Griekenland is nu echt failliet, euro zal blijven wankelen

Het is nu definitief: Griekenland is failliet.  Het land is daarmee het eerste dodelijke slachtoffer van de Eurofiele droom die ‘euro’ heet.  Dat is het enige echte resultaat van de ‘eurotop’ die gisteren in Brussel gehouden werd.  Door de fabel te verspreiden dat de banken ‘vrijwillig’ akkoord gaan met een schuldkwijtschelding van 50% wordt weer even tijd gewonnen, maar het eindresultaat lijkt nu vast te staan:  de Euro verdwijnt – tenzij netto-betalers als Vlaanderen, Nederland en Duitsland bereid blijven alle schulden van alle andere Eurolanden blijvend te betalen, natuurlijk.

Het is altijd nuttig eraan te herinneren dat we geen ‘financiële crisis’ maar wel een ‘schuldencrisis’ beleven:  los van de graai- en bonuscultuur van sommige banken en bankiers, en los van het hopeloze geknoei van politiek benoemde raden van bestuur, is het de duizelingwekkende schuldenput van zowel de EU-lidstaten als de VS die de welvaart van onze samenleving ondermijnt.  Het is nu dat de bom barst die door wilde weldoener Martens en PS-idioten als Guy Mathot (‘schulden komen vanzelf, ze verdwijnen ook wel weer vanzelf’) mee op scherp is gezet – samen met hun politieke geestesgenoten in binnen- en buitenland.

Tot overmaat van ramp moeten volgens de eurofielen ‘nationale staten verdwijnen’ en ‘grenzen verdampen’, en dus werd de Euro doorgedrukt: in het ruim van de EU-Titanic werden de noodzakelijke tussenschotten tussen de nationale economieën, de nationale munteenheden, weggenomen.  Aanvankelijk was dat leuk: geld werd in Griekenland en Ierland even vlot verkrijgbaar als in Duitsland.  Maar de ontnuchtering kwam snel.  De gemaakte afspraken werden grotendeels gerespecteerd in het Noorden, maar feestelijk genegeerd in het Zuiden.  Het gevolg is dat het water in alle compartimenten liep – waardoor het hele schip nu slagzij maakt.

De oplossing van de eurofielen is: water van het ene compartiment naar  het andere pompen.  Want Griekenland hoeft niet meer te betalen, de banken leiden daardoor verliezen die hen aan de rand van het bankroet brengen, maar ze mogen vers kapitaal gaan tanken bij… de lidstaten die nog geld hebben.  En zo worden de schulden van Griekenland dus netjes via een omwegje in het mandje van de Europeanen gelegd die nettobetalers zijn:  vooral Vlamingen, Duitsers en Nederlanders.  Want wie denkt dat Chinezen of IMF-landen gratis onze schuldenputten zullen komen dempen is wel erg naïef.

En is dat dan een fundamentele ‘redding’?  Natuurlijk niet.  De Euro is een naïef, eurofiel, onrealistisch project dat gewoon verder strompelt naar de volgende crisis.  Wie taferelen als die in Griekenland wil vermijden, moet de greep van de EU naar een financieel-economische regering fundamenteel afwijzen – en daarmee ook de Euro.  Laat de Vlaamse frank, Noordeuro, Noordmark of Noordgulden maar aanrukken!

One comment

Comments are closed.