[VOOR U BELUISTERD] Marine Le Pen in Rouen: “Een crisis die al veertig jaar duurt is geen crisis, dat is een systeem!”

Gisteren hield presidentskandidate in Frankrijk, Marine Le Pen, halt in Rouen. Deze sterke dame van het Front National, wiens vader ooit doorstootte naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, zou deze stunt van Jean-Marie Le Pen weleens  kunnen nadoen. (lees hier) Wie niet in Rouen aanwezig kon zijn, had de mogelijkheid om de toespraak van Marine rechtsreeks te volgen via het internet. Rechts Actueel luisterde voor u mee en stelde een aantal zaken vast. De prioriteiten die Le Pen aanhaalde tijdens haar rede bevielen ons. Een overzicht.

Marine Le Pen opende meteen met een oneliner van formaat. “Een crisis die al veertig jaar duurt is geen crisis, dat is een systeem!” Vervolgens nam Le Pen de financiële markt en diens ‘leiders’ onder schot. De euro was meteen kop van jut. “Wij zijn slaven van de Euro. Als we zo verder doen worden ook onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen slaven van dit systeem. Is dat wat we willen?” Voor Marine is het duidelijk, Frankrijk moet terugkeren naar haar eigen Franse munt.

Ze klaagt ook het feit aan dat de andere presidentskandidaten het debat hieromtrent uit de weg gaan, want volgens haar gaat het echte debat wél om de financiële crisis en de euro die daar een belangrijk deel van uitmaakt. Ze begrijpt dan ook meer dan ooit dat hun ‘anti-Marine Le Pen’-houding niet meer of niet minder is dan een ‘anti-de waarheid-houding’. Volgens haar ligt daar ook de reden van haar groeiend succes: de Fransen willen de waarheid horen en daarom zullen ze ook voor haar kiezen.

De boemerang van leugens van Sarkozy komt nu recht in zijn gezicht terecht. Hij koos voor een ultra-liberaal en anti-sociaal beleid en dat zal zich nu wreken. Marine herinnert Sarkozy eraan dat hij zegde niet te willen dat Frankrijk een nieuw Spanje, Griekenland of Italië zou worden, maar als hij zijn beleid zou verder zetten zou Frankrijk wel de volgende zijn. De slechte rating van Standard & Poor’s bewijst dit volgens haar.

Terloops meldt Marine dat Sarkozy ook aangaande het homo-huwelijk een windhaan is die dol draait. Ze benadrukte nog dat het Front National tégen dat homo-huwelijk is. Een aanval op de on-efficiënte werking van de vakbonden volgde en Marine stelde vast dat het banenverlies en het wegtrekken van grote bedrijven uit Frankrijk, te danken is aan het ultra-liberale Europees beleid, dat uitgestippeld wordt in Brussel en het vrije verkeer van mensen dat leidt tot massa-immigratie, wat door deze heren aangemoedigd wordt.

Vervolgens doet ze nog een respectabele aanval op het globalisme en de multicultuur. “Non, le mondialisme c’est aussi une idéologie, qui va au-delà de la simple mondialisation, et qui vise à uniformiser les cultures, à encourager le nomadisme, la circulation permanente d’hommes déracinés d’un continent à l’autre, à les rendre interchangeables, en somme, à les transformer en anonymes.

Het verdedigen van de term ‘nationaliteit’ hoefde dan ook niet lang op zich te laten wachten. “Nationaliteit is meer dan enkel een woord op een identiteitskaart, het is meer dan een administratieve formaliteit. Nationaliteit is het behoren tot een gemeenschap in de beste zin van het woord. (…) Nationaliteit is het omgekeerde van anonimiteit.” Ze meent dat voorstanders van de globalisering net het omgekeerde willen bewerkstelligen. Zij willen dat er niet langer binding is met de natie, maar dat iedereen als anonieme individuen en pure consumenten deelnemen aan de geglobaliseerde wereld. Daar tegenover zet ze een “Franse natie dat zichzelf verbetert, een natie die zichzelf beschermt. Fier op zijn waarden, sterk door zijn identiteit, mooi door zijn geschiedenis, gerustgesteld in zijn toekomst.”

De toespraak duurde een kleine drie kwartier. Daarvan wijdde ze 35 minuten aan de financiële crisis, de globalisering, het belang van een identiteit, de gevaren van multicultuur en het beschermen van de Franse waarden, taal en zo meer. De overige tien minuten werden besteed aan het Franse patriottisme. Een traditie in La Douce France zo u wilt.

Tussendoor werd er amper één klein minuutje besteedt aan de islamisering van Frankrijk. Doordat het slechts zo weinig aandacht kreeg viel het, voor ons Vlamingen, eens zo hard op. Marine Le Pen is evenzeer gekant tegen de islamisering als het Vlaams Belang, maar omdat zij de aandachtspunten verlegt naar de oorzaken van de islamisering, namelijk de globalisering, de massa-immigratie en de multicultuur, was het niet nodig om oeverloos uit te wijden naar een discours tegen de vele moskeeën, gesubsidieerde imams, hoofddoeken en zo meer. Haar punt was reeds gemaakt en ieder Franse toehoorder heeft het begrepen.

Op 18 en 19 februari houdt de campagne-karavaan van Le Pen halt in Rijsel (Lille). Met Rechts Actueel zullen we hier zeker bij zijn. We zijn benieuwd overigens of Le Pen hier iets zal laten vallen omtrent haar visie op de Franse regio’s die meer zelfstandigheid vragen. Klik hier voor meer info omtrent het weekeinde in Rijsel.

De toespraak van Marine Le Pen in Rouen kan je nalezen door hier te klikken.