De Universiteit van Gent deelt via het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) centjes uit aan de studentenverenigingen die door dit orgaan erkend worden. Ook andere faciliteiten, zoals onder andere het gebruik van de universiteitszalen, behoren tot de voordelen die erkende studentenverenigingen krijgen. NSV! Gent werd vorig jaar definitief erkend na jaren van vruchteloze pogingen. Hun grootste tegenstander binnen het PFK, het Anarchistisch Kollektief (AK) is nu net hun erkenning kwijtgespeeld.

Het AK heeft zichzelf de das omgedaan, aangezien het niet opgezet is met ‘papierwerk’. Lidkaarten vinden ze ook maar stom want ze “hangen in de maatschappij al genoeg vast aan papieren en andere prullaria” aldus het AK zelf in hun statuten. Hiermee verliest het PFK een zoveelste ‘linkse’ stem, die rechtse verenigingen als NSV! of KVHV kan tegenhouden.

De kroniek van gebeurtenissen dienaangaande leest als een roman. Het PFK werd jarenlang bezet door een meerderheid aan semi- tot extreem-linkse verenigingen. Door de komst van een sterk administratief en juridisch georganiseerd KVHV, dat zich inbrak in het PFK, is er sindsdien het één en ander veranderd. Je kan gerust stellen dat het KVHV de weg heeft geplaveid voor de erkenning van onder andere de NSV! en dit vanzelfsprekend tot groot ongenoegen van links aan de UGent natuurlijk!

Dat het AK nu niet langer erkend wordt, is natuurlijk een streep door de rekening van de heren en dames die bijvoorbeeld ervoor zorgden dat het NSV!-debat aan de UGent een aantal jaar geleden met alle geweld (letterlijk en figuurlijk) verhinderd werd. Meteen verliest links een belangrijke stem binnen het PFK, wat het tegenhouden van de erkenning van rechtse studentenverenigingen natuurlijk bemoeilijkt. Tevens zullen de overige linkse, erkende studentenverenigingen binnen het PFK zich nu nauwlettend moeten houden aan alle kleine regeltjes, met het gevaar van uitsluiting door het PFK in het achterhoofd.

Het mag ook eens goed nieuws zijn!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

13 reacties op “Anarchistische studentenvereniging verliest recht op centjes en gebruik van zalen aan de UGent”

 1. Het ligt misschien aan mijn gebrekkige kennis van de nieuwe betekenis van het woord pluralisme, maar ik wist niet dat pluralisme nu ook al inhield dat je je verplicht moet associëren met trans-genders en homoseksuelen. Als ik dan echter zie onder welke pseudoniemen de zogehete ‘leiders’ en ‘voortrekkers’ van DE ;-) NSV! internetfora frequenteren … :-D

 2. Vandaag is het inderdaad zo dat IEDEREEN die een correct dossier indient en een positief advies krijgt van de studentenbeheerder erkend wordt door het PFK. Dit heeft niets te maken met de jarenlange strijd van het KVHV, maar wel met het feit dat het PFK vandaag niet meer bestaat uit een extreem-linkse meerderheid en met het feit dat de procedure hervormd is (geen verdienste van het KVHV, maar van voormalig studentenbeheerder Hans Pijpelink). Wat vroeger wel het geval was. Vroeger bepaalde extreem-links wie lid kon worden in het PFK en bepaalde extreem-links wie spreekrecht kreeg in debatten en lezingen aan de UGent.

  KVHV werd destijds steevast uit het PFK gestemd door een extreem-linkse meerderheid, MAAR ging tegen die beslissing steeds in beroep. Het bestuurscollege heeft die beslissing toen telkens vernietigd. Dit komt omdat KVHV gewoon een relatief goede reputatie heeft. Veel oud-leden zijn van N-VA of CD&V signatuur. Bij NSV was het de laatste jaren net het tegenovergestelde. NSV werd steeds erkend door het PFK, maar die beslissing werd altijd vernietigd door het bestuurscollege. Door de nieuwe procedure heeft het VKV daarover nu het laatste woord en is NSV definitief erkend. Dat komt vooral door de pluralistische houding van de nieuwe generatie studenten en door lobbywerk van NSV.

  PS: Ik post wel vaker onder een pseudoniem op fora. Ik wil me dan ook excuseren tegen Bert Deckers voor mijn taalgebruik.

  1. Vertel me zaken die ik niet weet. Je geeft een opsomming van zaken waar ik gedeeltelijk van op de hoogte ben. Door wie werd die politieke druk gezet? Door een parlementaire vraag van Mia De Schamphelaere. Dit bewijst net mijn stelling dat KVHV het door zijn ere-leden en traditie, gewoon veel gemakkelijker heeft om een erkenning af te dwingen. Ik ben er trouwens vrij zeker van dat we zonder KVHV vandaag ook erkend zouden zijn. Dus ik zou van die prestaties die je opnoemt nu ook niet gaan overdrijven. KVHV erkend krijgen is gewoon veel eenvoudig dan NSV erkend krijgen.

   Je hebt één keer een rechtszaak gewonnen tegen de Universiteit Gent, en je maakt daaruit op dat de Universiteit Gent geen debatten of lezingen meer mag verbieden. Hoewel dat juridisch mss zo zou moeten zijn, is dat niet afdwingbaar. Stel dat KVHV in maart een debat wil organiseren met pakweg Abu Imran of David Irving, dan kan de Universiteit Gent dat perfect verbieden. Je kan dan wel naar de Raad van State stappen, maar omdat er geen uiterst dringende noodzakelijk is, zou je zo een zaak naar alle waarschijnlijkheid niet winnen. Je hangt dus enkel af van de goodwill van de rector. Al is de rector vandaag door toedoen van verschillende verenigingen zoals LVSV, KVHV, enz. wel heel flexibel geworden. Als de rector dus de komst van Valkeniers in 2008 definitief zou verboden hebben, zou je die zaak voor de Raad van State volgens mij verloren hebben. Het is een heel andere zaak als de rector iets initieel verbiedt, dan dat hij achteraf zijn beslissing zou herroepen. Zie hiervoor ook het artikel van Jeroen Demets in schamper. http://www.schamper.ugent.be/495/controversiele-debatten-aan-de-ugent

   Overigens, in het bestuurscollege zijn ze helemaal niet gelukkig met de erkenning van de NSV en met de huidige procedure. Tegen de beslissing van het VKV is volgens de nieuwe statuten geen beroep mogelijk. Dus denk ik dat NSV in geval van niet-erkenning door het VKV direct beroep zou moeten aantekenen bij de Raad van State, en niet bij de regeringscommissaris. Soit, als je het een verdienste vindt van het KVHV dat er vandaag andere verhoudingen zijn in het PFK en dat er vandaag een andere procedure is, dan moet je dat vooral vinden.

  2. Ik persoonlijk ben mij nooit gaan confirmeren. Ik heb me altijd gehouden aan de politieke beginselverklaring van NSV en ik heb daar nooit op een punt op afgeweken. De vertegenwoordigers die toen het KVHV vertegenwoordigden in het PFK zullen dat bevestigen. Iets anders beweren is gewoon niet correct. Ik spreek hier trouwens niet namens NSV, want binnen NSV heb ik niets meer te zeggen en heb ik geen enkele functie meer. Ik moei me ook zo weinig mogelijk met de actieve werking van NSV Gent.

 3. Ter illustratie, de studentengrap Kasper kon ook (eventjes) erkend worden. Samen met hde NSV!. Zo moeilijk is het dus…

 4. Ik weet nu wel dat er heel hard gewerkt is aan het NSV!-dossier door een jurist die, naar mijn weten, (oud-)KVHV-er is.

  Overigens:

  More information about Arno
  IP: 78.21.1.35, 78-21-1-35.access.telenet.be

  More information about Tina
  IP: 78.21.1.35, 78-21-1-35.access.telenet.be

 5. @Vlaming: Dat klopt langs geen kanten. De laatste vier jaar hebben we elk jaar een perfect dossier ingediend en werden we telkens geboycot door eerst het PFK, en later de Universiteit zelf.

 6. Bert,
  Een welles-nietes spelletje heeft weinig zin. Het KVHV-Gent is er destijds(periode Tom VDD)inderdaad in geslaagd om zich te handhaven in het PFK. En het KVHV-Gent is er; samen met het LVSV Gent(http://www.student.ugent.be/lvsv/teksten/dries1.html) destijds ook in geslaagd om de Universiteit Gent zo ver te krijgen om sprekers van allerlei slag spreekrecht te geven in debatten en lezingen georganiseerd aan de Universiteit Gent. Dat is inderdaad een verdienste van KVHV-Gent. Het aandeel van KVHV-Gent in de erkenning van NSV! Gent bestaat er enkel in dat ze voor de toetreding gestemd hebben. Verder hebben ze daar geen enkel aandeel in gehad.

  1. Arno, of Tina, naargelang de dag van de week neem ik aan.

   Is het niet zo dat jullie dossier werd voorbereid door een… (oud-)Verbonder?
   Is het niet zo dat KVHV zorgde dat eveneens CDS en Jong-N-VA jullie ‘kant’ kozen binnen het PFK en dit vooral omdat KVHV binnen dit orgaan de ballon van ‘links’ had doorprikt?

   Voor alle duidelijkheid:

   More information about Arno
   IP: 78.21.1.35, 78-21-1-35.access.telenet.be

   More information about Tina
   IP: 78.21.1.35, 78-21-1-35.access.telenet.be

 7. Sterk dossier? Ze zijn er decennia niet in geslaagd om een simpel dossiertje in te dienen waaraan enkel maar een paar lichte verplichtingen aan verbonden zijn, zoals 10 activiteiten per jaar organiseren. Meer dan dat was het niet.
  Het feit dat de NSV! zo lang niet in het PFK is geraakt komt door pure onbekwaamheid van jullie kant, Tina. Jullie konden er zeker al 5 jaar geleden ingezeten hebben.

 8. Ik heb dit dossier van zeer nabij gevolgd en ik meen te weten dat ik in deze toch gelijk heb. Ik heb een licht vermoeden dat er wel reacties zullen volgen van Verbonders die u misschien meer details kunnen verschaffen. Hopelijk draait dit niet uit op het zoveelste welles-nietesdebatje tussen de NSV! en het KVHV.

  Wat die vuist betreft, ik heb net eens gekeken, maar ik zie niets zitten in mijn “derrière”. Het spijt me.

 9. De vuist van het KVHV zit precies wel erg diep in het derrière van de auteur. Nuance is een woord dat niet in uw woordenboek voorkomt zeker?

  Dat de NSV!-weg naar definitieve toetreding tot het PFK zo sterk heeft afgehangen van het KVHV slaat werkelijk nergens op. De toetreding van NSV! is vooral te wijten aan enerzijds andere verhoudingen (links, rechts, centrum) binnen het PFK en anderzijds aan doorzettingsvermogen van vooral Arno, Wouter en Vincent in combinatie met een sterk dossier.

  1. Gij onvoorstelbare sukkelaar.
   Stop er gewoon mee, je zal toch geen zeteltje binnenhalen.

Trending

%d bloggers liken dit: