Republikeins debat in New Hampshire

Wie vanmiddag naar het journaal van de Vlaamse VRT keek, kreeg een berichtgeving te zien over het Republikeinse debat in New Hampshire. De bespreking ervan is in z’n geheel op z’n minst gebrekkig te noemen en beperkt zich tot een montage van enkele citaten, vaak zonder enige context. Wij bespreken het debat dan maar in de plaats van de VRT-journalisten, die ondanks genoeg subsidies er maar niet in slagen om een degelijke buitenlandse redactie op te zetten.

Mitt Romney werd door de meeste kandidaten gespaard, wat hem nog meer doet uitkomen als de “onvermijdelijke kandidaat”. Enkel Ron Paul en Rik Santorum durfden al wat duidelijkere taal te gebruiken tegen Romney. Onderling spaarden Paul en Santorum elkaar ook niet. Zo liet de VRT een stuk zien waar Paul de beschuldiging bracht aan het adres van Santorum dat hij een corrupt politicus is. De VRT liet dit overkomen als een loze beschuldiging zonder onderbouwing. Wat ze niet duiden, is het feit dat Paul zijn informatie haalde van de organisatie “Citizens for Responsibility and Ethics” die in 2006 Santorum effectief de meest corrupte senator benoemden vanwege zijn aanname van grote hoeveelheden geld van lobbyisten. Santorum reageerde hierop door deze organisatie links te noemen en te stellen dat het enkel logisch is dat je als goed conservatief door die organisatie wordt geviseerd. De meest venijnige uitwisselingen vonden dan ook plaats tussen Paul en Santorum.

Rick Perry sprakt zich ook uit tegen de huidige terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Irak. Van de aanwezige kandidaten zijn het enkel Perry en Paul die gediend hebben in het Amerikaanse leger. Tegenover Rick Perry zijn visie, gericht op interventionisme, staat Ron Paul die ook de Amerikanen uit Afghanistan wenst terug te trekken. Tussen Paul en Gingrich kwam het ook tot een woordenwisseling toen die eerste erop wees dat iemand die niet gediend had in het leger (zij hebben het over de dienstplicht in Vietnam) niet weet hoe het is om soldaten in te zetten. Gingrich probeerde terug te slaan door te zeggen dat hij, wegens getrouwd zijn en kinderen hebben, niet kon dienst nemen in het leger. Waarop Paul droog opmerkte dat hij ook getrouwd was, twee kinderen had en toch dienst nam. Het leverde hem applaus op.

Wanneer het over het homohuwelijk ging, waren de kandidaten al wat meer verenigd. Het homohuwelijk is momenteel legaal in New Hampshire en Iowa. De kandidaten kon het niet veel schelen of men een heteroseksuele of homoseksuele relatie had, maar over het statuut van het huwelijk was er wel discussie. Gingrich en Romney spraken zich uit tegen het homohuwelijk aangezien zij het huwelijk als een heilige band tussen man en vrouw zien. Santorum vond dat het statuut van het huwelijk een federale zaak is. Paul beschouwde het huwelijk dan weer als iets waar de staat geen zaken mee heeft.

Tijdens het debat spraken de kandidaten zich uit voor Republikeinse eenheid eenmaal men een kandidaat geselecteerd had. Men zou die kandidaat vervolgens als één man steunen. Paul maakte hier een fout door te stellen dat hij het kandidaatschap voor een derde partij niet uitsluit, wat hem kan doen overkomen als disloyaal. Hij zei wel dat hij de andere kandidaten zeer eerbaar vond, maar vaak niet akkoord was met hun visie op de staat. Tegen het einde van het debat werd het vizier gericht op Jon Huntsman, die doorheen het debat meer leek te solliciteren voor een ministerpost en niet zozeer naar voren kwam als een presidentskandidaat. Romney zei tegen Huntsman, die boogt op zijn ervaring als Amerikaans diplomaat in China, dat hij niet met de Chinezen zou onderhandelen, maar zich sterk zou opstellen. [Iets dat betwijfelbaar is rekening houdende met de enorme hoeveelheden schulden die de VSA bij China hebben uitstaan]

Op het einde van het debat werd duidelijk dat Mitt Romney meer en meer wordt beschouwd als de man die de Republikeinse nominatie in de wacht zal slepen. De andere kandidaten na, op Ron Paul na, sparen hem grotendeels om zo hun kansen op het vice-presidentsschap, of een ministerpost, niet te beschadigen. Ron Paul is duidelijk de anti-establishmentkandidaat. De top van de Republikeinse partij moet hem niet, maar hij is wel de kandidaat met, ondanks zijn eigen leeftijd, de jongste en vaak meest militante aanhang. Romney zal zo goed als zeker de nummer één positie behouden (al beginnen er twijfels te komen in de correctheid van de verkiezingsuitslagen in de Iowa-voorverkiezingen).

Wat ook duidelijk werd, is dat de VRT er niet in slaagt een degelijke visie op het debat te verzorgen en zich onvoldoende laat informeren. Zelfs eens rondkijken bij de Amerikaanse berichtgeving is niet gedaan, aangezien zij dan een heel andere conclusie zouden hebben getrokken.