Dierenholocaust 2011 is begonnen

Hoera, het is weer zover: alle gewone media verblijden ons met de mare dat de moslims weer eens ‘het Offerfeest vieren’.  De realiteit is dat in strijd met 1000 jaar Europese beschaving dieren brutaal naar een slachtvoer worden gesleept, zonder enige verdoving op barbaarse manier de strot overgesneden worden, dan met een lange pijnlijke doodstrijd vaak aan een haak omhooggetakeld worden om zo dood te bloeden.  Dat gebeurt met schapen en geiten, maar zelfs met volwassen koeien.  De dierenholocaust 2011 is weer begonnen.

In België is er tegen die dierenholocaust weinig verzet.  Gaia protesteert wel, maar hun acties zijn helaas hoegenaamd niet van dezelfde intensiteit en felheid als die tegen andere praktijken;  met bloed besmeurde activisten hebben wij nog niet voor de ingang van een geblokkeerde moskee zien liggen, zoals dat wel het geval is bij bontwinkels…  En ook de nationalistische beweging lijkt zich te beperken tot de inspiratie van het moment, of déja-vu-evenementen als het obligate ‘bezoek aan de slachtvloer’.  Ja, we weten intussen wel DAT het gebeurt; maar wat DOEN we ertegen?

Verder staat men in Nederland, waar een wetsvoorstel op tafel ligt om het onverdoofd slachten van dieren kort en goed te verbieden.  Een prachtige zaak, die trouwens niet alleen voor moslims maar ook voor Joden geldt.  De praktijk wordt niet minder barbaars omdat hij door Joden wordt beoefend – iets wat het VB en N-VA misschien eens duidelijk kunnen bevestigen?

Voor de linkiewinkies die geshockeerd zouden zijn door het gebruik van de term ‘holocaust’ in deze context:  ‘holocaust’ is van oorsprong een Grieks woord dat verwijst naar een brandoffer aan de goden.  Vandaar dat Joden zelf doorgaans spreken over ‘Sjoa’ als het over de Jodenvervolging tijdens WOII gaat.  En wij zijn niet verplicht het politiek-correcte vocabularium over te nemen;  in de context van de barbarij tegen dieren die vandaag plaatsvindt is de term ‘holocaust’ beter op zijn plaats dan ‘feest’.

3 comments

  1. Nee, wat die slacht-flauwekul betreft zijn Joden even achterlijk als moslims, dat is duidelijk.

  2. Linkse luitjes eten in het gezellige restaurantje een biologisch scharrelkipje dat een blije opvoeding heeft gehad, maar hebben niks tegen de barbaarse jaarlijkse slachtpartijen van de Judeo-Moslims en hoe komt dat ? Omdat links volgens de recepten van de Frankfurter Schule( Gramsci, Marcuse…) alles moet steunen wat anti-Westerse beschaving is. Hoe barbaarser en achterlijker-zoals ook kopvodden en burka’s-, hoe liever links het heeft.Daarom geen woordje over dat weerzinwekkende Mohameddanenfeest van vandaag! Ik zie Patrick Janssens nog zijn opwachting maken bij zo een slachtpartij, kwestie van het linkse kiesvee wat meer aan de socialisten te binden.

  3. Denkt gij dat kosher slachten diervriendelijker zou wezen ?

Comments are closed.