Europa slaagt er niet in geld op te halen, duwt landen verder in problemen

Tien dagen geleden werd op de Europese top besloten dat er een Europees fonds zou worden opgericht om een IMF-lening te financieren voor Europese landen met een begrotingstekort. Doel was om 200 miljard euro op te halen. Deze lening zou er moeten komen naast de European Financial Stability Facility (EFSF), dat als doel had landen als Griekenland te ondersteunen(/redden).

Door dit soort leningen, waarvoor het geld komt via de nationale centrale banken, hoopt de EU dat niet-Europese landen via het IMF de Europese landen financieel zullen helpen (waarbij vooral het IMF winst zal maken…). Het Europese beleid zorgt, door een verkeerde inschatting van de nationale situaties, echter steeds meer voor problemen in de armere landen. Neem Estland als voorbeeld. Een studie van de Europese commissie stelde dat het gemiddelde pensioen in Estland € 600 bedraagt. De realiteit is echter € 200. Afgaande op dit soort verkeerde data wordt nu van de lidstaten gevraagd om het EFSF bij te schieten. Voor Estland betekent dit dat zij ondertussen meer dan 9% van hun budget moeten afstaan aan Europa.

Meer dan 60% van de Esten wenst ondertussen geen deel meer uit te maken van de EU. De centrale bank van Estland heeft ook al gewaarschuwd voor een diepe crisis in Estland als de Europese situatie er zo op achteruit blijft gaan. Bij ons is het ondertussen al niet veel beter…