“Léonard: arbeiders verdienen beter dan PS” (maar dan een beetje anders)

Kunt u het zich al inbeelden? Een aartsbisschop die bovenstaande opmerking maakt dat arbeiders beter verdienen dan de Parti Socialiste. Die partij zou de man direct herinneren aan de scheiding van Kerk en staat en erbij vermelden dat dat wil zeggen dat de twee zich neutraal houden over elkaars domein. De praktijk leert dan weer dat deze stelling enkel maar éénrichtingsverkeer is.

Léonard beklaagt zich in zijn nieuwe boek dat het parlement bij meerderheidsstemming beslist over het recht op leven en dood, bepaalt wanneer leven begint en eindigt, de betekenis van het woord huwelijk, etc… Voor Onkelinx is dat onaanvaardbaar, ze vindt dat de katholieken beter verdienen en verwijst naar debatten met o.a. gewezen UCL-vicerector Ringlet die “gekenmerkt werden door openheid.”

In het boek “N³: Nationalisme als Derde Weg” schreef onze hoofdredacteur over het totalitaire pluralisme. Dit is er een voorbeeld van. Men mag geen eigen onderbouwde conservatieve mening verkondigen als die niet direct wordt gekoppeld aan een progressieve tegenspraak en een debat. Omgekeerd is dit uiteraard wel mogelijk. De scheiding tussen Kerk en staat dient veel sterker getrokken te worden. Wij kunnen ons ook onderschrijven in de stelling dat er geen belastinsgeld meer naar de Kerk gaat. Daartegenover staat wel dat de Kerk alle, met Frans-revolutionair militair geweld, in beslag genomen eigendommen terugkrijgt. De uitbetaling van priesters door de staat is immers een compensatie daarvoor.

8 comments

 1. Wie gaat er nu Rousseau beschouwen als de grondlegger van het nationalisme dat wij aanhangen? Het nationalisme in de Lage Landen dat vandaag de dag wordt beleden, heeft zijn oorsprong in de tegenbeweging tegen de Franse Revolutie. Rousseau heeft de ideologische basis voor die Revolutie gelegd. Het overgrote merendeel van de Franse revolutionairen heeft altijd gepleit voor een jacobijnse visie op de mens en maatschappij wat direct valt door te trekken naar het marxisme, sociaal-darwinisme en nationaal-socialisme. Mooi nationalisme…

  Wies Moens, Joris Van Severen, Guido Gezelle, priester Poppe, Cyriel Verschaeve, Pol De Mont, Frans Van Cauwelaert, … ook allemaal atheïsten zeker?

  De Kerk heeft Europa bergen aan erfgoed bezorgd. Je kan toch niet beweren dat links en rechts een “heilige eik” gaan omkappen gaat opwegen tegen de bergen literair, architecturaal en muzikaal erfgoed waar de Kerk direct en indirect voor verantwoordelijk is?

  1. Haha…

   Joris Van Severen een “Nationalist” noemen en vervolgens een boek schrijven over het Nationalisme! (Als “derde weg” dan nog, alsof we dié niet zagen aankomen.)

   Rousseau is inderdaad een filosoof van de Franse Verlichting, een vrij brede beweging die op zowat alles wat erna kwam invloed had (maar er daarom nog niet de basis van vormde). Maar het is wel Rousseau’s ijver die er in de Verklaring van de Rechten versie 1794 voor zorgt dat de soevereiniteit van élké Natie “hoe klein ook” wordt gegarandeerd. De niet uitvoering daarvan is niet de schuld van de denker zelf.

   Belangrijk is dus wél dat hij daarmee zorgt voor het tijdelijk (en theoretisch) verdwijnen van het “treshold principle”.

   En de kerk heeft in Europa bergen aan erfgoed gejat (de “heiligen”, AL zijn feestdagen, …) ofwel vernietigd (de geschreven Germaanse talen, de Volksgebruiken) en niet anders dan bijgedragen aan de verknechting van voorheen in relatieve vrijheid levende Volkeren, de verwoestijning van de moraal (brandstapels voor andersdenkenden) en de verkleutering van de 90% der agrarische bevolkingen die tot de “voedselproducenten” behoorden. Nationalisme was een tegereaktie tegen deze, door de Katholieke Kerk geschapen, wereld.

   1. Van Severen was meer nationalist dan zoetwaterflaminganten die “België barst, Vlaanderen onafhankelijk!” roepen, maar tegelijkertijd niet het nut zien van na te denken hoe die Vlaamse staat er moet uitzien. Rousseau daarentegen, net zoals de rest van het ‘verdorven genootschap’, is allesbehalve een voorbeeld voor nationalisten vandaag de dag. Althans toch voor de conservatieven, wie de progressieve revolutionair wil uithangen, heeft uiteraard genoeg inspiratie bij Rousseau en andere “weg met ons”- en “Tabula-Rasa”-denkers?

    En kom aub niet af met de compleet belachelijke visie dat nationalisme een reactie is op de Katholieke wereld. Wat is de volgende stap, eisen dat alle Katholieken heiden worden of zich terugtrekken uit de nationalistische middens?

 2. Één van de slechts vele misopvattingen uit N3 dan. Want de feiten zijn dat de Katholieke Kerk een zeer lange traditie heeft, ook in onze contreien, met het wijzen van de politiek te volgen weg aan zijn schaapjes en dat dit vaak bindende “advies” regelrecht inging tégen Nationalistische bewegingen die vaak net zoals de Socialistische en Liberaal-democratische bewegingen in de 19de Eeuw gezien werden als een bedreiging voor de almacht van de kerk. Geen wonder dus dat zowat alle grote Nationalistische voortrekkers protestants óf atheïstisch waren.

  Als Léonard absolute vrijheid wil zich in te laten met politiek in het éénrichtingsverkeer dat we van zijn kerk hebben geleerd te verwachten, dan zorgt hij dat ze niet meer voor haar werking afhankelijk is van staatstoelagen die door de grote meerderheid aan niet-kerkelijken opgehoest wordt.

  1. Noem mij dan eens de grote atheïstische nationalistische voortrekkers. Ik ben nieuwsgierig. Wil je dan tevens een zeggen wat er fout is met de stelling van “totalitair pluralisme”? Of breek je het enkel af omdat het momenteel even genoemd wordt in verband met de Kerk?

   1. Één van de voornaamste grondleggers van het Nationalisme was Rousseau. Dát was gelijk een atheïst.

    Ik vindt trouwens dat men de huidige machthebbers geen enkele vorm van pluralisme kan vergelijken. Noch moeten katholieken hoog van de toren blazen als de diskussie gaat over totalitaire regimes: ondertussen heeft “de Kerk” in honderdvoud terugverdiend wat door één regime (dat de huidige belastingbetaler noch vertegenwoordigde, noch baatte) werd in beslag genomen.

    Wat de kerk zelf verwoestte aan erfgoed en mensenlevens, kan niet worden terugbetaald.

 3. Welke eigendommen heeft de Belgische staat (of het Vlaamse volk) dan wel ooit van de kerk in beslag genomen?

  1. De inbeslagname van kerkelijke eigendommen in onze streken gebeurde voor het overgrote merendeel tijdens de Franse periode.

Comments are closed.