Ontwaakt, verworpenen der aarde! Sterft gij oude vormen en gedachten! Weg met de stereotypering in de maatschappij! Vrouwen zijn geen lustobjecten en neen, de bevallige dames op het autosalon zijn niet inbegrepen bij de aanschaf van een wagen. En zo wil Joëlle Milquet, minister van Gelijke Kansen, het bij wet vastleggen. Is dit satire? Helaas niet.

De CDH-minister is er niet over te spreken dat vandaag de dag nog steeds vrouwen worden ‘gebruikt’ als stereotype decorstukken bij de voorstelling van uw nieuwe wagen op bijvoorbeeld het autosalon. Joëlle wil dat de hostessen “andere kledij” gaan dragen. Dit kadert in haar beleidsnota, hoofdstuk seksisme, dat we eerder al toelichtten op deze webstek (lees hier).

Milquet beweert dat er geen verband bestaat tussen het verkopen van een auto en een mooie vrouw. Marketingmensen zullen het tegendeel beweren. Onder andere het argument dat een ‘auto’ op zich niet ‘sexy’ is en bijgevolg op zich niet presenteert en er daarom een mooie vrouw wordt naast gezet, zal je dikwijls te horen krijgen. Maar volgens ons is Milquet een beetje jaloers op mooie vrouwen. Het is geweten dat veel mensen zichzelf beter doen voelen, door andere, slimmere of mooiere mensen te kleineren, te mijden en zo meer. We vragen ons af of Milquet ooit solliciteerde als hostess en geweigerd is… Maar goed, we zijn er maar mee aan het lachen natuurlijk. Toch wat Milquet haar uiterlijk betreft.

We kunnen Miquet volgen in haar bekommernis tegen de ‘pornoficatie’ van vrouwen, maar ze moet eerlijk blijven, wat op het autosalon gebeurt, heeft daar hoegenaamd niets mee te maken! De essentie blijft dat geen enkele wet dient te bepalen of ‘sexy’ kledij verboden moet worden of niet bij reclames. Dit nijgt sterk naar een totalitaire houding! Waar gaat dit naartoe? Mogen mooie meisjes binnenkort enkel nog badpakken met mouwen en broekspijpen dragen in plaats van bikini’s omdat die laatste een stereotiep beeld zouden ophangen van de vrouw? Het is maar één van de vele voorbeelden die we kunnen geven. En wie gaat ‘bestraft’ worden? De werkgever van die hostessen? Het autosalon? De meisjes zelf?

We hebben maar één boodschap: Milquet, blijf met uw poten van onze meisjes! Zij zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen hoe ze zich kleden of ‘ten toon stellen’ zo u wil. Daarom zijn zij nog geen lustobjecten of wat dan ook. Indien er mannen rondlopen die zich niet kunnen inhouden bij het aanschouwen van modellen, dan moet ze die mannen aanpakken, maar niet de modellen die daar het slachtoffer van zijn. Of gaan we ook alle kinderen opsluiten omdat er pedofielen rondlopen? Het is maar een vraag natuurlijk.

Rechts Actueel geeft alvast het goede voorbeeld! Geen bikini's doch wel sexy meisjes!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Milquet en haar strijd tegen seksisme: “Weg met de ‘sexy’ meisjes op het autosalon!””

  1. Ze is mss gewoon geraakt aan het straatbeeld in Sint Jans Molenbeek en zou dat graag in heel België ingevoerd zien.

Trending

%d