Nieuwe multiculturele verrijking: de polygamie of veelwijverij

Het gaat verbazend goed vooruit met de multiculturele verrijking van het eertijds zo saaie Antwerpen.  VB-raadslid Wim Van Osselaer brengt straf nieuws:   Na de straatovervallen, het gescheiden zwemmen voor vrouwen, het Halal-voedsel in de scholen en het onverdoofd de strot afsnijden van schaapbeesten is er nu de polygamie.  In ‘t schoon Vlaams: de veelwijverij!

Uit cijfers van het OCMW die verstrekt werden op vraag van het zeer actieve VB-gemeenteraadslid blijkt dat er 27 mannen in Antwerpen geregistreerd zijn als polygamist. Elf van hen zijn niet-Belgen,  zestien hebben wél de Belgische nationaliteit. Ze komen allemaal uit  islamitische landen: Marokko, Pakistan en Mauritanië.

Volgens het stadsbestuur is het “een marginaal fenomeen”, maar het parket spreekt dat in Gazet van Janssens meteen tegen.  “Het komt waarschijnlijk  veel meer voor”, zegt eerste substituut van het Antwerpse parket, Chantal Merlin. “We hebben er alleen geen correct zicht op, omdat de identiteit van nieuwkomers onvoldoende wordt gescreend.”

Quasi nooit wordt iemand in ons land voor polygamie vervolgd.  Natuurlijk niet, men heeft teveel werk met het vervolgen van Vlaamse politici wegens ‘racisme’…

Wij zitten intussen vol ongeduld te wachten op de ongetwijfeld talrijke persberichten van feministische verenigingen, vaak dik gesubsidieerd, om deze brutale aantasting van de rechten van de vrouw aan te klagen en actie te eisen.  Wij zitten ook te wachten op de initiatieven van het Centrum voor bestrijding van de vrije meningsuiting om deze  brutale vorm van discriminatie van vrouwen aan te pakken.  Om één of andere reden denken we dat we nog even geduld zullen moeten hebben…

2 comments

  1. Dat de moslims zich amuseren met veelwijverij, besnijdenis, handjes afhakken etc. is allemaal prima, zolang ze dat maar onder elkaar en in hun zandige thuislanden doen. Erger is dat via die veelwijverij weer s zoveel analfabeten en hun familie naar hier kunnen versast worden.

  2. Hoe ouder des te naïever! Ook ik, als grijsaard, dacht dat in België de velwijverij ofte pomygamie bij wet was verboden. Nu verneem ik dat er in Antwerpen BELGEN officieel (sic!) als polygaam geregistreerd zijn. terwijl In de Belgische grondwet toch nog altijd staat dat alle Belgen gelijk voor de wet zijn en de wet dus niet mag duscrimineren bij de rechtshandhaving. Het schijnt dus niet (meer) zo te zijn, waarvan akte genomen. En dan van mij burgerzin eisen, d.i. respect voor de Staat en zijn wetten. Maar hoe kan iemand een Staat respecteren die onmachtig is zijn maatschappijontwerp, in zijn wetten en tradities verankerd, te handhaven en doeltreffend te beschermen? Waar is der ouderen kracht en fierheid, en vooral het gezond verstand, gevloden?

Comments are closed.