Marine Le Pen in peilingen rond de 20%

De Franse presidentsverkiezingen naderen, en dus wordt er weer duchtig gepeild.  Diverse peilingen voorspellen een mooie score voor het Front National onder leiding van Marine Le Pen.  Peilingsbureau’s Ipsos en Opinionway voorspellen 17%, Ifop geeft haar zelfs uitzicht op 20%.  Dat zijn enorme scores die in een groot land als Frankrijk goed zijn voor vele miljoenen stemmen.  De traditionele politici maken zich dan ook ernstige zorgen, vooral omdat het anti-Europese discours Le Pen wind in de zeilen geeft én haar doet inhakken op het traditionele kiespubliek van links.  Bij arbeiders haalt Marine nu 37% van de stemmen, voor de socialist Hollande is dat maar 17%!      

Nog voor de stemmen geteld zijn proberen waarnemers uit te zoeken waar Marine Le Pen haar hernieuwde populariteit aan te danken heeft.  Het feit dat zij vrouw, modern en welbespraakt is wordt daarbij als bijkomstig beschouwd ten opzichte van haar nieuwe politieke profilering.  

Inzake immigratie heeft zij haar verzet tegen islamisering en massa-immigratie ingebed in een breder anti-globalistisch discours, dat zich verzet tegen het verlies aan nationale souvereiniteit, tegen het verlies dus van beslissingsmacht van de Fransen over Frankrijk.  Dat brengt haar ertoe bv. verdediging te eisen van de cruciale economische sectoren tegen de mondialisering, maar ook tot de eis om van Frankrijk opnieuw een industrieland te maken in plaats van de productie te laten verhuizen naar lageloonlanden.

Op diezelfde lijn komt zij ook in botsing met het globalistische EU-project.  Tegen de EU-superstaat plaatst zij de Franse natie; en dus schiet zij ook met scherp op de Euro.  Zij wil dat Frankrijk terug uit de rampzalige eenheidsmunt treedt, en opnieuw de Franse frank invoert.  Bij de gewone Franse burger, die net als de Vlamingen met zijn belastinggeld de putten van Grieken en Spanjaarden mag dempen, heeft die oproep duidelijk succes.

Ook al zijn de peilingen dus erg gunstig, dat Marine de unieke stunt van haar vader Jean-Marie Le Pen kan herhalen lijkt op dit ogenblik erg moeilijk:  de socialist Hollande zou in de eerste reonde 35% halen, Sarkozy 25%, zodat de tweede ronde wellicht tussen hen beiden gaat.  In 2002 versloeg Le Pen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 17% de socialistische kandidaat, en belandde zo in de tweede ronde:  een formidabele prestatie die hem wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling bracht en de socialisten vernederde als nooit tevoren.  Maar natuurlijk, dit zijn allemaal slechts peilingen: er kan nog veel gebeuren…

Hoe dan ook lijkt het erop dat het FN opnieuw de weg kan tonen voor rechts in Europa.  Geen luid anti-islamgeroep zonder fundamenten, maar wel een breed nationalistisch en anti-globalistisch discours dat aandacht heeft voor immigratie, veiligheid, sociaal-economische problemen en het verzet tegen de EU-superstaat.  Als Le Pen daarmee een goed resultaat neerzet, zal het ongetwijfeld inspiratie vormen voor de Europese kiescampagnes van Europees rechts in 2014.   

3 comments

 1. Laten we in godsnaam hopen dat ze er in slaagt om President te worden. Als het nu niet lukt dan lukt het nooit meer. Inmiddels probeert Sarkozy zijn ´onderdanen´ in te praten dat het zonder de Euro uitloopt op een oorlog in Europa. Marine le Pen is een verdomd heldere politicus met verdomd heldere standpunten. We moeten weer eens gaan besefffen dat Europa een continent is met volledige unieke culturen.

  Het is inmiddels wel aangetoond dat de Europese Unie uitsluitend is opgetuigd om als die rondtrekkende grijze en donkerblauwe plakken met stropdassen een leuk leventje te bezorgen. Het euro-gedrocht is een mislukt project voor de burgers, voor al die mensen die hadden gehoopt dat alles makkelijker en goedkoper zou worden. Het tegendeel is wel gebleken nu, laten we eerst eens proberen om in ons eigen land orde op zaken te stellen.

  Stop de Euro nu!! Stop de bouw van multicultureel islamitische centra nu!! Die ultramoderne multifunctionele Non-Assimilatie-Centra hebben alleen ten doel onze wijken, steden en provincies te koloniseren en te annexeren. Nederland en België moeten zo snel mogelijk tot een nauw samenwerkingsverband komen om dit probleem aan te pakken en hun economie nieuw elan inblazen, Frankrijk, Duitsland en Engeland moeten snel orde op zaken stellen en radicale islamieten keihard aanpakken. Grondwettelijk vastleggen dat de Sharia in geen 100.000 jaar geheel of gedeeltelijk deel uit mag maken van onze maatschappij.

  En last but not least: Een strategisch masterplan ¨Turkije¨ ontwikkelen waarin wordt geanticipeerd op de deze toekomstige vijand van ons vrije westen.

  Marine…. voor ons ben je een onmisbare schakel om Europa weer terug te gaan veroveren van de kolonisten en de hoop in bange dagen om een einde te maken aan bureaucratie en de corruptie in de Europese Unie.

  Succes en wij duimen voor je

 2. Huidig Europees rechts zit vastgeroest in haar (neo-)liberaal verhaal met een zéér atlantische visie op geopolitiek. Klinkt allemaal optimistisch maar ik betwijfel of een klinkende overwining van Marine Le Pen daadwerkelijk een aantal partijen van deze ideologische keuze kan afbrengen.

Comments are closed.