Rechts Actueel is deels opgestart om de linkse gevestigde media te doorbreken. Het weinig objectieve beeld dat de Vlaming heeft van de media was meermaals het onderwerp van debat en opiniestukken. Antwerpen wordt met recht en rede een apart verhaal genoemd wanneer het verkiezingen betreft en de uitslag van de verkiezingen (lokaal, nationaal, regionaal) die behaald wordt in Antwerpen mag meestal als barometer aanzien worden voor de uitslagen de komende jaren in andere steden en gemeenten van Vlaanderen.

Deze twee zaken bij elkaar genomen lijkt het ons opportuun dat de onafhankelijke media die actief zijn in Antwerpen zich houden aan de regel van de absolute objectiviteit. Voor alle duidelijkheid, Rechts Actueel is niet-partijgebonden en pleegt evenmin een neutrale nieuwswebstek te zijn. Onze naam geeft aan dat we ‘rechts’ zijn en dus door die bril de nieuwsfeiten neerschrijven. Dit alleen al maar om ook eens een ander klokje te laten luiden dan de voorgekauwde artikels en meningen die in andere media te vinden zijn.

En het is dat voorgekauwde stukje media dat ons deze ochtend weer zorgen baarde. In de Gazet Van Antwerpen (GVA) wordt de campagne van Patrick Janssens namelijk zorgvuldig voorbereid. Zo komt het ons alvast over wanneer we de opiniebijdragen van de laatste maanden van Lex Molenaar naast elkaar leggen. Nu en dan krijgt Bart De Wever (met zijn N-VA) goede punten van deze columnist, maar de trend die hij wil zetten via GVA is té doorzichtig.

Vandaag maakt Lex Molenaar een rapport op van de reacties van de N-VA aangaande de rellen tussen Turken en Koerden. Even geeft Lex de N-VA gelijk op twee onbenullige puntjes, maar vervolgt zijn rapport met een verdedigingspleidooi voor de zittende burgemeester. Alsof de burgemeester die verdediging nodig heeft. Lex voert in deze het debat uit name van de burgemeester en dat gaat ons Rechts Actueel petje ver te boven! Ons lijkt het eerder dat Lex zelf voor een verkiesbare plaats aan het solliciteren is op de lijst van de Antwerpse socialisten.

Het is natuurlijk de taak van columnisten of opinieschrijvers om het debat wat op gang te trekken en aan te wakkeren, maar om keer op keer met bloemetjes te gooien naar een zittend burgemeester en de indruk te wekken dat die burgemeester een quasi feilloos parcours heeft afgelegd en dus logischerwijs maar opnieuw moet verkozen worden doet ons de wenkbrauwen fronsen. Dàt is niet de taak van journalisten. Daarvoor dienen verkiezingscampagnes en als Lex zo graag die campagne voor Janssens wil voeren, dan zal hij moeten solliciteren bij de sp.a en de GVA de rug toekeren. Zo simpel is dat!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: