En daar zijn de quota weer…

“We hebben er alles bij te winnen dat Jobpunt in haar rol als selecteerder oog heeft voor diversiteit, anders vertrekt de overheid met een handicap…” Het spook van de quota duikt weer op. De Vlaamse en lokale overheden zouden te weinig allochtonen te werk stellen. Ze zouden tevens niet goed weten “hoe het die groep kan bereiken en mobiliseren”. Bent u klaar voor een nieuw rondje ‘positieve discriminatie’?

Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers is voorstander om ook Jobpunt streefcijfers op te leggen, zoals die al bestaan voor de administratie. “Finaal zijn het de Vlaamse overheidsdiensten die beslissen wie ze aannemen, maar het is Jobpunt dat de kandidatenlijst samenstelt en een eerste selectie maakt.”, zegt Pelssers. Het Minderhedenforum en de Serv, het adviesorgaan van de Vlaamse overheid, sluiten zich bij de oproep aan.

De Vlaamse overheid bij monde van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA)  gaat nu overleggen hoe ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen bereiken. Het aanwerven van overheidspersoneel op basis van quota zou dus het onderwerp van discussie zijn. En zoals u weet werken quota ‘positieve discriminatie’ in de hand, sterker nog, het IS discriminatie! Laat die ‘positieve’ maar gerust vallen. En dan maar klagen over racisme onder de Vlamingen die vinden dat “de vreemdelingen ons werk afpakken”…

One comment

  1. Als we lang genoeg blijven herhalen dat positieve DISCRIMINATIE geen “discriminatie” zou zijn, dan gaan we het nog zelf geloven ook !

Comments are closed.