Ron Paul en de Republikeinse voorverkiezingen

Het komt in de Vlaamse journaals veel te weinig aan bod, maar de Republikeinse voorverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika zijn begonnen. Vanavond zijn in Iowa de bijeenkomsten begonnen om te kiezen wie, volgens Iowa, de Republikeinse Partij moet gaan vertegenwoordigen. Hij deed dan al wel meerdere keren mee, maar deze keer is Ron Paul wel zeer aanwezig bij de koplopers. Iets dat de Vlaamse media blijkbaar niet kunnen plaatsen.

Je moet het maar meemaken; je informeren over de buitenlandse politiek via de Vlaamse media. De Standaard is afschuwelijk kort in z’n buitenlandse berichtgeving en de enige krant die mijn inziens nog wat interessant buitenlands nieuws brengt, al is het vaak gekleurd, is De Morgen. Over de andere Vlaamse kranten ga ik zelfs niet beginnen aangezien zij op dit vlak niet enkel schromelijk tekort schieten, maar een ronduit schandaal zijn. De Standaard slaagde er in, ondanks het feit dat het zich een “kwaliteitskrant” noemt, om Ron Paul een libertijn te noemen. Het is nogmaals een bewijs dat een krant als De Standaard niet zozeer ideologisch gekleurd is, maar eerder intellectuele bloedarmoede kent. De VRT noemde zijn idee om de FED af te schaffen dan weer een “raar idee”. Dat president Andrew Jackson destijds de Second Bank of America ten gronde bracht ten voordele van de kleine man ontging hen ook volledig.

Ron Paul is in de eerste plaats een persoon die gelooft in individuele vrijheid naar het collectief van de gemeenschap toe. De verkoop van marihuana moet kunnen, het al dan niet toelaten van abortus moet beslist worden door elke staat, etc… Maar de man zelf is een zeer conservatief iemand die geen voorstander is van abortus en heeft meerdere wetsvoorstellen ingediend om te laten optekenen dat leven begint bij de conceptie. Uiteraard heeft hij veel meer standpunten, maar het abortusthema lichtte ik hier even uit om hem te illustreren. Een bespreking van zijn standpunten kan je later op dit weblog vinden.

Wat belangrijk is voor rechtsnationalisten zijn een paar andere van zijn standpunten. Wij zijn geen voorstanders van de vrije markt uiteraard, maar Ron Paul heeft wel degelijk meerdere standpunten die nog niet zo dom zijn. Zo pleit hij voor non-interventionisme waardoor de VSA zijn buitenlands beleid niet meer zou laten leiden door imperialistische doelen. Het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Europa en de mogelijkheid van Europa om uit de NAVO te stappen zou een grote stap voorwaarts betekenen voor de onafhankelijkheid van Europa. Als vervolgens de VSA zich ook zou terugtrekken uit organisaties als de WTO, het IMF en de FED niet meer zou hebben, zou dit ook betekenen dat landen terug meer vrijheid hebben om een eigen economisch beleid te voeren. Ook zou zijn beleid van meer persoonlijke vrijheid veel meer kansen geven voor de rechterkant in Vlaanderen. Het opheffen van muilkorfwetten, het de staat verhinderen om bepaalde organisaties het zwijgen op te leggen of om bepaalde organisatievormen te verbieden, etc… zou voor rechtsnationalisten in deze tijden een zegen zijn. Maar dan moeten rechtsnationalisten wel een coherente en integraal uitgewerkte agenda kunnen bieden. In andere woorden: zijn agenda zouden we kunnen steunen uit tactisch opzicht, maar niet uit ideologisch.

Kortom: we kunnen enkel het beste hopen voor Ron Paul in de VSA, al zal het establishment er alles aan doen om hem de nominatie te ontnemen. Wat veelzeggend is in het “land of the free”.