Actie aan vergadering Gemeentelijke Holding

Op 7 december 2012 hielden Voorpost en de VSV een actie aan de ingang van de aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding. Daar werd immers beslist of men al dan niet in vrijwillige vereffening zou gaan. Indien wel, dan komt er geen curator en geen onderzoek naar het hoe en waarom van het falen van de Gemeentelijke Holding. Ook RechtsActueel was er bij.

Opmerkelijke afwezigen waren de vakbonden en de traditionele linkerkant van de samenleving. De enigen die blijkbaar mans genoeg waren om zich vrij te maken om te komen protesteren waren rechtsnationalistische militanten. Natuurlijk niets mis mee, het toont enkel aan wie écht durft te ageren tegen het systeem. Op de werkvloer doen de vakbonden immers vaak zeer goede dingen, maar de nationale top zit zodanig ingebakken in het systeem dat zij dit systeem nooit echt in vraag zullen durven stellen.

RechtsActueel stelde ook vragen aan de binnenkomers en moest ook vaststellen dat de gezamelijke pamfletten van Voorpost en de VSV positief ontvangen werden door de gemeentelijke aandeelhouders. Ook viel het op dat de vertegenwoordigers van de gemeenten die wilden zeggen hoe ze gingen stemmen communautair verdeeld waren. Als brave paljassen was het merendeel van de Vlaamse gemeentes bereid om voor de vrijwillige vereffening te stemmen. Men was immers “toch het geld kwijt”. De Waalse gemeentes daarentegen waren veel mondiger tegen en wisten te zeggen dat ze het geld sowieso kwijt zijn, maar de bandieten erachter niet willen laten weggeraken. Sommige gemeentes stuurden zelfs een advocaat of een notaris mee. Sommige vertegenwoordigers wilden enkele bedragen vermelden die ze kwijt waren. Helaas moeten we melden dat geen enkel genoemd bedrag onder de € 100.000 lag. Voor vele van deze gemeentes betekent dit meer kwijt geld dan inwoners in de gemeente.

De organisatoren waren ook niet enorm happig om veel kritisch volk toe te laten. De wegaanduiding was minimaal, de vergadering zelf gebeurde in een gedeelte van Brussel dat niet bij veel mensen gekend is en sommige mensen bleken opeens enkel spreekrecht en geen stemrecht meer te hebben. Ook was het verboden om binnen te gaan, terug buiten te komen (om bijvoorbeeld geld bij te steken in een parkeermeter) en terug binnen te gaan. Eenmaal binnen was het binnen blijven of definitief weggaan.

Een geslaagde actie die helaas meer dan nodig is. Hier kunt u het pamflet lezen dat verspreid werd.