Machtswissel of afrekeningen bij SPA?

Het is al een tijdje aan het rommelen binnen de rangen van de SP.A, zoveel is duidelijk. We zijn de afgelopen periode veel te weten gekomen over Stevaert en zijn kliek uit Limburg en nu valt het ook op dat zijn poulain Gennez uit de boot is gevallen bij de regeringsvorming. Een interne afrekening misschien? Het zou alvast moeten dapper zijn van diegene die Stevaert en Gennez aanvallen in eigen kamp. Wie zou erachter zitten… enkele speculaties – met dank aan een welingelichte bron…

Er zijn 2 rijzende sterren binnen de SP.A, die “verrassend” genoeg beide zijn opgenomen in de regering. Eén daarvan als minister, één daarvan als staatssecretaris. We hebben het natuurlijk over John Crombez en Monica De Coninck.

Wat opvalt bij die 2 keuzes is dat zij een grote band hebben met het West-Vlaamse. Natuurlijk weten we allemaal welk West-Vlaams zwaargewicht daar zit, Johan Vandelanotte, die niet uit de boot valt. Monica is dan wel Antwerps schepen, maar zag het levenslicht in Oostende. Nog een meer typerende keuze is John Crombez. Deze was nog kabinetsmedewerker en -chef van Johan Vandelanotte en Freya Vandenbossche, ook al een tandem voor jaren in de socialistische familie.

Uit betrouwbare bron weten we ook dat John Crombez kritisch durft te zijn naar het eigen discours toe. Zo was hij een 8-tal jaren geleden op een Animo-congres in Dworp nog voorstander van een werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd en te koppelen aan een opleiding naar een knelpuntberoep. Vandaag een zeer actuele discussie, maar u kan zich wel enige controverse voorstellen in de SP.a van Stevaert en Gennez.

Daarnaast is er Vandelanotte zelf. De vraag is waarom één van de teletubbies zich begint te keren tegen oude maat Stevaert en collega Gennez? Het antwoord zal wellicht heel simpel zijn, namelijk opportunisme. Als enige overgebleven zwaargewicht na het vertrek van Frank, en de schandalen rond Stevaert moest hij enkel afgeraken van die mislukte voorzitter uit het Mechelse.  Tot slot, is het de huidige partijvoorzitter die natuurlijk veel te zeggen heeft binnen de regeringsvorming. Bruno Tobback, zoontje van Louis. Meer reden moeten we niet zoeken. Vader Tobback was altijd een tegenstander van het paarse project, waar de generatie Stevaert zich zo aan heeft zitten bezondigen. Zou zijn zoon nu meewerken aan de interne afrekening?

Wat vast staat is dat er een interne afrekening aan het gebeuren is binnen de SP.a met als slachtoffers Stevaert en Gennez. De schandalen die uitlekken, dan nog via kanalen bemand door ideologische bondgenoten als Humo en Panorama, over Stevaert en zijn Limburgse vrienden zijn daar het bewijs van. Een tweede bewijs vinden we in het aan de kant schuiven van Stevaert’s poulain Caroline Gennez. Dit ten voordele van een groepje rond Johan Vandelanotte die wel eens de laatst overgebleven teletubbie zou kunnen zijn in de SP.a. Daarnaast zien we dat zijn poulain Crombez wel héél snel aan het opklimmen is binnen de eigen rangen. Dit zal ongetwijfeld nog zijn vervolg kennen!

Met dank aan een welingelichte bron

One comment

Comments are closed.