Stilaan komen de gemeenteraadsverkiezingen in zicht. Op 14 oktober 2012 trekken de meeste Vlamingen naar de stembus. De politieke spelletjes zijn dan ook niet meer weg te denken. Dé Kop van Jut is uiteraard de N-VA, echter deze partij weet handig om te springen met deze hetze en draait de ‘anti-sfeer’ om in haar eigen voordeel. Anderzijds blijkt eens temeer dat Antwerpen hét politieke laboratorium zal worden van Vlaanderen.

De N-VA is te groot en blijft gestaag groeien. Alvast, dat is de perceptie. Cijfermatig kan enkel het ledenaantal bevestigd worden, want de rest baseert men op peilingen. Peilingen zijn doorgaans minder betrouwbaar dan een barometer en enkel de verkiezingen zelf geven uitsluitsel. Toch worden de tegenstanders van de N-VA stilaan radeloos en grijpen naar de methode van ‘beschadiging’.

Nieuw middel om hun doel te bereiken is het grijpen naar zaken die uit het verleden komen of zaken die in feite irrelevant zijn en rechtstreeks met de N-VA niets te maken hebben. Het meest recente voorbeeld is uiteraard de mails die (anti-semiet en Hitler-fanaticus volgens Joods Actueel, lol) Bas Luyten nu heeft ‘gelekt’. We gaan Bas niet voorstellen aangezien we er van uitgaan dat onze lezers al wel van deze jongen gehoord hebben.

Het is logisch dat N-VA-minister Muyters de wind van voren krijgt wanneer zijn kabinet de fout ingaat. Zeker op de manier dàt het dat deed. Men moet echter niet teveel compassie krijgen met de N-VA hoor! De N-VA behoort als politieke partij volledig tot het bedenkelijk politieke apparaat in dit land. Geen enkele (!) partij gaat hier nog vrijuit. Enkel stemmen halen en het behoud van zetels verdedigen is nog van belang.

Een reden temeer dat men niet veel compassie moet hebben met de N-VA, is het feit dat ze genoeg politiek vernuft hebben om deze ‘negatieve’ gebeurtenissen om te zetten in stemmenwinst. Het geween van Muyters, het arme jongetje uit de privé, dat nu zwaar wordt getackeld als onervaren politieker… Het past allemaal perfect in de strategie van de N-VA om medeleven op te wekken bij de bevolking en we weten maar al te goed hoe het Vlaams Blok destijds slapend rijk is geworden…

Een tweede feit waar we ons stilaan bewust van mogen worden, is de ‘laboratoriumfunctie’ die de stad Antwerpen zal gaan vervullen in de toekomst. Alle partijen bundelen hun krachten om in Antwerpen op te vallen. De komst van Open-VLD kopstuk Turtelboom is daar het levende bewijs van. Alle politieke kopstukken in Antwerpen opsommen zou ons te ver leiden, maar de gemeenteraadsverkiezingen zullen enkel nog draaien om Antwerpen. Als dit nu nog positieve resultaten zou opleveren voor deze Scheldestad zoals het buiten kegelen van de socialisten, goed, maar we betwijfelen het.

Het komende politieke jaar zal op het eerste zicht dan ook weinig boeiend worden. De N-VA mag nu al zeker zijn van een algehele overwinning in zo goed als alle Vlaamse steden en gemeenten. Diezelfde partij zal de komende 10 maanden door alle partijen onder schot genomen worden, men heeft in dit land dan ook niets geleerd uit de Vlaams Blok-periode. Op federaal vlak moeten we met lede ogen aanzien hoe Di Rupo en Wallonië alle (nochtans kleine) Vlaamse verworvenheden op de helling zetten en ons land bijgevolg verder doet afstevenen op een nooit geziene crisis op alle gebied.

Ondertussen blijft Europa verder sukkelen met de Euro, de financiële crisis, de massa-immigratie, de multicultuur, de veramerikanisering, enz. Hopelijk worden er het komende jaar dan ook initiatieven genomen van ‘de Beweging’ die deze bliksemafleider-politiek veroordelen en die de bewindsmakers attent maken op de reële gevaren die ons bedreigen en die net werden opgesomd. Rechts Actueel zal deze initiatieven alvast ten volle steunen! Van wie ze ook mogen komen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: