Europarlement ‘verkiest’ voorzitter, nationalisten steunen Deva

Deze week wordt tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een nieuwe parlementsvoorzitter ‘verkozen’. Een overbodige vertoning eigenlijk, want de beslissing over wie voorzitter wordt, werd al in juli 2009 genomen:  de christendemocraten en socialisten, die samen over een absolute meerderheid beschikken in het Europese halfrond, verdeelden de koek onder elkaar.  De eerste 2,5 jaar waren voor de Pool Buzek, de volgende 2,5 jaar voor socialist Martin Schultz uit Duitsland.  Verhofstadt’s liberalen  nemen genoegen met andere mandaten.  Er moet dus al veel foutlopen vooraleer Schultz naast het voorzitterschap grijpt…

Tijdens de vergadering van de Conferentie van de voorzitters van vorige week had Philip Claeys (Vlaams Belang) namens de Niet-Fractiegebonden leden voorgesteld een debat te houden waarbij de parlementsleden de gelegenheid zouden krijgen vragen te stellen. De christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen waren hevig tegen. Enkele kleinere fracties wilden een toelichting van een vijftal minuten per kandidaat (zonder debat), maar zelfs dat werd afgewezen op basis van het argument dat de traditionele fracties het “debat” al in eigen kring hadden gevoerd…

De christendemocraten en socialisten hebben ook andere fracties in hun afspraken betrokken, in de vorm van beloftes over het (onder)voorzitterschap van commissies en delegaties. Dat is de reden waarom de liberale fractievoorzitter Guy Verhofstadt de kandidatuur weigert te steunen van Diana Wallis, ook al is die lid van zijn eigen fractie…

‘Met deze farce maakt het Europees Parlement een slechte beurt, juist op een moment dat het draagvlak bij de publieke opinie in Europa al zeer beperkt is en op een moment dat de Europese Unie steun beweert te geven aan mensen die in andere werelddelen voor democratie opkomen’, zo zegt Philip Claeys.

De Niet-Fractiegebonden nationalistische Europese parlementsleden doen een opmerkelijke tegenzet:  Uit protest tegen de hele gang van zaken steunen zij de kandidatuur van de in Sri Lanka geboren Britse conservatief Nirj Deva, die zich kandidaat stelt vanuit de eurosceptische ECR-fractie.  Deva belooft zich – in tegenstelling tot Schultz – neutraal op te stellen en de rechten van alle parlementsleden te zullen verdedigen, en dat levert hem o.a. de steun op van Front National, British National Party en Vlaams Belang.