Boek over Morel aan derde druk toe, blijft verkooplijsten domineren

Het boek ‘Al bij al heb ik gelukkig geleefd’ over Marie-Rose Morel, geschreven door Frank Vanhecke en Koen Dillen, is  een enorm verkoopsucces.  Afgezien van kookboeken en stripverhalen blijft het het best verkochte ‘echte’ boek in Vlaanderen; de uitgeverij heeft dan ook de derde druk besteld.  Daarmee rukt de oplage op naar de 20.000 exemplaren, voor Vlaanderen een zelden gezien cijfer.

Het boek bestaat zoals bekend uit drie grote delen: een deel over het niet-politieke leven van Marie-Rose (in commerciële bedrijven), haar opkomst en ondergang bij het Vlaams Belang, en de moedige strijd tegen haar ziekte.  Het werd voorgesteld kort voor de feestdagen en kreeg ruime aandacht in de media, waaronder ook de populaire media;  dat het boek het goed zou doen tijdens de ‘cadeauweken’ was dus niet echt een verrassing.  Wat wel verrassend is, is dat het boek het goed blijft doen.  Dat lijkt erop te wijzen dat mensen die het gelezen hebben erover praten met anderen, die dan geïnteresseerd raken.

3 comments

  1. Ik ben geen fan van de richting die “de partaai” de laatste jaren uitgaat, maar hier zit wel een kern van waarheid in… De media-aandacht voor Marie-Rose Morel (die volgens mij trouwens wel degelijk op een incorrecte manier is behandeld) is geen opening in het cordon, het is een wapen van het cordon geweest, om het Vlaams Belang af te breken…

  2. “Al bij al heb ik gelukkig geleefd, het bewogen leven van Marie-Rose Morel” door Koen Dillen en Frank Vanhecke (een vriend uit mijn twin-periode), de 1 Kg zware lectuur, heb ik gekregen voor mijn 55e verjaardag. Marie-Rose heeft mij in levende lijve mee dan eens beroerd, ook tijdens haar te korte leven. Onvergetelijk is (het applaus bij ) haar schitterende redevoering n.a.v. de Europese verkiezingen … en één van haar zoontje die zijn mama-met-hoofddoek kwam begroeten. (H)eerlijk was het ook om samen met Frank en deze prachtvrouw te betogen voor méér Vlaanderen : “Vlaanderen heeft je nodig!”
    Vlaanderen heeft nog steeds, elke vrouw nodig die zich ten dienste wil stellen van zijn medemens en land!
    Marie- Rose Morel (de vrouw van het jaar 2011,volgens de lezers van het weekblad Story) blijft inspireren! ( …en” in de Vlaamse harten tronen” BDW) !

  3. Een boek dat door de populaire media (Het Laatste Nieuws, Story, Dag Allemaal, …) extreem gehyped wordt, haalt altijd goed everkoopscijfers. Zeker als het daarbij gaat om een droevig verhaal dat heel wat mensen persoonlijk raakt.
    De vraag is echter waarom dat boek zo gehyped werd. Niét uit sympathie met een doodzieke vrouw, laat dat duidelijk zijn. Maar enkel en alleen omdat de auteurs van het boek, het boek gebruiken om een paar persoonlijke rekeningen te vereffenen en fruistraties te ventileren. Een boek dat moet dienen om een rechtse Vlaams-nationale partij kapot te maken; daar springen de media graag op natuurlijk.

Comments are closed.