Enkele maanden geleden was er een storm van kritiek op de ontslagvergoedingen die parlementsleden en ministers ontvangen wanneer ze de politiek vaarwel zegden. Al dan niet uit eigen beweging. Er zou iets aan gedaan worden. Ondertussen blijkt, na een schriftelijke vraag van Dirk De Smedt, die in de provincieraad van Antwerpen zetelt voor het Vlaams Belang, dat ook de leden van de Antwerpse deputatie (zeg maar de ministerraad van de provincie) recht hebben op zo’n vergoeding en deze dan ook met open armen ontvangen. Tot op heden heeft dit de Antwerpse belastingbetaler al 1.300.000 euro gekost…

“Deze uittredingsvergoeding is grosso modo gelijk aan de wedde die zij als gedeputeerde genieten en die is gelijkgesteld aan die van een Vlaams Parlementslid (een basisvergoeding van 6.758 euro bruto plus een maandelijkse onkostenvergoeding van 1.892 euro). Netto gaat het om een bedrag van ongeveer 4.500 euro, afhankelijk van de gezinssituatie. Deze vergoeding wordt toegekend a rato van 2 maanden per begonnen jaar, wat bijzonder ruim bemeten is.” aldus Dirk De Smedt. “We kennen wel wat ‘gewone’ werknemers die het met iets minder moeten doen wanneer zij hun C4 krijgen. Een ander frappant verschil met laatstgenoemden is overigens dat gedeputeerden ook een afscheidsvergoeding krijgen wanneer ze zelf ontslag nemen, bijvoorbeeld om over te stappen naar een andere job.”

Het antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams Belanger Dirk De Smedt bracht het volgende aan het licht: De voorbije vijf jaar werd deze riante afscheidsvergoeding door vijf provinciale gedeputeerden aangevraagd. Corry Masson (Open VLD) en zijn voormalige partijgenote Martine De Graef kregen na hun niet-herverkiezing als gedeputeerde eind 2006 elk een vergoeding van 14 maanden toegekend. Bij Frank Geudens (SP.a), die om dezelfde reden een aanvraag indiende, liep dit op tot 26 maanden. Jos Geuens (SP.a) en Ludo Helsen (CD&V), die in de loop van deze legislatuur zelf hun ontslag indienden, spannen de kroon met een afscheidsvergoeding van elk 48 maanden. Dat betekent concreet dat het afscheid van vijf provinciale gedeputeerden de Antwerpse belastingbetaler uiteindelijk liefst 1.300.000 euro – of 52 miljoen oude franken – zal hebben gekost.

ATV interviewde hierover Raf Liedts, Vlaams Belang fractieleider in de Antwerpse provincieraad. Ook gedeputeerde Bart De Nijn (N-VA) kreeg enkele vragen voorgeschoteld… maar die stond nogal snel met de broek op de enkels. Kijkt u zelf maar: http://www.atv.be/item/kritiek-op-riante-afscheidsvergoeding-gedeputeerde

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Antwerpse belastingbetaler betaalde afgelopen jaren 1.300.000 euro aan uittredingsvergoedingen…”

  1. Ze kunnen het niet laten….. en hebben allen dezelfde ziekte: eigen beurs eerst !
    Die voor de werkmens zijn en het voorbeeld zouden moeten geven zijn de grootste slokkers.

Trending

%d bloggers liken dit: