Wie waren de knoeiers bij de Gemeentelijke Holding in de Dexia-ramp?

De Dexia-ramp en de crash van de Gemeentelijke Holding werden veroorzaakt door de domheid, de roekeloosheid en de luiheid van een reeks politiek benoemde bestuurders van CD&V, VLd en SP.a.  Zij kenden niets van bankieren, gingen rustig hun vette zitpenningen opstrijken, en gaven groen licht aan een hele reeks riskante operaties met belastinggeld…  Dit zijn de politieke dieven van CD&V, VLd en SP.a waarvan wij als belastingbetaler de komende decennia de factuur betalen.  Wij van RechtsActueel publiceren hier graag voor alle duidelijkheid eens hun namen; gedenk hen en hun maffiapartijen in het stemhokje!

Pittig detail is dat in dat lijstje diverse namen prijken van mensen die zichzelf altijd fier ‘democratische Vlaamsnationalisten’ hebben genoemd die ‘bereid waren aan het bestuur deel te nemen’, participationisten dus zoals vandaag de N-VA, en die altijd hooghartig afstand namen van de rechtlijnige Vlaamsnationalisten die wisten dat deelnemen aan Belgische structuren ‘vies’ was.  Wel, vandaag hebben Sauwens en Gabriëls door vieze betaalde collaboratie met Fransen en Walen de Vlamingen enorme schade toegebracht, terwijl de radikale Vlaamsnationalisten nog steeds propere handen hebben.  Liever wolf in het bos dan vette hond aan de ketting.