Ontwerp de affiche van de IJzerwake 2012 en win een prijs!

Net zoals de voriger jaren, zal ook volgend jaar in augustus 2012, op dezelfde dag als de IJzerbedevaart, de IJzerwake plaatsvinden. Dit jaar kan u de affiche van de IJzerwake, op de hoogmis van de Vlaamse Beweging, ontwerpen en dit insturen naar het bestuur. Laat dus uw creativiteit hoge toppen scheren en zet jezelf aan het werk!

Hieronder het reglement en de voorwaarden.

Geen zomer gaat voorbij zonder de jaarlijkse IJzerwake aan het monument van de Gebroeders van Raemdonck. Ook dit jaar kan je een strijdvaardige ambiance verwachten op de 11de editie van de IJzerwake, op zondag 26 augustus 2012. Het bekendmaken van deze manifestatie gebeurt via een affiche. Voor deze affiche organiseren we voor de tweede maal een wedstrijd waarbij creatieve geesten een grafisch ontwerp realiseren. Uit de ingezonden werken wordt het ultieme meesterwerk gekozen. Dit ontwerp komt op alle reclamedrukwerk van de IJzerwake (affiche, folder, boekje, internet, enz.) De winnaar van de wedstrijd ontvangt een ballonvaart voor twee personen (Waarde van een ballonvaart is 185 euro per persoon) of een waardebon van 125 euro te gebruiken in één van hun vakantiedomeinen. Deze prijs werd geschonken door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Wedstrijdreglement:

Artikel 1
IJzerwake vzw organiseert een wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche voor de elfde IJzerwake. Aan deze wedstrijd is een prijs verbonden zoals vermeld in artikel 2.

Artikel 2
De winnaar van de wedstrijd ontvangt een ballonvaart voor twee personen (Waarde van een ballonvaart is 185 euro per persoon). Deze prijs werd geschonken door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Het ontwerp van de winnaar zal in al dan niet aangepaste vorm gebruikt worden als gedrukte en officieel verspreide affiche en afgeleide producten.

Artikel 3
De IJzerwake moet op een positieve en opbouwende wijze herkenbaar zijn op de affiche. Een verwijzing naar het thema ‘Omver en erover’ is aangewezen. Ontwerpen met afbeeldingen, teksten, strijdig met de wetten en/of goede zeden worden geweerd uit de selectie. Het logo en de benaming ’11de IJzerwake’ moeten verwerkt worden in de affiche. Het logo kan digitaal verkregen worden via de webstek van IJzerwake. Een ‘voorlopig’ ontwerp van volgende tekst voor 2011 moet op de affiche geplaatst worden:

  • 11de IJzerwake
  • Omver en erover
  • Zondag 26 augustus 2012, 11u.
  • Bij het monument Gebroeders van Raemdonck
  • Steenstrate (Zuidschote – Ieper)
  • http://www.ijzerwake.org
  • Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen – tel./fax: 03-238 27 49 – info@ijzerwake.org – BE33 7330 1128 2746 – BIC: KREDBEBB

Artikel 4
Alle artistieke en toegepaste technieken komen voor het initiële ontwerp in aanmerking, maar dit initiële ontwerp moet volgens de standaard drukprocedés kunnen gerealiseerd en vermenigvuldigd worden.

Artikel 5
Het winnend en gekozen ontwerp moet aanpasbaar zijn aan de wensen van de Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake. Aan de intentie van het ontwerp wordt niet geraakt.
Aanpasbaar zijn: tekstgegevens, sponsorgegevens, formaat en afmetingen van de affiche, vermelding IJzertreffen, …

Artikel 6
Het winnende ontwerp blijft eigendom van de vzw IJzerwake. IJzerwake heeft publicatierecht (o.a. promotie via advertenties, internet, …). IJzerwake vzw behoudt zich het recht voor een tentoonstelling in te richten met de ingestuurde werken.

Artikel 7
Het werk wordt liefst digitaal aangeleverd (via e-post, op cd-rom, usb-stick, …). Op papier aanleveren is ook mogelijk. IJzerwake zal in dat geval zelf instaan voor de digitalisering. Het (digitaal) ontwerp moet gedrukt kunnen worden op formaat A2 (40 x 60 cm).  Een affiche moet mogelijk zijn volgens de standaard papierformaten. Meerdere inzendingen per persoon zijn toegelaten. De naam van de deelnemer mag niet zichtbaar zijn op het ingediende werk. Bij het insturen wordt wel naam, adres, e-post en telefoonnummer van de deelnemer vermeld. De werken moeten ten laatste op maandag 9 januari 2012 om 12.00 uur ingediend worden.

De werken kunnen ingediend worden via e-post wedstrijd(at)ijzerwake.org (Max. 5 Mb.) of via post IJzerwake vzw p/a Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen. Voor (technische) vragen mag u steeds Hans Verreyt contacten via wedstrijd(at)ijzerwake.org of 0496 53 31 38

Artikel 8
Door deelname verklaren de inzenders in te stemmen met het reglement, evenals de beslissing van de jury. De beslissing van de jury is onherroepelijk. Over de uitslag van de prijs wordt geen correspondentie gevoerd. De Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake stelt de jury samen. De jury zal binnen de week na het sluiten van inschrijvingen beraadslagen.

Artikel 9
Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd, dat ter zake een definitieve beslissing neemt.