday’

Exact 40 jaar geleden in het Noord-Ierse Derry, vond een vreedzame protestmars plaats. De demonstranten eisten meer burgerrechten voor de Ieren in dit, door de Britten, bezette deel van hun land. De optocht was op voorhand verboden. Toch belette dit verbod de misnoegde Ieren niet om toch voor hun rechten op te komen. De betoging werd door Britse soldaten bloedig beëindigd met 14 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Deze dag ging als Bloody Sunday de geschiedenis in.

John Duddy, 17 – Hugh Gilmour, 17 – Kevin McElhinney, 17 – Michael Kelly, 17 – John Young, 17 – Gerald Donaghy, 17 – William Nash, 19 – Michael McDaid, 20 – James Wray, 22 – William McKinney, 26 – Patrick Doherty, 31 – Gerald McKinney, 35 – Bernard McGuigan, 41 – John Johnson, 59. (deze laatste was zelf niet eens betrokken bij de demonstratie)

De daders van deze laffe afslachting zouden toch nog vervolgd kunnen worden na een onderzoek dat nog niet zo heel lang geleden werd afgerond. Het werd het duurste en langste onderzoek ooit voor het Britse gerechtelijke apparaat. De conclusies zijn vernietigend voor de Britse soldaten die geschoten hebben. De Britse eerste minister David Cameron heeft dan ook in 2010, bij de voorstelling van het rapport naar aanleiding van Bloody Sunday, publiekelijk zijn verontschuldigingen aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Men moet niet links of rechts zijn om deze zwarte dag in de Noord-Ierse geschiedenis te erkennen. Nochtans wordt de Noord-Ierse strijd veeleer gelinkt aan (extreem-)links. Sinn Féin, de politieke vleugel van de IRA (Iers Republikeins Leger) en het IRA zelf hebben dan ook steeds erg goede contacten onderhouden met andere, buitenlandse verzetsbewegingen, onder andere in Palestina. De voornaamste redenen hiervoor waren geld en wapens. Ondanks deze feiten krijgt de Noord-Ierse vrijheidsstrijd enorm veel morele steun vanuit de Vlaamse Beweging, puur vanuit nationalistisch perspectief uiteraard.

Over deze tragische dag werd enkele jaren geleden een zeer pakkende en realistische film gemaakt, met als naam ‘Bloody Sunday’. We kunnen iedereen aanraden om deze film in huis te halen en een plaats te geven naast In the Name of the Father.